لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

موارد یافت شده : 7,848
نمایش موارد 1051 تا 1100

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1051 فایزه اکبرزاده فرخانی الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی کارشناسی ارشد
1052 مریم اکبرزاده میری حسابداری مدیریت کارشناسی ارشد
1053 سیدسینا اکبرزاده میری مدیریت صنعتی گرایش تولید کارشناسی ارشد
1054 بهناز اکبرزاده نجار مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی کارشناسی ارشد
1055 فهیمه اکبرزاده یزدی الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث کارشناسی ارشد
1056 فاطمه اکبرزاده یزدی پژوهش علوم اجتماعی کارشناسی ارشد
1057 حسن اکبرنیا مهندسی برق - کنترل (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
1058 محبوبه اکبرپورالمه جوقی مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی کارشناسی ارشد
1059 زهره اکبری آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی ) گرایش آب و هواشناسی شهری کارشناسی ارشد
1060 هانیه اکبری آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی کارشناسی ارشد
1061 پروین اکبری الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث کارشناسی ارشد
1062 روح اله اکبری تاریخ - تاریخ ایران باستان کارشناسی ارشد
1063 فاطمه اکبری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش مدیریت توسعه پایدار روستایی کارشناسی ارشد
1064 فرزانه اکبری حسابداری کارشناسی ارشد
1065 زهرا اکبری روابط بین الملل کارشناسی ارشد
1066 امیرحسین اکبری روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
1067 فریبا اکبری روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد
1068 زهرا اکبری زبانشناسی همگانی کارشناسی ارشد
1069 اکرم اکبری فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی کارشناسی ارشد
1070 مرتضی اکبری فیزیک -گرایش اتمی وملکولی کارشناسی ارشد
1071 مهران اکبری مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد
1072 مهدی اکبری مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
1073 ازاده اکبری مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی ارشد
1074 لیلاناز اکبری مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها کارشناسی ارشد
1075 محمدجواد اکبری مهندسی عمران - سازه کارشناسی ارشد
1076 مرضیه اکبری مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری کارشناسی ارشد
1077 سارا اکبری مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی کارشناسی ارشد
1078 حمیدرضا اکبری باقراباد مهندسی برق - کنترل (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
1079 احسان اکبری تبار مهندسی هوا فضا - سازه های هوایی کارشناسی ارشد
1080 امیرحسن اکبری خلیل اباد اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
1081 سعید اکبری دستجرده حسابداری کارشناسی ارشد
1082 سحر اکبری زکریا مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم کارشناسی ارشد
1083 احسان اکبری محمدنژاد مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
1084 علی اکبری مطلق مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی (دینامیک جامدات) کارشناسی ارشد
1085 زینب اکبری مقدم فیزیک گرایش حالت جامد کارشناسی ارشد
1086 پیمان اکبری کلاهی طوسی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
1087 مریم اکبری گورچین قلعه علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش فناوری مواد غذایی کارشناسی ارشد
1088 سیدسعید اکبریان الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی کارشناسی ارشد
1089 مریم اکبریان علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش فناوری مواد غذایی کارشناسی ارشد
1090 ذوالفقار اکبریان مهندسی عمران - ژئوتکنیک کارشناسی ارشد
1091 مسعود اکرامی راد مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
1092 فرهاد اکرامی طلب مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل کارشناسی ارشد
1093 فاطمه اکرمی تاریخ - تاریخ ایران اسلامی کارشناسی ارشد
1094 هادی اکرمی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (آموزش محور- مجازی) کارشناسی ارشد
1095 محمدرضا اکرمی مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش بازاریابی محصولات کشاورزی کارشناسی ارشد
1096 سعید اکرمی مهندسی شیمی گرایش مدل سازی، شبیه سازی و کنترل کارشناسی ارشد
1097 مهران اکرمی مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست کارشناسی ارشد
1098 امید اکرمی مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست کارشناسی ارشد
1099 هاله اکرمی مهندسی پزشکی - بیوالکتریک کارشناسی ارشد
1100 فاطمه اکرمی ابرقویی علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش علوم مواد غذایی کارشناسی ارشد

صفحه :

<   111121314151617181920212223242526272829303132333435363738485868788898108118128138148   >