لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

موارد یافت شده : 5,818
نمایش موارد 1051 تا 1100

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1051 صادق بسیطی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی کارشناسی ارشد
1052 قاسم بشرویی شرق مهندسی عمران - مهندسی زلزله کارشناسی ارشد
1053 امیر بصیری شیمی - شیمی فیزیک کارشناسی ارشد
1054 راضیه بصیری امین مدیریت آموزشی کارشناسی ارشد
1055 عزت اله بقامفرد مترجمی زبان انگلیسی (آموزش محور- مجازی) کارشناسی ارشد
1056 مهلا بقایی مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق بیابان کارشناسی ارشد
1057 زهرا بقایی سریزدی ریاضی محض گرایش آنالیز کارشناسی ارشد
1058 پروین بقری علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش فناوری مواد غذایی کارشناسی ارشد
1059 پگاه بلاغی زبانشناسی همگانی کارشناسی ارشد
1060 علیرضا بلالی مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت کارشناسی ارشد
1061 قاسم بلحص مهندسی نقشه برداری - سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) کارشناسی ارشد
1062 فاطمه بلخی حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
1063 حنین محمدجوادکاظم بلدیه حقوق جزاوجرم شناسی کارشناسی ارشد
1064 حازم ریسان بلعوط بلعوط زبان و ادبیات عرب کارشناسی ارشد
1065 نفیسه بلقن ابادی مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی کارشناسی ارشد
1066 بهروز بلوریان حقیقی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
1067 فاطمه بلوچ زاده تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
1068 نسرین بلوچ زاده شیمی - شیمی فیزیک کارشناسی ارشد
1069 فاطمه بلوکی الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث کارشناسی ارشد
1070 مریم بلوکی ریاضی محض زمینه آنالیز هارمونیک کارشناسی ارشد
1071 فرزانه بلوکی مقدم حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
1072 مسعود بلیتی ظهراب مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
1073 فواداحمد بنائی مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی کارشناسی ارشد
1074 امین بنازاده الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی کارشناسی ارشد
1075 یلدا بنایی مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت کارشناسی ارشد
1076 الهه بنایی پژوهش علوم اجتماعی کارشناسی ارشد
1077 زهرا بندارکاخکی روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
1078 لیلا بندساری آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
1079 معصومه بنسبردی حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
1080 سیدعلیرضا بنوفاطمه آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
1081 شهین بنی اسد مدیریت آموزشی کارشناسی ارشد
1082 احمد علی کریم بنی حسن مهندسی عمران - ژئوتکنیک کارشناسی ارشد
1083 راحله بنی مهدرانکویی مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی کارشناسی ارشد
1084 سیده سحر بنی هاشم مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست کارشناسی ارشد
1085 سیدسعید بنی هاشمی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
1086 مهدی بنیابادی زمین شناسی - آب شناسی کارشناسی ارشد
1087 افشین به سودی حسابداری کارشناسی ارشد
1088 وحید به منش بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی کارشناسی ارشد
1089 سعیده به نژاد علوم اقتصادی کارشناسی ارشد
1090 موسی بهاالدینی فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی کارشناسی ارشد
1091 فرزاد بهادری مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی کارشناسی ارشد
1092 جعفر بهادری فلاح مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی کارشناسی ارشد
1093 نازنین بهادری مقدم جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش مدیریت توسعه پایدار روستایی کارشناسی ارشد
1094 احسان بهارلو مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
1095 خورشید بهاری الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث کارشناسی ارشد
1096 محسن بهاری علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی کارشناسی ارشد
1097 بهنام بهاری مهندسی عمران - سیستمهای اطلاعات جغرافیایی (GIS) کارشناسی ارشد
1098 امین بهاری مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش بیولوژی و بیو تکنولوژی خاک کارشناسی ارشد
1099 محمد بهان مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد
1100 مجید بهبودی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی کارشناسی ارشد

صفحه :

<   111121314151617181920212223242526272829303132333435363738485868788898108   >