لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

موارد یافت شده : 7,333
نمایش موارد 1051 تا 1100

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1051 ارمین ایلدرمی لطف اباد مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
1052 زکیه ایمان پناه باکتری شناسی کارشناسی ارشد
1053 حامی ایمان پناه مدیریت امور شهری کارشناسی ارشد
1054 بابک ایمان پور زمین شناسی ـ اقتصادی کارشناسی ارشد
1055 کریم ایمان قلیلو مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی کارشناسی ارشد
1056 ساناز ایمانی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی کارشناسی ارشد
1057 مرضیه ایمانی فر مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی کارشناسی ارشد
1058 پیمان ایمانی مفرد مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی کارشناسی ارشد
1059 سعیده ایمانی مقدم الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث کارشناسی ارشد
1060 حمیدرضا ایمانی مقدم توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی کارشناسی ارشد
1061 فرناز اینانلوشوکلو زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد
1062 علی اینانلوشوکلو مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند کارشناسی ارشد
1063 محمود ایوبی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی کارشناسی ارشد
1064 عاطفه ایوبی ریاضی محض زمینه نظریه گروهها کارشناسی ارشد
1065 سیدمحمدرضا ایوبی مدیریت آموزشی کارشناسی ارشد
1066 سعید ایینه مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی کارشناسی ارشد
1067 امیرحسین باب الحکمی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
1068 مهسا بابائی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
1069 پدرام باباخانی مهندسی شیمی در زمینه بیوشیمیایی کارشناسی ارشد
1070 بهاره باباخانی مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی کارشناسی ارشد
1071 سمیرا باباخانی مهندسی کشاورزی - سازه های آبی کارشناسی ارشد
1072 مریم بابایی توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی کارشناسی ارشد
1073 فرزانه بابایی مترجمی زبان عربی کارشناسی ارشد
1074 وحید بابایی مهندسی کشاورزی - علوم طیور - تغذیه طیور کارشناسی ارشد
1075 مریم بابایی چرمی زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی کارشناسی ارشد
1076 سپیده بابایی خبوشان مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
1077 حمید بابایی کاشانی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی کارشناسی ارشد
1078 مسعود بابری قرقی مهندسی برق - قدرت کارشناسی ارشد
1079 دانیال بابکی زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی کارشناسی ارشد
1080 شهریار بابکی مهندسی عمران - مهندسی زلزله کارشناسی ارشد
1081 ملیحه باتجربه ژئومورفولوژی ( جغرافیای طبیعی ) گرایش هیدروژئومورفولوژی دربرنامه ریزی محیطی کارشناسی ارشد
1082 هما باتقوی سرابی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش مدیریت توسعه پایدار روستایی کارشناسی ارشد
1083 عاطفه باخرد مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی - ادویه ای و نوشابه ای کارشناسی ارشد
1084 سیدمحمد باخرزی قزالحصار مدیریت امور شهری کارشناسی ارشد
1085 زهرا بادام دری آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان کارشناسی ارشد
1086 مرتضی بادی شیمی - شیمی فیزیک کارشناسی ارشد
1087 ریحانه بارانی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان کارشناسی ارشد
1088 بهاره بارانی زبانشناسی همگانی کارشناسی ارشد
1089 مریم بارانی زیست شناسی - میکروبیولوژی کارشناسی ارشد
1090 سکینه بارویی جغرافیای طبیعی - گرایش ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی کارشناسی ارشد
1091 رحیم بارویی مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد
1092 سیدحسین باری مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
1093 امین بازاری حسابداری کارشناسی ارشد
1094 حامد رضا بازقندی مهندسی عمران - راه و ترابری کارشناسی ارشد
1095 عطیه بازگشا مهندسی صنایع - صنایع کارشناسی ارشد
1096 ناهید بازوبندی الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی کارشناسی ارشد
1097 علی بازیاری مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
1098 مهدی باستانی مدیریت امور شهری کارشناسی ارشد
1099 مهیا باستانی صفدرابادی مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری کارشناسی ارشد
1100 صادق باش قره مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست گرایش زیستگاه ها و تنوع زیستی کارشناسی ارشد

صفحه :

<   111121314151617181920212223242526272829303132333435363738485868788898108118128138   >