استادان

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی فعال دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 
نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۳۶۲ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
121دهقانیان قطب ابادیسیاوشکشاورزیاقتصاد كشاورزي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~dehghanian
122دیانیمحمدحسینعلوم تربیتی و روانشناسیعلم اطلاعات ودانش شناسیdaneshvarz85@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~dayani
123ذات علیانغلامرضاادبیات و علوم انسانیمشترک - ادبیات(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~zatolyan
124ذکائیمحمودعلوم زيست شناسيmzokaei@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~m.zokaei
125رادمهرنازدامپزشکی پاتوبيولوژيrad@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~rad
126راشدمحصلمحمدحسنکشاورزیاگروتکنولوژیmhrmohassel@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~mhrashed
127رجائینجمهادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات عربي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~nrajaie
128رجب زاده مقدممحمدرضاعلوم ریاضیریاضی محضrezam@um.ac.ir ; mrrm5@yahoo.cahttp://www.um.ac.ir/~rezam
129رحمانیفریدهعلوم اداری و اقتصادی اقتصادfrahmani@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~frahmani
130رحمتیمیرعباسعلوم فيزيك(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~m.rahmati
131رحیمیمحمدفرهادعلوم فيزيكrahimif@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~rahimif
132رحیمی زادهمحمدعلوم شيميrahimizh@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~rahimizh
133رزاقیسیدایرجادبیات و علوم انسانیمشترک - ادبیاتmosk_razzaghi@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~razaghi
134رزقیغلامرضاعلوم تربیتی و روانشناسیعلوم تربیتیreza_rezghi@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~rezghi
135رزم جوحسینادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات فارسي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~razmjoo
136رزمیسیدعلی اکبرعلوم اداری و اقتصادی اقتصاد(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~saarazmi
137رستگارابوالقاسمعلوم ورزشی تربيت بدني و علوم ورزشي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~arastegar
138رضازاده باجگیراناذردختعلوم فيزيك(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~bajgiran
139رضیانسیدحمیدرضاکشاورزی علوم داميhamid@razian.comhttp://www.um.ac.ir/~razian
140روحانیحمیدکشاورزیگیاهپزشکیhrouhai@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~rouhani-h

مرور بر اساس فهرست الفبا