لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

موارد یافت شده : 7,110
نمایش موارد 1051 تا 1100

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1051 ملیحه باغی مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق بیابانی گرایش خاک شناسی کارشناسی ارشد
1052 مینا بافکرشیروان علوم و مهندسی باغبانی گرایش سبزی ها کارشناسی ارشد
1053 محدثه باقرابادی شیمی - شیمی پلیمر کارشناسی ارشد
1054 داوود باقراف مهندسی هوا فضا - سازه های هوایی کارشناسی ارشد
1055 راحله باقرزاده علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات کارشناسی ارشد
1056 جواد باقرزاده مدیریت صنعتی گرایش تولید کارشناسی ارشد
1057 اسماعیل باقرزاده مهندسی هوا فضا - جلو برندگی کارشناسی ارشد
1058 سعید باقرزاده خراسانی مهندسی پزشکی - بیوالکتریک کارشناسی ارشد
1059 پریسا باقرزاده خراسانی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
1060 مجید باقرزاده رفسنجانی مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
1061 اسیه باقرپوردوین اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
1062 محمد باقری آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی سینوپتیک کارشناسی ارشد
1063 ایمان باقری آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
1064 نیما باقری تاریخ - تاریخ ایران اسلامی کارشناسی ارشد
1065 محمد باقری تاریخ - تاریخ تشیع کارشناسی ارشد
1066 مسعود باقری زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد
1067 رضا باقری فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی کارشناسی ارشد
1068 فاطمه باقری مشاوره گرایش مشاوره خانواده کارشناسی ارشد
1069 محمدصادق باقری مهندسی برق - مخابرات میدان و موج کارشناسی ارشد
1070 وحید باقری مهندسی برق - مخابرات میدان و موج کارشناسی ارشد
1071 مهدی باقری مهندسی برق - کنترل (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
1072 سعید باقری مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه طیور کارشناسی ارشد
1073 مهدیه باقری پژوهش علوم اجتماعی کارشناسی ارشد
1074 ابوطالب باقری ازغندی حسابداری کارشناسی ارشد
1075 جواد باقری اسفاد مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه کارشناسی ارشد
1076 احمد باقری فر مدیریت امور شهری کارشناسی ارشد
1077 فاطمه باقری فر مشاوره گرایش مشاوره خانواده کارشناسی ارشد
1078 حدیثه باقری قلعه جوقی فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی کارشناسی ارشد
1079 زکیه باقری قوژدی زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی کارشناسی ارشد
1080 مریم باقری محمودی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی کارشناسی ارشد
1081 حدیث باقری نیا علوم سیاسی کارشناسی ارشد
1082 ساجده باقری کشوک زیست شناسی - بیوشیمی کارشناسی ارشد
1083 مهدی باقریان ابکمه مهندسی نقشه برداری - سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) کارشناسی ارشد
1084 مجتبی باقیان مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
1085 حدیثه بالارستاقی فلسفه کارشناسی ارشد
1086 سکینه بالنده مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک کارشناسی ارشد
1087 صغری بامری مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی کارشناسی ارشد
1088 فاطمه بامری مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
1089 سیده مهسا بامشگی روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
1090 بهنوش بانژاد مهندسی برق - کنترل (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
1091 امیرحسام بانژاد مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
1092 هادی بانگی حوری مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی کارشناسی ارشد
1093 حمیدرضا باهوش علوم سیاسی کارشناسی ارشد
1094 سکینه باهوش علوم قرآن و حدیث کارشناسی ارشد
1095 محمد باهوش فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی کارشناسی ارشد
1096 بهاره بایرامی ممقانی ژئو فیزیک گرایش زلزله‌شناسی کارشناسی ارشد
1097 بهناز بایسته ترک جوش زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی کارشناسی ارشد
1098 سیدمهدی بایسته پروین مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
1099 نعیمه بایلری زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش علوم سلولی و مولکولی کارشناسی ارشد
1100 زهرا بایی علوم سیاسی کارشناسی ارشد

صفحه :

<   111121314151617181920212223242526272829303132333435363738485868788898108118128138   >