يكشنبه 10 اسفند 1393

searchicon
 
  . جستجوی پیشرفته

لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

موارد یافت شده : 7,751
نمایش موارد 1051 تا 1100

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1051 حامی ایمان پناه مدیریت امور شهری کارشناسی ارشد
1052 الهه ایمان پور روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
1053 بابک ایمان پور زمین شناسی ـ اقتصادی کارشناسی ارشد
1054 کریم ایمان قلیلو مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی کارشناسی ارشد
1055 افشین ایمان نژاد مدیریت فنآوری اطلاعات - مدیریت دانش(آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
1056 فاطمه ایمانی حسابرسی کارشناسی ارشد
1057 هانیه ایمانی روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
1058 پیمان ایمانی مفرد مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی کارشناسی ارشد
1059 سعیده ایمانی مقدم الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث کارشناسی ارشد
1060 فرناز اینانلوشوکلو زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد
1061 علی اینانلوشوکلو مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند کارشناسی ارشد
1062 محمود ایوبی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی کارشناسی ارشد
1063 عاطفه ایوبی ریاضی محض زمینه نظریه گروهها کارشناسی ارشد
1064 سیدمحمدرضا ایوبی مدیریت آموزشی کارشناسی ارشد
1065 علی ایوری مشاوره گرایش مشاوره خانواده کارشناسی ارشد
1066 حسین باباپورفرخانی توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی کارشناسی ارشد
1067 پدرام باباخانی مهندسی شیمی در زمینه بیوشیمیایی کارشناسی ارشد
1068 بهاره باباخانی مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی کارشناسی ارشد
1069 محمدرضا باباخانی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
1070 سمیرا باباخانی مهندسی کشاورزی - سازه های آبی کارشناسی ارشد
1071 مهلا باباگل زاده مهندسی صنایع - صنایع کارشناسی ارشد
1072 فرزانه بابایی مترجمی زبان عربی کارشناسی ارشد
1073 محمدامین بابایی مهندسی برق - کنترل (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
1074 وحید بابایی مهندسی کشاورزی - علوم طیور - تغذیه طیور کارشناسی ارشد
1075 مریم بابایی پور روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد
1076 مریم بابایی چرمی زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی کارشناسی ارشد
1077 سپیده بابایی خبوشان مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
1078 بهروز بابایی نژاد مهندسی کشاورزی -- زراعت کارشناسی ارشد
1079 مسعود بابری قرقی مهندسی برق - قدرت کارشناسی ارشد
1080 دانیال بابکی زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی کارشناسی ارشد
1081 ملیحه باتجربه ژئومورفولوژی ( جغرافیای طبیعی ) گرایش هیدروژئومورفولوژی دربرنامه ریزی محیطی کارشناسی ارشد
1082 هما باتقوی سرابی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش مدیریت توسعه پایدار روستایی کارشناسی ارشد
1083 مهران باتوبه مهندسی عمران - سیستمهای اطلاعات جغرافیایی (GIS) کارشناسی ارشد
1084 زهرا بادام دری آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان کارشناسی ارشد
1085 مسعود بادفرسا فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی کارشناسی ارشد
1086 مرتضی بادی شیمی - شیمی فیزیک کارشناسی ارشد
1087 ریحانه بارانی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان کارشناسی ارشد
1088 بهاره بارانی زبانشناسی همگانی کارشناسی ارشد
1089 مریم بارانی زیست شناسی - میکروبیولوژی کارشناسی ارشد
1090 الهام بارانی شیمی - شیمی فیزیک کارشناسی ارشد
1091 جواد باروئی حسابداری کارشناسی ارشد
1092 سکینه بارویی جغرافیای طبیعی - گرایش ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی کارشناسی ارشد
1093 امین بازاری حسابداری کارشناسی ارشد
1094 مریم بازرگان شیمی - شیمی معدنی کارشناسی ارشد
1095 بهاره بازرگان علوم اقتصادی کارشناسی ارشد
1096 حامد رضا بازقندی مهندسی عمران - راه و ترابری کارشناسی ارشد
1097 عطیه بازگشا مهندسی صنایع - صنایع کارشناسی ارشد
1098 ناهید بازوبندی الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی کارشناسی ارشد
1099 ستاره بازوبندی ریاضی محض زمینه گراف و ترکیبات جبری کارشناسی ارشد
1100 گلشن بازیار دهکردی جغرافیا و برنامه ریزی شهری کارشناسی ارشد

صفحه :

<   111121314151617181920212223242526272829303132333435363738485868788898108118128138148   >

newssite3

namadsanad.r