چهارشنبه 30 مهر 1393

searchicon
 
  . جستجوی پیشرفته

لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

موارد یافت شده : 8,602
نمایش موارد 1051 تا 1100

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1051 علی ایوری مشاوره گرایش مشاوره خانواده کارشناسی ارشد
1052 فاطمه بائی علوم سیاسی کارشناسی ارشد
1053 حسین باباپورفرخانی توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی کارشناسی ارشد
1054 پدرام باباخانی مهندسی شیمی در زمینه بیوشیمیایی کارشناسی ارشد
1055 بهاره باباخانی مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی کارشناسی ارشد
1056 محمدرضا باباخانی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
1057 سمیرا باباخانی مهندسی کشاورزی - سازه های آبی کارشناسی ارشد
1058 مهلا باباگل زاده مهندسی صنایع - صنایع کارشناسی ارشد
1059 قاسمعلی بابایی حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
1060 عقیله بابایی روانشناسی تربیتی کارشناسی ارشد
1061 فرزانه بابایی مترجمی زبان عربی کارشناسی ارشد
1062 محمدامین بابایی مهندسی برق - کنترل (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
1063 خیراله بابایی مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی کارشناسی ارشد
1064 وحید بابایی مهندسی کشاورزی - علوم طیور - تغذیه طیور کارشناسی ارشد
1065 مریم بابایی پور روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد
1066 مریم بابایی چرمی زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی کارشناسی ارشد
1067 سپیده بابایی خبوشان مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
1068 بهروز بابایی نژاد مهندسی کشاورزی -- زراعت کارشناسی ارشد
1069 مسعود بابری قرقی مهندسی برق - قدرت کارشناسی ارشد
1070 علی بابک آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان کارشناسی ارشد
1071 دانیال بابکی زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی کارشناسی ارشد
1072 بابک بابکی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
1073 ملیحه باتجربه ژئومورفولوژی ( جغرافیای طبیعی ) گرایش هیدروژئومورفولوژی دربرنامه ریزی محیطی کارشناسی ارشد
1074 محمد باتقوی مهندسی برق - کنترل (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
1075 هما باتقوی سرابی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش مدیریت توسعه پایدار روستایی کارشناسی ارشد
1076 زهرا باتمان غلیچ مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
1077 مهران باتوبه مهندسی عمران - سیستمهای اطلاعات جغرافیایی (GIS) کارشناسی ارشد
1078 زهرا بادام دری آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان کارشناسی ارشد
1079 هدی بادپر مدیریت امور شهری کارشناسی ارشد
1080 مسعود بادفرسا فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی کارشناسی ارشد
1081 مرتضی بادی شیمی - شیمی فیزیک کارشناسی ارشد
1082 ریحانه بارانی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان کارشناسی ارشد
1083 بهاره بارانی زبانشناسی همگانی کارشناسی ارشد
1084 مریم بارانی زیست شناسی - میکروبیولوژی کارشناسی ارشد
1085 الهام بارانی شیمی - شیمی فیزیک کارشناسی ارشد
1086 جواد باروئی حسابداری کارشناسی ارشد
1087 سکینه بارویی جغرافیای طبیعی - گرایش ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی کارشناسی ارشد
1088 امین بازاری حسابداری کارشناسی ارشد
1089 مریم بازرگان شیمی - شیمی معدنی کارشناسی ارشد
1090 بهاره بازرگان علوم اقتصادی کارشناسی ارشد
1091 حامد رضا بازقندی مهندسی عمران - راه و ترابری کارشناسی ارشد
1092 عطیه بازگشا مهندسی صنایع - صنایع کارشناسی ارشد
1093 ناهید بازوبندی الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی کارشناسی ارشد
1094 ستاره بازوبندی ریاضی محض زمینه گراف و ترکیبات جبری کارشناسی ارشد
1095 مهدیه بازوبندی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل کارشناسی ارشد
1096 گلشن بازیار دهکردی جغرافیا و برنامه ریزی شهری کارشناسی ارشد
1097 علی بازیاری مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
1098 مهدی باستانی مدیریت امور شهری کارشناسی ارشد
1099 مهیا باستانی صفدرابادی مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری کارشناسی ارشد
1100 عبدالمتین باشقره مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی کارشناسی ارشد

صفحه :

<   111121314151617181920212223242526272829303132333435363738485868788898108118128138148158168   >

newssite3

namadpazeresh