استادان

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی فعال دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

در این قسمت می توانید به اسامی اعضای هیات علمی بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد دسترسی داشته باشید.
 
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۳۶۲ مورد.
#نام خانوادگینامدانشکدهگروه آموزشیپست الکترونیکیصفحه شخصی
61ترحمیسیدمصطفیعلوم زيست شناسيmustafa_ta@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~tarahomi
62ترمه بافمحمد مهدیمهندسی مهندسي كامپيوتر(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~termeh baf
63تقویسیدعلیرضاعلوم تربیتی و روانشناسیروان شناسیtaghavi2020.DR@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~s.taghavi
64تقوی رضوی زادهسیدهاشمعلوم فيزيك(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~taghavi-r
65تقی زاده کاخکیحسینعلوم ریاضیرياضي كاربرديtaghizad@math.um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~taghizad
66تنباکوچیرضامهندسی مهندسي مكانيك(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~tanbakochi
67توتونیان مشهدفائزهعلوم ریاضیرياضي كاربرديtoutouni@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~toutouni
68تولائیزهراعلوم شيمي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~tavallaii
69ثقه الاسلامیناصرمهندسی مهندسي شيميslami@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~naser
70جامی الاحمدیعبدالرحمانمهندسی مهندسي مكانيكjaami-a@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~jaami-a
71جاویدیحسنعلوم تربیتی و روانشناسیعلم اطلاعات ودانش شناسیjavidi.hassan@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~javidi
72جاویدی صباغیانمحمدادبیات و علوم انسانی زبان و ادبيات فارسي(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~jsabaghian
73جباری آزادعلیعلوم فيزيكjabbari@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~jabbari
74جعفرپوربهروزکشاورزیگیاهپزشکیJafarpour226@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~bjafarpour
75جلالیمهدیالهیات و معارف اسلامی علوم قرآن و حديثa.jalaly@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~a.jalaly
76جلیلیمهدیالهیات و معارف اسلامی تاريخ و تمدن ملل اسلاميjalili.m12@gmail.comhttp://www.um.ac.ir/~jalili-m
77جهانسوزایرانعلوم شيميiran-j@um.ac.irhttp://www.um.ac.ir/~iran-j
78جهانگیرینادرادبیات و علوم انسانی زبانشناسیjahangiri@um.ab.irhttp://www.um.ac.ir/~jahangiri
79جوادموسویسیدمحمدکشاورزیعلوم باغبانی ومهندسی فضای سبز(تنظیم نشده)http://www.um.ac.ir/~javadmoosavi
80جوانجعفرادبیات و علوم انسانی جغرافياjafar.javan@yahoo.comhttp://www.um.ac.ir/~jjavan

مرور بر اساس فهرست الفبا