استادان

 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده

 
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
1جوهرچیمحمدرضامنابع طبیعی و محیط زیست مرتع و آبخيزداريjoharchi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~joharchi
2ملتیفریدونمنابع طبیعی و محیط زیست مرتع و آبخيزداريmelati@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~melati

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس نام دانشکده