استادان

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی فعال دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1تبرائیمحسنکشاورزیاقتصاد كشاورزي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~tabaraee
2تجبرناصرعلوم فيزيكtajabor@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~tajabor
3ترحمیسیدمصطفیعلوم زيست شناسيmustafa_ta@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~tarahomi
4ترمه بافمحمد مهدیمهندسی مهندسي كامپيوتر(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~termeh baf
5تقویسیدعلیرضاعلوم تربیتی و روانشناسیروان شناسیtaghavi2020.DR@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~s.taghavi
6تقوی رضوی زادهسیدهاشمعلوم فيزيك(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~taghavi-r
7تقی زاده کاخکیحسینعلوم ریاضیرياضي كاربرديtaghizad@math.um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~taghizad
8تنباکوچیرضامهندسی مهندسي مكانيك(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~tanbakochi
9توتونیان مشهدفائزهعلوم ریاضیرياضي كاربرديtoutouni@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~toutouni
10تولائیزهراعلوم شيمي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~tavallaii

مرور بر اساس فهرست الفبا