شنبه 29 شهريور 1393

searchicon
 
  . جستجوی پیشرفته

لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

موارد یافت شده : 8,338
نمایش موارد 1051 تا 1100

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1051 احسان باصولی مهندسی شیمی در زمینه بیوشیمیایی کارشناسی ارشد
1052 امین باطوری مهندسی فنآوری اطلاعات - گرایش شبکه (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
1053 حسن باعصمت آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی ) گرایش آب و هواشناسی شهری کارشناسی ارشد
1054 محبوبه باغانی زبان و ادبیات فرانسه کارشناسی ارشد
1055 علی باغبان نژاد مهندسی عمران - مدیریت ساخت کارشناسی ارشد
1056 الهه باغبانی ریاضی محض زمینه نظریه گروهها کارشناسی ارشد
1057 مسعود باغبانی ابدال ابادی مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی کارشناسی ارشد
1058 مهران باغبانی ابدال ابادی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی کارشناسی ارشد
1059 علی باغداردلگشا تاریخ - تاریخ ایران اسلامی کارشناسی ارشد
1060 محمود باغگلی جغرافیا و برنامه ریزی شهری کارشناسی ارشد
1061 حوریه باغی مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
1062 محمدرضا باغیانی باغشاهی زمین شناسی - مهندسی کارشناسی ارشد
1063 وحیده بافندگان امروزی مدیریت صنعتی گرایش تولید کارشناسی ارشد
1064 فاطمه بافنده مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست کارشناسی ارشد
1065 الهه سادات باقرپور مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول کارشناسی ارشد
1066 اسیه باقرپوردوین اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
1067 وحید باقرپورکاشانی الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی کارشناسی ارشد
1068 نصیبه باقرزاده مدیریت بازرگانی گرایش تحول کارشناسی ارشد
1069 جواد باقرزاده مدیریت صنعتی گرایش تولید کارشناسی ارشد
1070 احسان باقرزاده ابشوری مهندسی عمران - سازه کارشناسی ارشد
1071 حجت باقرزاده حسین اباد مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی کارشناسی ارشد
1072 بی بی تکتم باقرزاده حسینیان مهندسی فنآوری اطلاعات - گرایش امنیت (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
1073 مریم باقرسلیمی علوم سیاسی کارشناسی ارشد
1074 فاطمه باقری پژوهش علوم اجتماعی کارشناسی ارشد
1075 محمد باقری تاریخ - تاریخ تشیع کارشناسی ارشد
1076 محمدرضا باقری روابط بین الملل کارشناسی ارشد
1077 فاطمه باقری زبان و ادبیات عرب کارشناسی ارشد
1078 علی اصغر باقری زبان و ادبیات فارسی ( آموزش محور ) کارشناسی ارشد
1079 زهره سادات باقری علم اطلاعات و دانش شناسی کارشناسی ارشد
1080 معصومه باقری علم اطلاعات و دانش شناسی کارشناسی ارشد
1081 مهسا باقری مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
1082 هادی باقری مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل کارشناسی ارشد
1083 حمید باقری مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی کارشناسی ارشد
1084 اذین باقری مهندسی عمران - سنجش از دور کارشناسی ارشد
1085 امیدرضا باقری مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی) کارشناسی ارشد
1086 اقدس باقری مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش شیمی کارشناسی ارشد
1087 عبدالصمد باقری مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام کارشناسی ارشد
1088 دانیال باقری مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
1089 مریم باقری مهندسی نقشه برداری - سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) کارشناسی ارشد
1090 نازنین باقری ازغدی جغرافیا - برنامه ریزی شهری کارشناسی ارشد
1091 ابوالفضل باقری تبار روابط بین الملل کارشناسی ارشد
1092 عطیه باقری چاروک تاریخ - تاریخ ایران باستان کارشناسی ارشد
1093 مژده باقری حسینی مهندسی صنایع - صنایع کارشناسی ارشد
1094 مصطفی باقری خلیلی الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی کارشناسی ارشد
1095 عارف باقری داشبلاغی مهندسی کشاورزی - اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی گرایش مدیریت و تولید کشاو کارشناسی ارشد
1096 نوید باقری دربادام شیمی - شیمی تجزیه کارشناسی ارشد
1097 علیرضا باقری رسایی روابط بین الملل کارشناسی ارشد
1098 فاطمه باقری سراسیا الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی کارشناسی ارشد
1099 مهدی باقری شاندیز مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی کارشناسی ارشد
1100 بهزاد باقری شیروان مهندسی عمران - سیستمهای اطلاعات جغرافیایی ( GIS ) کارشناسی ارشد

صفحه :

<   111121314151617181920212223242526272829303132333435363738485868788898108118128138148158   >

newssite3logo93_2

namad2intr2