چهارشنبه 8 بهمن 1393

searchicon
 
  . جستجوی پیشرفته

لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

موارد یافت شده : 7,969
نمایش موارد 1051 تا 1100

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1051 مدینه ایزدیان الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی کارشناسی ارشد
1052 زهرا ایزی علوم اقتصادی کارشناسی ارشد
1053 اشرف السادات ایزی مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد
1054 منصوره سادات ایگه ایی شیمی - شیمی آلی کارشناسی ارشد
1055 لیلا ایل بیگی ریاضی کاربردی زمینه کنترل و بهینه سازی کارشناسی ارشد
1056 ارش ایل بیگی مهندسی برق - قدرت کارشناسی ارشد
1057 فاطمه ایلخانی آمار ریاضی کارشناسی ارشد
1058 فاطمه ایلخانی اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
1059 انیسه ایلخانی حسابداری کارشناسی ارشد
1060 زکیه ایلدرابادی مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری کارشناسی ارشد
1061 زکیه ایمان پناه باکتری شناسی کارشناسی ارشد
1062 حامی ایمان پناه مدیریت امور شهری کارشناسی ارشد
1063 الهه ایمان پور روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
1064 بابک ایمان پور زمین شناسی ـ اقتصادی کارشناسی ارشد
1065 کریم ایمان قلیلو مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی کارشناسی ارشد
1066 افشین ایمان نژاد مدیریت فنآوری اطلاعات - مدیریت دانش(آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
1067 فاطمه ایمانی حسابرسی کارشناسی ارشد
1068 هانیه ایمانی روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
1069 پیمان ایمانی مفرد مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی کارشناسی ارشد
1070 سعیده ایمانی مقدم الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث کارشناسی ارشد
1071 مرتضی ایمن شهیدی تاریخ - تاریخ ایران اسلامی کارشناسی ارشد
1072 فرناز اینانلوشوکلو زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد
1073 علی اینانلوشوکلو مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند کارشناسی ارشد
1074 عاطفه ایوبی ریاضی محض زمینه نظریه گروهها کارشناسی ارشد
1075 سیدمحمدرضا ایوبی مدیریت آموزشی کارشناسی ارشد
1076 علی ایوری مشاوره گرایش مشاوره خانواده کارشناسی ارشد
1077 حسین باباپورفرخانی توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی کارشناسی ارشد
1078 پدرام باباخانی مهندسی شیمی در زمینه بیوشیمیایی کارشناسی ارشد
1079 بهاره باباخانی مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی کارشناسی ارشد
1080 محمدرضا باباخانی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
1081 سمیرا باباخانی مهندسی کشاورزی - سازه های آبی کارشناسی ارشد
1082 مهلا باباگل زاده مهندسی صنایع - صنایع کارشناسی ارشد
1083 قاسمعلی بابایی حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
1084 فرزانه بابایی مترجمی زبان عربی کارشناسی ارشد
1085 محمدامین بابایی مهندسی برق - کنترل (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
1086 وحید بابایی مهندسی کشاورزی - علوم طیور - تغذیه طیور کارشناسی ارشد
1087 مریم بابایی پور روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد
1088 مریم بابایی چرمی زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی کارشناسی ارشد
1089 سپیده بابایی خبوشان مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
1090 بهروز بابایی نژاد مهندسی کشاورزی -- زراعت کارشناسی ارشد
1091 مسعود بابری قرقی مهندسی برق - قدرت کارشناسی ارشد
1092 دانیال بابکی زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی کارشناسی ارشد
1093 ملیحه باتجربه ژئومورفولوژی ( جغرافیای طبیعی ) گرایش هیدروژئومورفولوژی دربرنامه ریزی محیطی کارشناسی ارشد
1094 هما باتقوی سرابی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش مدیریت توسعه پایدار روستایی کارشناسی ارشد
1095 مهران باتوبه مهندسی عمران - سیستمهای اطلاعات جغرافیایی (GIS) کارشناسی ارشد
1096 زهرا بادام دری آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان کارشناسی ارشد
1097 مسعود بادفرسا فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی کارشناسی ارشد
1098 مرتضی بادی شیمی - شیمی فیزیک کارشناسی ارشد
1099 ریحانه بارانی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان کارشناسی ارشد
1100 بهاره بارانی زبانشناسی همگانی کارشناسی ارشد

صفحه :

<   111121314151617181920212223242526272829303132333435363738485868788898108118128138148158   >

newssite3

namadsanad.r