لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

موارد یافت شده : 6,437
نمایش موارد 1051 تا 1100

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1051 عطیه باغستانی تجلی علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات کارشناسی ارشد
1052 غزاله باغستانی کوزه گر زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی کارشناسی ارشد
1053 یاسین باغچقی مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی کارشناسی ارشد
1054 ملیحه باغی مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق بیابانی گرایش خاک شناسی کارشناسی ارشد
1055 فاطمه بافنده مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست کارشناسی ارشد
1056 داوود باقراف مهندسی هوا فضا - سازه های هوایی کارشناسی ارشد
1057 راحله باقرزاده علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات کارشناسی ارشد
1058 جواد باقرزاده مدیریت صنعتی گرایش تولید کارشناسی ارشد
1059 اسماعیل باقرزاده مهندسی هوا فضا - جلو برندگی کارشناسی ارشد
1060 سعید باقرزاده خراسانی مهندسی پزشکی - بیوالکتریک کارشناسی ارشد
1061 اسیه باقرپوردوین اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
1062 وحید باقرپورکاشانی الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی کارشناسی ارشد
1063 ایمان باقری آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
1064 نیما باقری تاریخ - تاریخ ایران اسلامی کارشناسی ارشد
1065 محمد باقری تاریخ - تاریخ تشیع کارشناسی ارشد
1066 مسعود باقری زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد
1067 معصومه باقری علم اطلاعات و دانش شناسی کارشناسی ارشد
1068 رضا باقری فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی کارشناسی ارشد
1069 وحید باقری مهندسی برق - مخابرات میدان و موج کارشناسی ارشد
1070 حمید باقری مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی کارشناسی ارشد
1071 مریم باقری مهندسی نقشه برداری - سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) کارشناسی ارشد
1072 سعید باقری مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه طیور کارشناسی ارشد
1073 مهدیه باقری پژوهش علوم اجتماعی کارشناسی ارشد
1074 فاطمه باقری پژوهش علوم اجتماعی کارشناسی ارشد
1075 ابوطالب باقری ازغندی حسابداری کارشناسی ارشد
1076 جواد باقری اسفاد مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه کارشناسی ارشد
1077 مصطفی باقری خلیلی الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی کارشناسی ارشد
1078 رضا باقری رباطسنگ مهندسی برق - کنترل (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
1079 احمد باقری فر مدیریت امور شهری کارشناسی ارشد
1080 فاطمه باقری فر مشاوره گرایش مشاوره خانواده کارشناسی ارشد
1081 زکیه باقری قوژدی زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی کارشناسی ارشد
1082 حدیث باقری نیا علوم سیاسی کارشناسی ارشد
1083 عطیه باقری چاروک تاریخ - تاریخ ایران باستان کارشناسی ارشد
1084 زینب باقریان زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی کارشناسی ارشد
1085 مهدی باقریان ابکمه مهندسی نقشه برداری - سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) کارشناسی ارشد
1086 سکینه بالنده مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک کارشناسی ارشد
1087 فاطمه بامری مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
1088 سیده مهسا بامشگی روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
1089 امیرحسام بانژاد مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
1090 حمیدرضا باهوش علوم سیاسی کارشناسی ارشد
1091 محمد باهوش فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی کارشناسی ارشد
1092 بهاره بایرامی ممقانی ژئو فیزیک گرایش زلزله‌شناسی کارشناسی ارشد
1093 بهناز بایسته ترک جوش زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی کارشناسی ارشد
1094 سیدمهدی بایسته پروین مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
1095 زهرا بایی علوم سیاسی کارشناسی ارشد
1096 مریم بتویی حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
1097 الهام بحرابادی مهندسی زراعت کارشناسی ارشد
1098 سیدعلیرضا بحرالعلومی فرد زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد
1099 علی بحرانی حقوق جزا و جرم شناسی کارشناسی ارشد
1100 وحید بحرپور مهندسی مکانیک بیوسیستم - طراحی و ساخت کارشناسی ارشد

صفحه :

<   111121314151617181920212223242526272829303132333435363738485868788898108118128   >