پنجشنبه 29 آبان 1393

searchicon
 
  . جستجوی پیشرفته

لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

موارد یافت شده : 8,273
نمایش موارد 1051 تا 1100

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1051 مریم بابایی چرمی زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی کارشناسی ارشد
1052 سپیده بابایی خبوشان مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
1053 بهروز بابایی نژاد مهندسی کشاورزی -- زراعت کارشناسی ارشد
1054 مسعود بابری قرقی مهندسی برق - قدرت کارشناسی ارشد
1055 علی بابک آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان کارشناسی ارشد
1056 دانیال بابکی زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی کارشناسی ارشد
1057 ملیحه باتجربه ژئومورفولوژی ( جغرافیای طبیعی ) گرایش هیدروژئومورفولوژی دربرنامه ریزی محیطی کارشناسی ارشد
1058 هما باتقوی سرابی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش مدیریت توسعه پایدار روستایی کارشناسی ارشد
1059 مهران باتوبه مهندسی عمران - سیستمهای اطلاعات جغرافیایی (GIS) کارشناسی ارشد
1060 زهرا بادام دری آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان کارشناسی ارشد
1061 هدی بادپر مدیریت امور شهری کارشناسی ارشد
1062 مسعود بادفرسا فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی کارشناسی ارشد
1063 مرتضی بادی شیمی - شیمی فیزیک کارشناسی ارشد
1064 ریحانه بارانی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان کارشناسی ارشد
1065 بهاره بارانی زبانشناسی همگانی کارشناسی ارشد
1066 مریم بارانی زیست شناسی - میکروبیولوژی کارشناسی ارشد
1067 الهام بارانی شیمی - شیمی فیزیک کارشناسی ارشد
1068 جواد باروئی حسابداری کارشناسی ارشد
1069 سکینه بارویی جغرافیای طبیعی - گرایش ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی کارشناسی ارشد
1070 امین بازاری حسابداری کارشناسی ارشد
1071 مریم بازرگان شیمی - شیمی معدنی کارشناسی ارشد
1072 حامد رضا بازقندی مهندسی عمران - راه و ترابری کارشناسی ارشد
1073 عطیه بازگشا مهندسی صنایع - صنایع کارشناسی ارشد
1074 ناهید بازوبندی الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی کارشناسی ارشد
1075 ستاره بازوبندی ریاضی محض زمینه گراف و ترکیبات جبری کارشناسی ارشد
1076 مهدیه بازوبندی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل کارشناسی ارشد
1077 گلشن بازیار دهکردی جغرافیا و برنامه ریزی شهری کارشناسی ارشد
1078 علی بازیاری مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
1079 مهدی باستانی مدیریت امور شهری کارشناسی ارشد
1080 مهیا باستانی صفدرابادی مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری کارشناسی ارشد
1081 عبدالمتین باشقره مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی کارشناسی ارشد
1082 احسان باشی زاده فخار حقوق جزا و جرم شناسی کارشناسی ارشد
1083 مرتضی باصری روانشناسی تربیتی کارشناسی ارشد
1084 وجیهه باصری باغسیاه حقوق جزا و جرم شناسی کارشناسی ارشد
1085 امین باطوری مهندسی فنآوری اطلاعات - گرایش شبکه (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
1086 حسن باعصمت آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی ) گرایش آب و هواشناسی شهری کارشناسی ارشد
1087 زهره باغ گندمی مهندسی کشاورزی - علوم مواد غذایی کارشناسی ارشد
1088 محبوبه باغانی زبان و ادبیات فرانسه کارشناسی ارشد
1089 علی باغبان نژاد مهندسی عمران - مدیریت ساخت کارشناسی ارشد
1090 الهه باغبانی ریاضی محض زمینه نظریه گروهها کارشناسی ارشد
1091 مسعود باغبانی ابدال ابادی مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی کارشناسی ارشد
1092 مهران باغبانی ابدال ابادی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی کارشناسی ارشد
1093 علی باغداردلگشا تاریخ - تاریخ ایران اسلامی کارشناسی ارشد
1094 محمود باغگلی جغرافیا و برنامه ریزی شهری کارشناسی ارشد
1095 محمدرضا باغیانی باغشاهی زمین شناسی - مهندسی کارشناسی ارشد
1096 وحیده بافندگان امروزی مدیریت صنعتی گرایش تولید کارشناسی ارشد
1097 مجتبی بافنده مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
1098 فاطمه بافنده مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست کارشناسی ارشد
1099 الهه سادات باقرپور مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول کارشناسی ارشد
1100 اسیه باقرپوردوین اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد

صفحه :

<   111121314151617181920212223242526272829303132333435363738485868788898108118128138148158   >

newssite3

namadpazeresh