لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

موارد یافت شده : 7,999
نمایش موارد 1051 تا 1100

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1051 حسن اکبرنیا مهندسی برق - کنترل (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
1052 محبوبه اکبرپورالمه جوقی مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی کارشناسی ارشد
1053 زهره اکبری آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی ) گرایش آب و هواشناسی شهری کارشناسی ارشد
1054 هانیه اکبری آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی کارشناسی ارشد
1055 پروین اکبری الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث کارشناسی ارشد
1056 روح اله اکبری تاریخ - تاریخ ایران باستان کارشناسی ارشد
1057 فاطمه اکبری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش مدیریت توسعه پایدار روستایی کارشناسی ارشد
1058 فرزانه اکبری حسابداری کارشناسی ارشد
1059 زهرا اکبری روابط بین الملل کارشناسی ارشد
1060 امیرحسین اکبری روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
1061 فریبا اکبری روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد
1062 زهرا اکبری زبانشناسی همگانی کارشناسی ارشد
1063 اکرم اکبری فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی کارشناسی ارشد
1064 مرتضی اکبری فیزیک -گرایش اتمی وملکولی کارشناسی ارشد
1065 مهران اکبری مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد
1066 مهدی اکبری مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
1067 ازاده اکبری مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی ارشد
1068 لیلاناز اکبری مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها کارشناسی ارشد
1069 محمدجواد اکبری مهندسی عمران - سازه کارشناسی ارشد
1070 مرضیه اکبری مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری کارشناسی ارشد
1071 سارا اکبری مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی کارشناسی ارشد
1072 حمیدرضا اکبری باقراباد مهندسی برق - کنترل (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
1073 احسان اکبری تبار مهندسی هوا فضا - سازه های هوایی کارشناسی ارشد
1074 امیرحسن اکبری خلیل اباد اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
1075 سعید اکبری دستجرده حسابداری کارشناسی ارشد
1076 سحر اکبری زکریا مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم کارشناسی ارشد
1077 احسان اکبری محمدنژاد مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
1078 علی اکبری مطلق مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی (دینامیک جامدات) کارشناسی ارشد
1079 زینب اکبری مقدم فیزیک گرایش حالت جامد کارشناسی ارشد
1080 پیمان اکبری کلاهی طوسی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
1081 مریم اکبری گورچین قلعه علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش فناوری مواد غذایی کارشناسی ارشد
1082 سیدسعید اکبریان الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی کارشناسی ارشد
1083 مریم اکبریان علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش فناوری مواد غذایی کارشناسی ارشد
1084 ذوالفقار اکبریان مهندسی عمران - ژئوتکنیک کارشناسی ارشد
1085 مسعود اکرامی راد مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
1086 فرهاد اکرامی طلب مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل کارشناسی ارشد
1087 فرزاد اکرامی طلب مهندسی برق - کنترل (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
1088 امین اکرامی فرد مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی کارشناسی ارشد
1089 فاطمه اکرمی تاریخ - تاریخ ایران اسلامی کارشناسی ارشد
1090 هادی اکرمی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (آموزش محور- مجازی) کارشناسی ارشد
1091 محمدرضا اکرمی مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش بازاریابی محصولات کشاورزی کارشناسی ارشد
1092 سعید اکرمی مهندسی شیمی گرایش مدل سازی، شبیه سازی و کنترل کارشناسی ارشد
1093 مهران اکرمی مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست کارشناسی ارشد
1094 امید اکرمی مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست کارشناسی ارشد
1095 هاله اکرمی مهندسی پزشکی - بیوالکتریک کارشناسی ارشد
1096 فاطمه اکرمی ابرقویی علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش علوم مواد غذایی کارشناسی ارشد
1097 فایزه اکرمی نژاد روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
1098 محسن اکرمی پور مهندسی هوا فضا - جلو برندگی کارشناسی ارشد
1099 محبوبه اکرمیان مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری کارشناسی ارشد
1100 بهنام اکملی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد

صفحه :

<   111121314151617181920212223242526272829303132333435363738485868788898108118128138148158   >