لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

موارد یافت شده : 7,422
نمایش موارد 1051 تا 1100

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1051 احسان اکبری محمدنژاد مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
1052 علی اکبری مطلق مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی (دینامیک جامدات) کارشناسی ارشد
1053 زینب اکبری مقدم فیزیک گرایش حالت جامد کارشناسی ارشد
1054 پیمان اکبری کلاهی طوسی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
1055 مریم اکبری گورچین قلعه علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش فناوری مواد غذایی کارشناسی ارشد
1056 سیدسعید اکبریان الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی کارشناسی ارشد
1057 مریم اکبریان علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش فناوری مواد غذایی کارشناسی ارشد
1058 ذوالفقار اکبریان مهندسی عمران - ژئوتکنیک کارشناسی ارشد
1059 مسعود اکرامی راد مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
1060 فرهاد اکرامی طلب مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل کارشناسی ارشد
1061 فاطمه اکرمی تاریخ - تاریخ ایران اسلامی کارشناسی ارشد
1062 هادی اکرمی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
1063 محمدرضا اکرمی مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش بازاریابی محصولات کشاورزی کارشناسی ارشد
1064 سعید اکرمی مهندسی شیمی گرایش مدل سازی، شبیه سازی و کنترل کارشناسی ارشد
1065 امید اکرمی مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست کارشناسی ارشد
1066 مهران اکرمی مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست کارشناسی ارشد
1067 هاله اکرمی مهندسی پزشکی - بیوالکتریک کارشناسی ارشد
1068 فاطمه اکرمی ابرقویی علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش علوم مواد غذایی کارشناسی ارشد
1069 فایزه اکرمی نژاد روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
1070 محسن اکرمی پور مهندسی هوا فضا - جلو برندگی کارشناسی ارشد
1071 محبوبه اکرمیان مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری کارشناسی ارشد
1072 بهنام اکملی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
1073 اکرم اگاه زبان و ادبیات عربی کارشناسی ارشد
1074 وجیهه اگاه مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی کارشناسی ارشد
1075 عاطفه ای رانلو مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم کارشناسی ارشد
1076 حسین ایاب کوشک گذر مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
1077 نیره السادات ایتی توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی کارشناسی ارشد
1078 روح اله ایتی شیمی - شیمی تجزیه کارشناسی ارشد
1079 سحر ایران نژاد علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش زیست فنّاوری مواد غذایی کارشناسی ارشد
1080 محبوبه ایران پاک مترجمی زبان انگلیسی (آموزش محور- مجازی) کارشناسی ارشد
1081 مهسا ایرانمنش رفتار حرکتی گرایش رشدحرکتی کارشناسی ارشد
1082 علی ایرانی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
1083 پوریا ایرانیان مهندسی برق - مخابرات میدان و موج کارشناسی ارشد
1084 مرتضی ایرجی مارشک مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی ، ادویه ای و نوشابه ای کارشناسی ارشد
1085 دانیال ایروانی مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز کارشناسی ارشد
1086 مرتضی ایروانی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
1087 سروش ایروانی کازار مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی کارشناسی ارشد
1088 حدیث ایزانلو الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی کارشناسی ارشد
1089 سمیه ایزانلو الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی کارشناسی ارشد
1090 اسیه ایزانلو زیست شناسی - میکروبیولوژی کارشناسی ارشد
1091 زهرا ایزانلو مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی کارشناسی ارشد
1092 مجید ایزد فر مهندسی هوا فضا - جلو برندگی کارشناسی ارشد
1093 مهسا ایزدخواه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی کارشناسی ارشد
1094 سارا ایزدخواه زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی گرایش فارسی - عربی کارشناسی ارشد
1095 زکیه ایزدپناه شهری مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آب کارشناسی ارشد
1096 الهه ایزدپناه محمدابادی زمین شناسی - مهندسی کارشناسی ارشد
1097 شریفه ایزدپناه محمدابادی مشاوره گرایش مشاوره خانواده کارشناسی ارشد
1098 مرضیه ایزدپناه کاخکی روانشناسی تربیتی کارشناسی ارشد
1099 ازاده ایزدی زیست شناسی - بیوشیمی کارشناسی ارشد
1100 مریم ایزدی مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول کارشناسی ارشد

صفحه :

<   111121314151617181920212223242526272829303132333435363738485868788898108118128138148   >