لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

موارد یافت شده : 6,998
نمایش موارد 1051 تا 1100

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1051 مهسا ایرانمنش رفتار حرکتی گرایش رشدحرکتی کارشناسی ارشد
1052 علی ایرانی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
1053 پوریا ایرانیان مهندسی برق - مخابرات میدان و موج کارشناسی ارشد
1054 مرتضی ایرجی مارشک مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی ، ادویه ای و نوشابه ای کارشناسی ارشد
1055 دانیال ایروانی مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز کارشناسی ارشد
1056 مرتضی ایروانی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
1057 حدیث ایزانلو الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی کارشناسی ارشد
1058 سمیه ایزانلو الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی کارشناسی ارشد
1059 زهرا ایزانلو مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی کارشناسی ارشد
1060 مجید ایزد فر مهندسی هوا فضا - جلو برندگی کارشناسی ارشد
1061 مهسا ایزدخواه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی کارشناسی ارشد
1062 سارا ایزدخواه زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی گرایش فارسی - عربی کارشناسی ارشد
1063 زکیه ایزدپناه شهری مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آب کارشناسی ارشد
1064 الهه ایزدپناه محمدابادی زمین شناسی - مهندسی کارشناسی ارشد
1065 مرضیه ایزدپناه کاخکی روانشناسی تربیتی کارشناسی ارشد
1066 ازاده ایزدی زیست شناسی - بیوشیمی کارشناسی ارشد
1067 مریم ایزدی مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول کارشناسی ارشد
1068 محمد ایزدی رودمعجنی تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی کارشناسی ارشد
1069 محسن ایزدی پور مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - مدیریت و تحلیل سامانه ها کارشناسی ارشد
1070 محمد ایزدی گنابادی شیمی - شیمی آلی کارشناسی ارشد
1071 ارش ایل بیگی مهندسی برق - قدرت کارشناسی ارشد
1072 فاطمه ایلخانی آمار ریاضی کارشناسی ارشد
1073 فاطمه ایلخانی اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
1074 زکیه ایلدرابادی مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری کارشناسی ارشد
1075 ارمین ایلدرمی لطف اباد مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
1076 کریم ایمان قلیلو مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی کارشناسی ارشد
1077 حامی ایمان پناه مدیریت امور شهری کارشناسی ارشد
1078 بابک ایمان پور زمین شناسی - اقتصادی کارشناسی ارشد
1079 ساناز ایمانی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی کارشناسی ارشد
1080 نرگس ایمانی فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدان ها کارشناسی ارشد
1081 فاطمه ایمانی اقکاریز مهندسی برق گرایش الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی کارشناسی ارشد
1082 مرضیه ایمانی فر مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی کارشناسی ارشد
1083 سعیده ایمانی مقدم الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث کارشناسی ارشد
1084 حمیدرضا ایمانی مقدم توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی کارشناسی ارشد
1085 عاطفه ایوبی ریاضی محض زمینه نظریه گروهها کارشناسی ارشد
1086 سیدمحمدرضا ایوبی مدیریت آموزشی کارشناسی ارشد
1087 سعید ایینه مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی کارشناسی ارشد
1088 کیوان ایینی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی کارشناسی ارشد
1089 امیرحسین باب الحکمی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
1090 مهسا بابائی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
1091 پدرام باباخانی مهندسی شیمی در زمینه بیوشیمیایی کارشناسی ارشد
1092 بهاره باباخانی مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی کارشناسی ارشد
1093 سمیرا باباخانی مهندسی کشاورزی - سازه های آبی کارشناسی ارشد
1094 ابوالفضل باباپورچالکی مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی کارشناسی ارشد
1095 ندا باباکردی مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز کارشناسی ارشد
1096 مریم بابایی توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی کارشناسی ارشد
1097 هادی بابایی شیمی - شیمی پلیمر کارشناسی ارشد
1098 فرزانه بابایی مترجمی زبان عربی کارشناسی ارشد
1099 محمد بابایی مهندسی برق گرایش الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی کارشناسی ارشد
1100 وحید بابایی مهندسی کشاورزی - علوم طیور - تغذیه طیور کارشناسی ارشد

صفحه :

<   111121314151617181920212223242526272829303132333435363738485868788898108118128138   >