لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

موارد یافت شده : 6,489
نمایش موارد 1051 تا 1100

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1051 سجاد بذرافشان مقدم مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
1052 حسن بذرگری تاریخ - تاریخ ایران باستان کارشناسی ارشد
1053 منیره برات زاده مترجمی زبان انگلیسی (آموزش محور- مجازی) کارشناسی ارشد
1054 نجیبه برات زاده بزاباد علوم و مهندسی باغبانی گرایش گیاهان زینتی کارشناسی ارشد
1055 فریده برات زاده پوستچی علوم و مهندسی محیط زیست گرایش مدیریت و حفاظت تنوع زیستی کارشناسی ارشد
1056 حسین اصغر براتزاده چری باکتری شناسی کارشناسی ارشد
1057 هانیه سادات براتی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان کارشناسی ارشد
1058 حسین براتی الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث کارشناسی ارشد
1059 سومیه براتی بیوشیمی بالینی کارشناسی ارشد
1060 محمد براتی ریاضی محض زمینه آنالیزتابعی کارشناسی ارشد
1061 مریم براتی مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
1062 زهرا براتی مترجمی زبان انگلیسی (آموزش محور- مجازی) کارشناسی ارشد
1063 سعید براتی مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم کارشناسی ارشد
1064 رضا براتی مهندسی عمران - مهندسی زلزله کارشناسی ارشد
1065 معصومه براتی مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی کارشناسی ارشد
1066 فاطمه براتی دربند شیمی - شیمی فیزیک کارشناسی ارشد
1067 محمد براتی کهریزسنگی مهندسی برق - کنترل (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
1068 مرتضی براتی یوسف ابادی زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری کارشناسی ارشد
1069 نرگس براتیان علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی کارشناسی ارشد
1070 سمیرا براتیان قرقی مهندسی کشاورزی - صنایع غذایی کارشناسی ارشد
1071 ریحانه برادران زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد
1072 نفیسه برادران علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش فناوری مواد غذایی کارشناسی ارشد
1073 سیمین برادران پژوهش علوم اجتماعی کارشناسی ارشد
1074 مجید برادران اکبرزاده مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی کارشناسی ارشد
1075 زهرا برادران شکوهی فلسفه کارشناسی ارشد
1076 زهرا برادران کاشانی پژوهش علوم اجتماعی کارشناسی ارشد
1077 زهرا براهویی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان کارشناسی ارشد
1078 افسانه براور ژئومورفولوژی گرایش هیدروژئومورفولوژی دربرنامه ریزی محیطی کارشناسی ارشد
1079 علی برجی آموزش ریاضی کارشناسی ارشد
1080 محمدرضا بررودی مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد کارشناسی ارشد
1081 فاطمه برزن مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی کارشناسی ارشد
1082 محمدرضا برزو آموزش ریاضی کارشناسی ارشد
1083 مریم برزوئی فیزیک گرایش حالت جامد کارشناسی ارشد
1084 جواد برزویی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - مدیریت و تحلیل سامانه ها کارشناسی ارشد
1085 انسیه برزویی نیت روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
1086 حسین برزگر زمین شناسی - مهندسی کارشناسی ارشد
1087 زینب برزگر مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی کارشناسی ارشد
1088 نفیسه برزگر مهندسی کشاورزی - علوم طیور - تغذیه طیور کارشناسی ارشد
1089 سعیده برزگر درابد روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
1090 زهرا برزگرشهنابادی حسابرسی کارشناسی ارشد
1091 معصومه برزگری حسابرسی کارشناسی ارشد
1092 مصطفی برسان نجار زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی کارشناسی ارشد
1093 فاطمه برفرازی پژوهش علوم اجتماعی کارشناسی ارشد
1094 فاضل برفره مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز کارشناسی ارشد
1095 پونه برفی سیستانی مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی کارشناسی ارشد
1096 خدیجه برقی طرقبه علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات کارشناسی ارشد
1097 فاطمه برمک علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش زیست فنّاوری مواد غذایی کارشناسی ارشد
1098 زهرا برنده مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی کارشناسی ارشد
1099 رضا برهانی آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی شهری کارشناسی ارشد
1100 سعید برهانی مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی کارشناسی ارشد

صفحه :

<   111121314151617181920212223242526272829303132333435363738485868788898108118128   >