پنجشنبه 1 آبان 1393

searchicon
 
  . جستجوی پیشرفته

لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

موارد یافت شده : 8,587
نمایش موارد 1051 تا 1100

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1051 محمود ایوبی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی کارشناسی ارشد
1052 عاطفه ایوبی ریاضی محض زمینه نظریه گروهها کارشناسی ارشد
1053 سیدمحمدرضا ایوبی مدیریت آموزشی کارشناسی ارشد
1054 علی ایوری مشاوره گرایش مشاوره خانواده کارشناسی ارشد
1055 فاطمه بائی علوم سیاسی کارشناسی ارشد
1056 حسین باباپورفرخانی توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی کارشناسی ارشد
1057 پدرام باباخانی مهندسی شیمی در زمینه بیوشیمیایی کارشناسی ارشد
1058 بهاره باباخانی مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی کارشناسی ارشد
1059 محمدرضا باباخانی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
1060 سمیرا باباخانی مهندسی کشاورزی - سازه های آبی کارشناسی ارشد
1061 مهلا باباگل زاده مهندسی صنایع - صنایع کارشناسی ارشد
1062 قاسمعلی بابایی حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
1063 عقیله بابایی روانشناسی تربیتی کارشناسی ارشد
1064 فرزانه بابایی مترجمی زبان عربی کارشناسی ارشد
1065 محمدامین بابایی مهندسی برق - کنترل (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
1066 خیراله بابایی مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی کارشناسی ارشد
1067 وحید بابایی مهندسی کشاورزی - علوم طیور - تغذیه طیور کارشناسی ارشد
1068 مریم بابایی پور روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد
1069 مریم بابایی چرمی زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی کارشناسی ارشد
1070 سپیده بابایی خبوشان مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
1071 بهروز بابایی نژاد مهندسی کشاورزی -- زراعت کارشناسی ارشد
1072 مسعود بابری قرقی مهندسی برق - قدرت کارشناسی ارشد
1073 علی بابک آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان کارشناسی ارشد
1074 دانیال بابکی زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی کارشناسی ارشد
1075 بابک بابکی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
1076 ملیحه باتجربه ژئومورفولوژی ( جغرافیای طبیعی ) گرایش هیدروژئومورفولوژی دربرنامه ریزی محیطی کارشناسی ارشد
1077 محمد باتقوی مهندسی برق - کنترل (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
1078 هما باتقوی سرابی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش مدیریت توسعه پایدار روستایی کارشناسی ارشد
1079 زهرا باتمان غلیچ مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
1080 مهران باتوبه مهندسی عمران - سیستمهای اطلاعات جغرافیایی (GIS) کارشناسی ارشد
1081 زهرا بادام دری آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان کارشناسی ارشد
1082 هدی بادپر مدیریت امور شهری کارشناسی ارشد
1083 مسعود بادفرسا فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی کارشناسی ارشد
1084 مرتضی بادی شیمی - شیمی فیزیک کارشناسی ارشد
1085 ریحانه بارانی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان کارشناسی ارشد
1086 بهاره بارانی زبانشناسی همگانی کارشناسی ارشد
1087 مریم بارانی زیست شناسی - میکروبیولوژی کارشناسی ارشد
1088 الهام بارانی شیمی - شیمی فیزیک کارشناسی ارشد
1089 جواد باروئی حسابداری کارشناسی ارشد
1090 سکینه بارویی جغرافیای طبیعی - گرایش ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی کارشناسی ارشد
1091 امین بازاری حسابداری کارشناسی ارشد
1092 مریم بازرگان شیمی - شیمی معدنی کارشناسی ارشد
1093 بهاره بازرگان علوم اقتصادی کارشناسی ارشد
1094 حامد رضا بازقندی مهندسی عمران - راه و ترابری کارشناسی ارشد
1095 عطیه بازگشا مهندسی صنایع - صنایع کارشناسی ارشد
1096 ناهید بازوبندی الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی کارشناسی ارشد
1097 ستاره بازوبندی ریاضی محض زمینه گراف و ترکیبات جبری کارشناسی ارشد
1098 مهدیه بازوبندی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل کارشناسی ارشد
1099 گلشن بازیار دهکردی جغرافیا و برنامه ریزی شهری کارشناسی ارشد
1100 علی بازیاری مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد

صفحه :

<   111121314151617181920212223242526272829303132333435363738485868788898108118128138148158168   >

newssite3

namadpazeresh