پنجشنبه 9 مرداد 1393

searchicon
 
  . جستجوی پیشرفته

لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

موارد یافت شده : 6,726
نمایش موارد 1051 تا 1100

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1051 لیلا بندیان سفلا مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش سبزی کاری کارشناسی ارشد
1052 رضا بنکدار مدیریت امور شهری کارشناسی ارشد
1053 علی بنی اسدی زمین شناسی - زیست محیطی کارشناسی ارشد
1054 سیدمحمد بنی جمالی مهندسی عمران - سازه کارشناسی ارشد
1055 نوشین بنی حسن مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد کارشناسی ارشد
1056 بهاره بنی خلیل مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل کارشناسی ارشد
1057 لعیا بنی عامری مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
1058 حسین بوجاری مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز کارشناسی ارشد
1059 زینب بوژابادی زمین شناسی - زیست محیطی کارشناسی ارشد
1060 جعفر بوستان پور مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم کارشناسی ارشد
1061 ناصر بوستانی مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد
1062 راحله بوستانی فرکوش حسابداری کارشناسی ارشد
1063 مرتضی بومری ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی کارشناسی ارشد
1064 مریم به روزی مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی کارشناسی ارشد
1065 مژده بهادر فر تربیت بدنی و علوم ورزشی – حرکات اصلاحی وآسیب شناسی کارشناسی ارشد
1066 زهرا بهادرپور علم اطلاعات و دانش شناسی کارشناسی ارشد
1067 امیر بهادرستانی مهندسی عمران - مهندسی مدیریت و ساخت کارشناسی ارشد
1068 مجتبی بهاروند مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل کارشناسی ارشد
1069 نسیم بهاری آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
1070 روح اله بهاری حقوق جزاوجرم شناسی کارشناسی ارشد
1071 بهنام بهاری مهندسی عمران - سیستمهای اطلاعات جغرافیایی ( GIS ) کارشناسی ارشد
1072 الهام بهاری اتراباد شیمی - شیمی آلی کارشناسی ارشد
1073 رضا بهاری فرد آسیب شناسی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی کارشناسی ارشد
1074 مریم بهاری نیا مدیریت امور شهری کارشناسی ارشد
1075 مجید بهبودی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی کارشناسی ارشد
1076 شکوفه بهبودی فر فیزیک گرایش ذرات بنیادی کارشناسی ارشد
1077 حمیدرضا بهرادنسب حقوق جزاوجرم شناسی کارشناسی ارشد
1078 امیر حسین بهرام پوری مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
1079 نازنین بهرامپور مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی کارشناسی ارشد
1080 کیوان بهرامی جغرافیا - برنامه ریزی روستایی کارشناسی ارشد
1081 فرشاد بهرامی زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی کارشناسی ارشد
1082 عارفه بهرامی مهندسی برق - کنترل کارشناسی ارشد
1083 سجاد بهرامی مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم کارشناسی ارشد
1084 وحید بهرامی عین القاصی علوم سیاسی کارشناسی ارشد
1085 محمد بهروان مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
1086 سمیه بهروزفر مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم کارشناسی ارشد
1087 غزاله بهروزی الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث کارشناسی ارشد
1088 مسعود بهروزی مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی کارشناسی ارشد
1089 فرشاد بهروزی مشهدی مهندسی صنایع - صنایع کارشناسی ارشد
1090 معین بهزادپور شیمی - شیمی پلیمر کارشناسی ارشد
1091 ساجده بهزادنیک الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی کارشناسی ارشد
1092 محدثه بهزادی مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
1093 فهیمه بهزادی نیا علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی کارشناسی ارشد
1094 علیرضا بهشتی سعادت مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
1095 علی بهشتی قله زو ژئومورفولوژی ( جغرافیای طبیعی ) گرایش هیدروژئومورفولوژی دربرنامه ریزی محیطی کارشناسی ارشد
1096 مهناز بهلگردی مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی کارشناسی ارشد
1097 ابوالفضل بهلولی علوم شناختی کارشناسی ارشد
1098 مرجان بهمن علوم و صنایع غذایی کارشناسی ارشد
1099 الهام بهمن مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی کارشناسی ارشد
1100 الهه بهمنی اقتصاد کشاورزی کارشناسی ارشد

صفحه :

<   111121314151617181920212223242526272829303132333435363738485868788898108118128   >

newssite3
khev
inter4 telp newsreader 118