پنجشنبه 28 فروردين 1393

searchicon
 
  . جستجوی پیشرفته

لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

موارد یافت شده : 7,323
نمایش موارد 1051 تا 1100

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1051 زهرا براهیمی الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان کارشناسی ارشد
1052 غلامحسین بربری حقوق جزاوجرم شناسی کارشناسی ارشد
1053 فاطمه برجی شیمی - شیمی فیزیک کارشناسی ارشد
1054 محمد برجی مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی کارشناسی ارشد
1055 فائزه بردبار الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث کارشناسی ارشد
1056 مجتبی بردویی رفتار حرکتی گرایش یادگیری و کنترل حرکتی کارشناسی ارشد
1057 زهرا برزخی فریمانی آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
1058 الهام برزشی ریاضی کاربردی زمینه نظریه گراف کارشناسی ارشد
1059 فضه برزگر ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی کارشناسی ارشد
1060 نیکسا برزگر علوم اقتصادی کارشناسی ارشد
1061 زهرا برزگر فیزیک گرایش ذرات بنیادی کارشناسی ارشد
1062 رسول برزگر مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری کارشناسی ارشد
1063 فائزه برزگر مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد کارشناسی ارشد
1064 مهسا برزگرعبدل ابادی مشاوره گرایش مشاوره خانواده کارشناسی ارشد
1065 جواد برزنونی تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
1066 حسن برزنونی مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد
1067 سارا برزویی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
1068 مصطفی برسان نجار زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی کارشناسی ارشد
1069 محمد برغمدی مهندسی برق - قدرت کارشناسی ارشد
1070 محمدرضا برکچیان علوم اقتصادی کارشناسی ارشد
1071 وحیدرضا برکچیان مهندسی عمران - مدیریت ساخت کارشناسی ارشد
1072 نرگس برکیان روانشناسی تربیتی کارشناسی ارشد
1073 مهدی برگی جغرافیای طبیعی - گرایش ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی کارشناسی ارشد
1074 فرید برمال علوم شناختی کارشناسی ارشد
1075 حسین برمک مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز کارشناسی ارشد
1076 هادی برموده مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی کارشناسی ارشد
1077 فاطمه برنا روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
1078 مهنام برناه روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
1079 حمید بروزی مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
1080 الهام برومند مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل کارشناسی ارشد
1081 ابوالفضل برومند مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی کارشناسی ارشد
1082 زهرا برومندان انگل شناسی دامپزشکی کارشناسی ارشد
1083 سیده بهاره برومنددانش جغرافیای طبیعی - گرایش ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی کارشناسی ارشد
1084 جعفر برومندعلیپور مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی کارشناسی ارشد
1085 کبری برهانی روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
1086 حجت برهانی زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد
1087 آمنه برهانی تخته جان زمین شناسی - آبشناسی (هیدرولوژی) کارشناسی ارشد
1088 عفت سادات بریدسیدی نیک مترجمی زبان عربی کارشناسی ارشد
1089 علی رضا بزرگ نیا زبان و ادبیات عرب کارشناسی ارشد
1090 ملیحه بزرگوار توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی کارشناسی ارشد
1091 محمود بزرگی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
1092 فهیمه بزرگیان زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد
1093 محمدرضا بزغانی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
1094 ابوالقاسم بزم ارا مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی کارشناسی ارشد
1095 مهدی یار بزمی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
1096 الهام بزمی فاروجی ریاضی محض زمینه آنالیزتابعی کارشناسی ارشد
1097 منصور بسطامی تربیت بدنی و علوم ورزشی کارشناسی ارشد
1098 امین بسکابادی مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد
1099 سیما بشارت فردوسی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی کارشناسی ارشد
1100 هادی بشارتی زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری کارشناسی ارشد

صفحه :

<   111121314151617181920212223242526272829303132333435363738485868788898108118128138   >

newssite3
khev
inter4 telp newsreader 118