چهارشنبه 6 خرداد 1394

searchicon
 
  . جستجوی پیشرفته

لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

موارد یافت شده : 6,831
نمایش موارد 1051 تا 1100

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1051 مهسا بختیاری فلسفه کارشناسی ارشد
1052 شهناز بختیاری مهندسی کشاورزی - زیست فناوری مواد غذایی کارشناسی ارشد
1053 رضا بخشعلی نژاد مهندسی کشاورزی - علوم طیور - تغذیه طیور کارشناسی ارشد
1054 فاطمه بخشی زبانشناسی همگانی کارشناسی ارشد
1055 امیر بخشی مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
1056 سیمین بخشی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
1057 حامد بخشی مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی کارشناسی ارشد
1058 مجید بخشی مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد کارشناسی ارشد
1059 فائزه بخشی زاده روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
1060 فاطمه بخشی شادمهری جغرافیای سیاسی کارشناسی ارشد
1061 سمانه بخشی نژاد زبان و ادبیات عرب کارشناسی ارشد
1062 سجاد بداقی روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
1063 فرزانه بدخشان مهندسی صنایع - صنایع کارشناسی ارشد
1064 میترا بدخشان مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی کارشناسی ارشد
1065 لیلی بدرلو زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد
1066 مرتضی بدری روابط بین الملل کارشناسی ارشد
1067 لیلا بدیع زادگان زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد
1068 مریم السادات بدیعی حقوق جزا و جرم شناسی کارشناسی ارشد
1069 علی بدیعی مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی ارشد
1070 مونا بدیعی جوان زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی گرایش فارسی - عربی کارشناسی ارشد
1071 زهرا بدیعی رضوی الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی کارشناسی ارشد
1072 آزاده بدیلی مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد
1073 فرزاد بدیهی زراعتی مهندسی عمران - سازه کارشناسی ارشد
1074 سیده محبوبه بذر گر مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد
1075 سیده مریم بذرگر الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث کارشناسی ارشد
1076 فاطمه بذرگر مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل کارشناسی ارشد
1077 مهناز بذرگری مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند کارشناسی ارشد
1078 بهزاد برابادی مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد
1079 عزیر برابادی فرمان ابادی الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی کارشناسی ارشد
1080 حمیدرضا برابری آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان کارشناسی ارشد
1081 محسن برات پور مهندسی برق - قدرت کارشناسی ارشد
1082 علی براتی انگل شناسی دامپزشکی کارشناسی ارشد
1083 سومیه براتی بیوشیمی بالینی کارشناسی ارشد
1084 سیدهاشم براتی توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی کارشناسی ارشد
1085 معصومه براتی حسابرسی کارشناسی ارشد
1086 محمد براتی ریاضی محض زمینه آنالیزتابعی کارشناسی ارشد
1087 صدیقه براتی زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی کارشناسی ارشد
1088 زینب براتی مهندسی شیمی در زمینه بیوشیمیایی کارشناسی ارشد
1089 ابوالفضل براتی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیک (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
1090 علیرضا براتی زادنبه مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم کارشناسی ارشد
1091 صدیقه براتی گلخندان مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد
1092 فرشته براتی گلشیخی تاریخ - تاریخ ایران اسلامی کارشناسی ارشد
1093 سودابه براتی نژاد دربند جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش مدیریت توسعه پایدار روستایی کارشناسی ارشد
1094 گل جهان براتیان ریاضی محض - گرایش هندسه کارشناسی ارشد
1095 سمیرا براتیان قرقی مهندسی کشاورزی - صنایع غذایی کارشناسی ارشد
1096 سیمین برادران پژوهش علوم اجتماعی کارشناسی ارشد
1097 ریحانه برادران زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد
1098 ساره برادران ژئو فیزیک گرایش زلزله‌شناسی کارشناسی ارشد
1099 سیدعلی برادران حسینی فیزیک بنیادی - اطلاعات کوانتومی کارشناسی ارشد
1100 مهدی برادران رحیمی مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی کارشناسی ارشد

صفحه :

<   111121314151617181920212223242526272829303132333435363738485868788898108118128   >

newssite3

pazeresh.2sanad.r