لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

موارد یافت شده : 7,969
نمایش موارد 1051 تا 1100

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1051 پیمان اکبری کلاهی طوسی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
1052 مریم اکبری گورچین قلعه علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش فناوری مواد غذایی کارشناسی ارشد
1053 سیدسعید اکبریان الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی کارشناسی ارشد
1054 زهرا اکبریان علوم قرآن و حدیث کارشناسی ارشد
1055 مریم اکبریان علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش فناوری مواد غذایی کارشناسی ارشد
1056 ذوالفقار اکبریان مهندسی عمران - ژئوتکنیک کارشناسی ارشد
1057 امیر اکرادفرزقی مهندسی برق - سیستم های قدرت کارشناسی ارشد
1058 احمد اکرادی حقوق جزاوجرم شناسی کارشناسی ارشد
1059 روح الله اکرامی مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز کارشناسی ارشد
1060 مسعود اکرامی راد مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
1061 فرهاد اکرامی طلب مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل کارشناسی ارشد
1062 فاطمه اکرمی تاریخ - تاریخ ایران اسلامی کارشناسی ارشد
1063 احمد اکرمی علوم و مهندسی باغبانی گرایش سبزی ها کارشناسی ارشد
1064 هادی اکرمی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
1065 محمدرضا اکرمی مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش بازاریابی محصولات کشاورزی کارشناسی ارشد
1066 سعید اکرمی مهندسی شیمی گرایش مدل سازی، شبیه سازی و کنترل کارشناسی ارشد
1067 یاسمن اکرمی مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها کارشناسی ارشد
1068 مهران اکرمی مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست کارشناسی ارشد
1069 فایزه اکرمی نژاد روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
1070 محبوبه اکرمیان مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری کارشناسی ارشد
1071 بهنام اکملی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
1072 روح اله اگاه فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی کارشناسی ارشد
1073 عاطفه ای رانلو مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم کارشناسی ارشد
1074 حسین ایاب کوشک گذر مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
1075 نیره السادات ایتی توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی کارشناسی ارشد
1076 روح اله ایتی شیمی - شیمی تجزیه کارشناسی ارشد
1077 سحر ایران نژاد علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش زیست فنّاوری مواد غذایی کارشناسی ارشد
1078 محبوبه ایران پاک مترجمی زبان انگلیسی (آموزش محور- مجازی) کارشناسی ارشد
1079 مهسا ایرانمنش رفتار حرکتی گرایش رشدحرکتی کارشناسی ارشد
1080 علی ایرانی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
1081 حسین ایرانیان مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی کارشناسی ارشد
1082 مرتضی ایرجی مارشک مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی ، ادویه ای و نوشابه ای کارشناسی ارشد
1083 ثمین ایروانی شیمی - شیمی آلی کارشناسی ارشد
1084 منیر ایروانی مدیریت صنعتی گرایش تحقیق درعملیات کارشناسی ارشد
1085 دانیال ایروانی مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز کارشناسی ارشد
1086 مرتضی ایروانی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
1087 مهدی ایروانی کازار علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی کارشناسی ارشد
1088 سمیه ایزانلو الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی کارشناسی ارشد
1089 حدیث ایزانلو الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی کارشناسی ارشد
1090 رضا ایزانلو مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
1091 زهرا ایزانلو مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی کارشناسی ارشد
1092 امین ایزانلو مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی کارشناسی ارشد
1093 مرتضی ایزانلو مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
1094 مجید ایزد فر مهندسی هوا فضا - جلو برندگی کارشناسی ارشد
1095 مرتضی ایزدجو فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی ارشد
1096 مهسا ایزدخواه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی کارشناسی ارشد
1097 سارا ایزدخواه زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی گرایش فارسی - عربی کارشناسی ارشد
1098 مجید ایزدخواه علوم زمین گرایش زمین شناسی زیست محیطی کارشناسی ارشد
1099 فاطمه ایزدسرشت روانشناسی تربیتی کارشناسی ارشد
1100 زکیه ایزدپناه شهری مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آب کارشناسی ارشد

صفحه :

<   111121314151617181920212223242526272829303132333435363738485868788898108118128138148158   >