استادان

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی فعال دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1جوهرچیمحمدرضامنابع طبیعی و محیط زیست مرتع و آبخيزداريjoharchi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~joharchi
2ملتیفریدونمنابع طبیعی و محیط زیست مرتع و آبخيزداريmelati@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~melati

مرور بر اساس فهرست الفبا