جمعه 31 مرداد 1393

searchicon
 
  . جستجوی پیشرفته

لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

موارد یافت شده : 6,631
نمایش موارد 1051 تا 1100

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1051 لعیا بنی عامری مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
1052 حسین بوجاری مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز کارشناسی ارشد
1053 زینب بوژابادی زمین شناسی - زیست محیطی کارشناسی ارشد
1054 جعفر بوستان پور مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم کارشناسی ارشد
1055 راحله بوستانی فرکوش حسابداری کارشناسی ارشد
1056 مرتضی بومری ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی کارشناسی ارشد
1057 مریم به روزی مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی کارشناسی ارشد
1058 مژده بهادر فر تربیت بدنی و علوم ورزشی – حرکات اصلاحی وآسیب شناسی کارشناسی ارشد
1059 زهرا بهادرپور علم اطلاعات و دانش شناسی کارشناسی ارشد
1060 امیر بهادرستانی مهندسی عمران - مهندسی مدیریت و ساخت کارشناسی ارشد
1061 مجتبی بهاروند مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل کارشناسی ارشد
1062 نسیم بهاری آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
1063 روح اله بهاری حقوق جزاوجرم شناسی کارشناسی ارشد
1064 بهنام بهاری مهندسی عمران - سیستمهای اطلاعات جغرافیایی ( GIS ) کارشناسی ارشد
1065 الهام بهاری اتراباد شیمی - شیمی آلی کارشناسی ارشد
1066 رضا بهاری فرد آسیب شناسی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی کارشناسی ارشد
1067 مریم بهاری نیا مدیریت امور شهری کارشناسی ارشد
1068 مجید بهبودی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی کارشناسی ارشد
1069 شکوفه بهبودی فر فیزیک گرایش ذرات بنیادی کارشناسی ارشد
1070 حمیدرضا بهرادنسب حقوق جزاوجرم شناسی کارشناسی ارشد
1071 امیر حسین بهرام پوری مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
1072 نازنین بهرامپور مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی کارشناسی ارشد
1073 کیوان بهرامی جغرافیا - برنامه ریزی روستایی کارشناسی ارشد
1074 فرشاد بهرامی زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی کارشناسی ارشد
1075 عارفه بهرامی مهندسی برق - کنترل کارشناسی ارشد
1076 سجاد بهرامی مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم کارشناسی ارشد
1077 وحید بهرامی عین القاصی علوم سیاسی کارشناسی ارشد
1078 محمد بهروان مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
1079 سمیه بهروزفر مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم کارشناسی ارشد
1080 غزاله بهروزی الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث کارشناسی ارشد
1081 مسعود بهروزی مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی کارشناسی ارشد
1082 فرشاد بهروزی مشهدی مهندسی صنایع - صنایع کارشناسی ارشد
1083 معین بهزادپور شیمی - شیمی پلیمر کارشناسی ارشد
1084 ساجده بهزادنیک الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی کارشناسی ارشد
1085 محدثه بهزادی مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
1086 فهیمه بهزادی نیا علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی کارشناسی ارشد
1087 علیرضا بهشتی سعادت مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
1088 علی بهشتی قله زو ژئومورفولوژی ( جغرافیای طبیعی ) گرایش هیدروژئومورفولوژی دربرنامه ریزی محیطی کارشناسی ارشد
1089 مهناز بهلگردی مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی کارشناسی ارشد
1090 ابوالفضل بهلولی علوم شناختی کارشناسی ارشد
1091 مرجان بهمن علوم و صنایع غذایی کارشناسی ارشد
1092 الهام بهمن مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی کارشناسی ارشد
1093 الهه بهمنی اقتصاد کشاورزی کارشناسی ارشد
1094 زهرا بهینه آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان کارشناسی ارشد
1095 حامد بی ابی مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش سیاست وتوسعه روستایی کارشناسی ارشد
1096 امیر بی ریایی نجف ابادی مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند کارشناسی ارشد
1097 زهرا بی غم روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد
1098 فیروزه بی مکر مدیریت فنآوری اطلاعات - سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته(آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
1099 گلناز بی همتا طوسی مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام کارشناسی ارشد
1100 سپهر بی همتاطوسی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد

صفحه :

<   111121314151617181920212223242526272829303132333435363738485868788898108118128   >

newssite3
khev
inter4 telp newsreader 118