لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

موارد یافت شده : 6,936
نمایش موارد 1051 تا 1100

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1051 الهه ایزدپناه محمدابادی زمین شناسی - مهندسی کارشناسی ارشد
1052 مرضیه ایزدپناه کاخکی روانشناسی تربیتی کارشناسی ارشد
1053 ازاده ایزدی زیست شناسی - بیوشیمی کارشناسی ارشد
1054 مریم ایزدی مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول کارشناسی ارشد
1055 محمد ایزدی رودمعجنی تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی کارشناسی ارشد
1056 محسن ایزدی پور مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - مدیریت و تحلیل سامانه ها کارشناسی ارشد
1057 محمد ایزدی گنابادی شیمی - شیمی آلی کارشناسی ارشد
1058 ارش ایل بیگی مهندسی برق - قدرت کارشناسی ارشد
1059 فاطمه ایلخانی آمار ریاضی کارشناسی ارشد
1060 فاطمه ایلخانی اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
1061 زکیه ایلدرابادی مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری کارشناسی ارشد
1062 کریم ایمان قلیلو مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی کارشناسی ارشد
1063 حامی ایمان پناه مدیریت امور شهری کارشناسی ارشد
1064 بابک ایمان پور زمین شناسی - اقتصادی کارشناسی ارشد
1065 ساناز ایمانی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی کارشناسی ارشد
1066 نرگس ایمانی فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدان ها کارشناسی ارشد
1067 فاطمه ایمانی اقکاریز مهندسی برق گرایش الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی کارشناسی ارشد
1068 مرضیه ایمانی فر مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی کارشناسی ارشد
1069 سعیده ایمانی مقدم الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث کارشناسی ارشد
1070 حمیدرضا ایمانی مقدم توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی کارشناسی ارشد
1071 عاطفه ایوبی ریاضی محض زمینه نظریه گروهها کارشناسی ارشد
1072 سیدمحمدرضا ایوبی مدیریت آموزشی کارشناسی ارشد
1073 سعید ایینه مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی کارشناسی ارشد
1074 کیوان ایینی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی کارشناسی ارشد
1075 امیرحسین باب الحکمی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
1076 مهسا بابائی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
1077 پدرام باباخانی مهندسی شیمی در زمینه بیوشیمیایی کارشناسی ارشد
1078 بهاره باباخانی مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی کارشناسی ارشد
1079 ابوالفضل باباپورچالکی مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی کارشناسی ارشد
1080 ندا باباکردی مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز کارشناسی ارشد
1081 مریم بابایی توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی کارشناسی ارشد
1082 هادی بابایی شیمی - شیمی پلیمر کارشناسی ارشد
1083 فرزانه بابایی مترجمی زبان عربی کارشناسی ارشد
1084 محمد بابایی مهندسی برق گرایش الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی کارشناسی ارشد
1085 وحید بابایی مهندسی کشاورزی - علوم طیور - تغذیه طیور کارشناسی ارشد
1086 مهین بابایی ملو تاریخ - تاریخ ایران اسلامی کارشناسی ارشد
1087 مریم بابایی چرمی زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی کارشناسی ارشد
1088 حمید بابایی کاشانی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی کارشناسی ارشد
1089 حامد بابایی کاشانی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
1090 مسعود بابری قرقی مهندسی برق - قدرت کارشناسی ارشد
1091 دانیال بابکی زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی کارشناسی ارشد
1092 شهریار بابکی مهندسی عمران - مهندسی زلزله کارشناسی ارشد
1093 هما باتقوی سرابی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش مدیریت توسعه پایدار روستایی کارشناسی ارشد
1094 عاطفه باخرد مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی - ادویه ای و نوشابه ای کارشناسی ارشد
1095 سیدمحمد باخرزی قزالحصار مدیریت امور شهری کارشناسی ارشد
1096 زهرا بادام دری آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان کارشناسی ارشد
1097 بهناز باذلی مهندسی شیمی گرایش نانو فناوری کارشناسی ارشد
1098 امیر بارانی آمار ریاضی کارشناسی ارشد
1099 ریحانه بارانی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان کارشناسی ارشد
1100 عارفه بارانی حسابداری کارشناسی ارشد

صفحه :

<   111121314151617181920212223242526272829303132333435363738485868788898108118128138   >