چهارشنبه 1 مرداد 1393

searchicon
 
  . جستجوی پیشرفته

لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

موارد یافت شده : 6,766
نمایش موارد 1051 تا 1100

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1051 مهدی بنای رضوی مدیریت فنآوری اطلاعات - کسب وکارالکترونیکی(آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
1052 رفیده بنای زحمتی جغرافیا و برنامه ریزی شهری کارشناسی ارشد
1053 علی بنایی پور مهندسی عمران - سازه کارشناسی ارشد
1054 لیلا بندساری آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
1055 بهرام بندشه مهندسی مکانیک - ساخت و تولید کارشناسی ارشد
1056 لیلا بندیان سفلا مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش سبزی کاری کارشناسی ارشد
1057 رضا بنکدار مدیریت امور شهری کارشناسی ارشد
1058 علی بنی اسدی زمین شناسی - زیست محیطی کارشناسی ارشد
1059 سیدمحمد بنی جمالی مهندسی عمران - سازه کارشناسی ارشد
1060 نوشین بنی حسن مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد کارشناسی ارشد
1061 بهاره بنی خلیل مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل کارشناسی ارشد
1062 لعیا بنی عامری مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
1063 حسین بوجاری مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز کارشناسی ارشد
1064 زینب بوژابادی زمین شناسی - زیست محیطی کارشناسی ارشد
1065 جعفر بوستان پور مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم کارشناسی ارشد
1066 ناصر بوستانی مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد
1067 راحله بوستانی فرکوش حسابداری کارشناسی ارشد
1068 مرتضی بومری ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی کارشناسی ارشد
1069 مریم به روزی مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی کارشناسی ارشد
1070 مژده بهادر فر تربیت بدنی و علوم ورزشی – حرکات اصلاحی وآسیب شناسی کارشناسی ارشد
1071 زهرا بهادرپور علم اطلاعات و دانش شناسی کارشناسی ارشد
1072 امیر بهادرستانی مهندسی عمران - مهندسی مدیریت و ساخت کارشناسی ارشد
1073 مجتبی بهاروند مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل کارشناسی ارشد
1074 نسیم بهاری آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
1075 روح اله بهاری حقوق جزاوجرم شناسی کارشناسی ارشد
1076 بهنام بهاری مهندسی عمران - سیستمهای اطلاعات جغرافیایی ( GIS ) کارشناسی ارشد
1077 الهام بهاری اتراباد شیمی - شیمی آلی کارشناسی ارشد
1078 رضا بهاری فرد آسیب شناسی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی کارشناسی ارشد
1079 مریم بهاری نیا مدیریت امور شهری کارشناسی ارشد
1080 مجید بهبودی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی کارشناسی ارشد
1081 شکوفه بهبودی فر فیزیک گرایش ذرات بنیادی کارشناسی ارشد
1082 حمیدرضا بهرادنسب حقوق جزاوجرم شناسی کارشناسی ارشد
1083 امیر حسین بهرام پوری مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
1084 نازنین بهرامپور مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی کارشناسی ارشد
1085 کیوان بهرامی جغرافیا - برنامه ریزی روستایی کارشناسی ارشد
1086 فرشاد بهرامی زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی کارشناسی ارشد
1087 عارفه بهرامی مهندسی برق - کنترل کارشناسی ارشد
1088 سجاد بهرامی مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم کارشناسی ارشد
1089 وحید بهرامی عین القاصی علوم سیاسی کارشناسی ارشد
1090 محمد بهروان مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
1091 سمیه بهروزفر مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم کارشناسی ارشد
1092 غزاله بهروزی الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث کارشناسی ارشد
1093 مسعود بهروزی مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی کارشناسی ارشد
1094 فرشاد بهروزی مشهدی مهندسی صنایع - صنایع کارشناسی ارشد
1095 معین بهزادپور شیمی - شیمی پلیمر کارشناسی ارشد
1096 ساجده بهزادنیک الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی کارشناسی ارشد
1097 محدثه بهزادی مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
1098 فهیمه بهزادی نیا علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی کارشناسی ارشد
1099 علیرضا بهشتی سعادت مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
1100 علی بهشتی قله زو ژئومورفولوژی ( جغرافیای طبیعی ) گرایش هیدروژئومورفولوژی دربرنامه ریزی محیطی کارشناسی ارشد

صفحه :

<   111121314151617181920212223242526272829303132333435363738485868788898108118128   >

newssite3
khev
inter4 telp newsreader 118