لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

موارد یافت شده : 5,927
نمایش موارد 1051 تا 1100

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1051 سعید برهانی مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی کارشناسی ارشد
1052 سارا برهانی مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی کارشناسی ارشد
1053 احمد برهانی تخته جان زمین شناسی - مهندسی کارشناسی ارشد
1054 الهه برهانی حاجی اباد مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی کارشناسی ارشد
1055 فایزه بروجردی شرق جغرافیای سیاسی کارشناسی ارشد
1056 بهاره بروزی نیت زمین شناسی - اقتصادی کارشناسی ارشد
1057 جعفر برومندعلیپور مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی کارشناسی ارشد
1058 پریشاد برومندنیا روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
1059 شادان برومندی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
1060 نرجس سادات برکباف جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش بهسازی و نوسازی شهری کارشناسی ارشد
1061 نرگس برکیان روانشناسی تربیتی کارشناسی ارشد
1062 فهیمه برگی کاریزنو مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
1063 محمد رضا لطیف بریج مهندسی برق - قدرت کارشناسی ارشد
1064 فاطمه سادات برید نیکپور مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول کارشناسی ارشد
1065 علی بریدکاظمی مهندسی برق - مدارهای مجتمع الکترونیک کارشناسی ارشد
1066 ابوالفضل بزازان مهندسی برق - کنترل کارشناسی ارشد
1067 نرگس بزرگ مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش سبزی کاری کارشناسی ارشد
1068 محبوبه بزرگوار روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد
1069 یاسر بساطی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
1070 زینب بسکابادی مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری کارشناسی ارشد
1071 صادق بسیطی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی کارشناسی ارشد
1072 حسین بشارت فیزیک گرایش هسته ای کارشناسی ارشد
1073 قاسم بشرویی شرق مهندسی عمران - مهندسی زلزله کارشناسی ارشد
1074 احمد بشیر مهندسی عمران - سازه کارشناسی ارشد
1075 علی بقائی راوری مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
1076 مهلا بقایی مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق بیابان کارشناسی ارشد
1077 محمد بقرایی مدرسی معارف اسلامی - انقلاب اسلامی کارشناسی ارشد
1078 پروین بقری علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش فناوری مواد غذایی کارشناسی ارشد
1079 پگاه بلاغی زبانشناسی همگانی کارشناسی ارشد
1080 علیرضا بلالی مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت کارشناسی ارشد
1081 قاسم بلحص مهندسی نقشه برداری - سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) کارشناسی ارشد
1082 حنین محمدجوادکاظم بلدیه حقوق جزاوجرم شناسی کارشناسی ارشد
1083 سمیه بلقان ابادی مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش سبزی کاری کارشناسی ارشد
1084 نفیسه بلقن ابادی مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی کارشناسی ارشد
1085 بهروز بلوریان حقیقی مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
1086 فاطمه بلوچ زاده تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
1087 نسرین بلوچ زاده شیمی - شیمی فیزیک کارشناسی ارشد
1088 رامین بلوچ زاده مهندسی هوا فضا - جلو برندگی کارشناسی ارشد
1089 فاطمه بلوکی الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث کارشناسی ارشد
1090 مریم بلوکی ریاضی محض زمینه آنالیز هارمونیک کارشناسی ارشد
1091 فرزانه بلوکی مقدم حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
1092 فواداحمد بنائی مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی کارشناسی ارشد
1093 امین بنازاده الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی کارشناسی ارشد
1094 سیروس بنایان مقدم مهندسی برق - سیستم های قدرت کارشناسی ارشد
1095 یلدا بنایی مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت کارشناسی ارشد
1096 لیلا بندساری آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
1097 لیلا بندیان سفلا مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش سبزی کاری کارشناسی ارشد
1098 معصومه بنسبردی حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
1099 سیدعلیرضا بنوفاطمه آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
1100 شهین بنی اسد مدیریت آموزشی کارشناسی ارشد

صفحه :

<   111121314151617181920212223242526272829303132333435363738485868788898108118   >