سه‌شنبه 13 مرداد 1394

searchicon
 
  . جستجوی پیشرفته

لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

موارد یافت شده : 6,593
نمایش موارد 1051 تا 1100

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1051 حامد بخشی مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی کارشناسی ارشد
1052 مجید بخشی مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد کارشناسی ارشد
1053 فائزه بخشی زاده روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
1054 فاطمه بخشی شادمهری جغرافیای سیاسی کارشناسی ارشد
1055 سمانه بخشی نژاد زبان و ادبیات عرب کارشناسی ارشد
1056 سجاد بداقی روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
1057 فرزانه بدخشان مهندسی صنایع - صنایع کارشناسی ارشد
1058 میترا بدخشان مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی کارشناسی ارشد
1059 لیلی بدرلو زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد
1060 مرتضی بدری روابط بین الملل کارشناسی ارشد
1061 لیلا بدیع زادگان زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد
1062 مریم السادات بدیعی حقوق جزا و جرم شناسی کارشناسی ارشد
1063 مونا بدیعی جوان زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی گرایش فارسی - عربی کارشناسی ارشد
1064 زهرا بدیعی رضوی الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی کارشناسی ارشد
1065 آزاده بدیلی مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد
1066 فرزاد بدیهی زراعتی مهندسی عمران - سازه کارشناسی ارشد
1067 سیده محبوبه بذر گر مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد
1068 سیده مریم بذرگر الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث کارشناسی ارشد
1069 فاطمه بذرگر مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل کارشناسی ارشد
1070 مهناز بذرگری مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند کارشناسی ارشد
1071 بهزاد برابادی مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد
1072 عزیر برابادی فرمان ابادی الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی کارشناسی ارشد
1073 حمیدرضا برابری آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان کارشناسی ارشد
1074 محسن برات پور مهندسی برق - قدرت کارشناسی ارشد
1075 علی براتی انگل شناسی دامپزشکی کارشناسی ارشد
1076 سومیه براتی بیوشیمی بالینی کارشناسی ارشد
1077 سیدهاشم براتی توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی کارشناسی ارشد
1078 معصومه براتی حسابرسی کارشناسی ارشد
1079 محمد براتی ریاضی محض زمینه آنالیزتابعی کارشناسی ارشد
1080 صدیقه براتی زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی کارشناسی ارشد
1081 زینب براتی مهندسی شیمی در زمینه بیوشیمیایی کارشناسی ارشد
1082 ابوالفضل براتی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیک (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
1083 علیرضا براتی زادنبه مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم کارشناسی ارشد
1084 صدیقه براتی گلخندان مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد
1085 فرشته براتی گلشیخی تاریخ - تاریخ ایران اسلامی کارشناسی ارشد
1086 سودابه براتی نژاد دربند جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش مدیریت توسعه پایدار روستایی کارشناسی ارشد
1087 گل جهان براتیان ریاضی محض - گرایش هندسه کارشناسی ارشد
1088 سمیرا براتیان قرقی مهندسی کشاورزی - صنایع غذایی کارشناسی ارشد
1089 سیمین برادران پژوهش علوم اجتماعی کارشناسی ارشد
1090 ریحانه برادران زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد
1091 ساره برادران ژئو فیزیک گرایش زلزله‌شناسی کارشناسی ارشد
1092 سیدعلی برادران حسینی فیزیک بنیادی - اطلاعات کوانتومی کارشناسی ارشد
1093 مرجان برادران سلمانی آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
1094 سمیه برادران سیرجانی مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی گرایش تکنولوژی مواد غذایی کارشناسی ارشد
1095 میثاق برادران سیرجانی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
1096 ملیحه برادری ازغد حسابداری کارشناسی ارشد
1097 داریوش براری گلیرد مهندسی مکانیک بیوسیستم - طراحی و ساخت کارشناسی ارشد
1098 الهام برازجانی مهندسی شیمی - گرایش بیوشیمیایی کارشناسی ارشد
1099 محمدرضا برازش مهندسی برق - قدرت کارشناسی ارشد
1100 محمد براقوش رشخوار شیمی - شیمی پلیمر کارشناسی ارشد

صفحه :

<   111121314151617181920212223242526272829303132333435363738485868788898108118128   >

newssite3

pazeresh.2sanad.r