لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

موارد یافت شده : 6,660
نمایش موارد 1051 تا 1100

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1051 علی بحرانی حقوق جزا و جرم شناسی کارشناسی ارشد
1052 حمید بحرپور مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل کارشناسی ارشد
1053 سمانه بحرپور مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش مدیریت وتولیدکشاورزی کارشناسی ارشد
1054 وحید بحرپور مهندسی مکانیک بیوسیستم - طراحی و ساخت کارشناسی ارشد
1055 سیدمحمد بحرینی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
1056 مریم بحرینی مقدم مهندسی عمران - راه و ترابری کارشناسی ارشد
1057 مهسا بختیاری فلسفه کارشناسی ارشد
1058 شهناز بختیاری مهندسی کشاورزی - زیست فناوری مواد غذایی کارشناسی ارشد
1059 رضا بخشعلی نژاد مهندسی کشاورزی - علوم طیور - تغذیه طیور کارشناسی ارشد
1060 فاطمه بخشی زبانشناسی همگانی کارشناسی ارشد
1061 امیر بخشی مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
1062 حمیده بخشی مدیریت بازرگانی گرایش تحول کارشناسی ارشد
1063 سیمین بخشی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
1064 حامد بخشی مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی کارشناسی ارشد
1065 مجید بخشی مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد کارشناسی ارشد
1066 فائزه بخشی زاده روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
1067 فاطمه بخشی شادمهری جغرافیای سیاسی کارشناسی ارشد
1068 سمانه بخشی نژاد زبان و ادبیات عرب کارشناسی ارشد
1069 سجاد بداقی روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
1070 فرزانه بدخشان مهندسی صنایع - صنایع کارشناسی ارشد
1071 میترا بدخشان مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی کارشناسی ارشد
1072 لیلی بدرلو زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد
1073 مرتضی بدری روابط بین الملل کارشناسی ارشد
1074 لیلا بدیع زادگان زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد
1075 مریم السادات بدیعی حقوق جزا و جرم شناسی کارشناسی ارشد
1076 علی بدیعی مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی ارشد
1077 مونا بدیعی جوان زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی گرایش فارسی - عربی کارشناسی ارشد
1078 زهرا بدیعی رضوی الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی کارشناسی ارشد
1079 آزاده بدیلی مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد
1080 فرزاد بدیهی زراعتی مهندسی عمران - سازه کارشناسی ارشد
1081 سیده محبوبه بذر گر مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد
1082 سیده مریم بذرگر الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث کارشناسی ارشد
1083 فاطمه بذرگر مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل کارشناسی ارشد
1084 مهناز بذرگری مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند کارشناسی ارشد
1085 بهزاد برابادی مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد
1086 عزیر برابادی فرمان ابادی الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی کارشناسی ارشد
1087 حمیدرضا برابری آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان کارشناسی ارشد
1088 محسن برات پور مهندسی برق - قدرت کارشناسی ارشد
1089 علی براتی انگل شناسی دامپزشکی کارشناسی ارشد
1090 سومیه براتی بیوشیمی بالینی کارشناسی ارشد
1091 سیدهاشم براتی توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی کارشناسی ارشد
1092 معصومه براتی حسابرسی کارشناسی ارشد
1093 محمد براتی ریاضی محض زمینه آنالیزتابعی کارشناسی ارشد
1094 صدیقه براتی زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی کارشناسی ارشد
1095 زینب براتی مهندسی شیمی در زمینه بیوشیمیایی کارشناسی ارشد
1096 ابوالفضل براتی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیک (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
1097 علیرضا براتی زادنبه مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم کارشناسی ارشد
1098 صدیقه براتی گلخندان مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد
1099 فرشته براتی گلشیخی تاریخ - تاریخ ایران اسلامی کارشناسی ارشد
1100 سودابه براتی نژاد دربند جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش مدیریت توسعه پایدار روستایی کارشناسی ارشد

صفحه :

<   111121314151617181920212223242526272829303132333435363738485868788898108118128   >