لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

موارد یافت شده : 6,669
نمایش موارد 1051 تا 1100

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1051 حامد بابایی کاشانی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
1052 مسعود بابری قرقی مهندسی برق - قدرت کارشناسی ارشد
1053 دانیال بابکی زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی کارشناسی ارشد
1054 شهریار بابکی مهندسی عمران - مهندسی زلزله کارشناسی ارشد
1055 هما باتقوی سرابی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش مدیریت توسعه پایدار روستایی کارشناسی ارشد
1056 عاطفه باخرد مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی - ادویه ای و نوشابه ای کارشناسی ارشد
1057 سیدمحمد باخرزی قزالحصار مدیریت امور شهری کارشناسی ارشد
1058 زهرا بادام دری آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان کارشناسی ارشد
1059 بهناز باذلی مهندسی شیمی گرایش نانو فناوری کارشناسی ارشد
1060 امیر بارانی آمار ریاضی کارشناسی ارشد
1061 ریحانه بارانی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان کارشناسی ارشد
1062 عارفه بارانی حسابداری کارشناسی ارشد
1063 بهاره بارانی زبانشناسی همگانی کارشناسی ارشد
1064 مریم بارانی زیست شناسی - میکروبیولوژی کارشناسی ارشد
1065 رحیم بارویی مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد
1066 امین بازاری حسابداری کارشناسی ارشد
1067 سعیده بازاری مدیریت صنعتی گرایش تحقیق درعملیات کارشناسی ارشد
1068 پروا بازخانه زبانشناسی همگانی کارشناسی ارشد
1069 پیام بازخانه ء مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی کارشناسی ارشد
1070 مهدی بازرگان جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش بهسازی و نوسازی شهری کارشناسی ارشد
1071 سیده زهرا بازقندی فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدان ها کارشناسی ارشد
1072 حامد رضا بازقندی مهندسی عمران - راه و ترابری کارشناسی ارشد
1073 علی بازیاری مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
1074 صادق باش قره مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست گرایش زیستگاه ها و تنوع زیستی کارشناسی ارشد
1075 ایمان باشتنی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
1076 عبدالمتین باشقره مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی کارشناسی ارشد
1077 هوشنگ باطبی مهندسی برق - مخابرات (سیستم) کارشناسی ارشد
1078 حسن باعصمت آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی ) گرایش آب و هواشناسی شهری کارشناسی ارشد
1079 زهره باغ گندمی مهندسی کشاورزی - علوم مواد غذایی کارشناسی ارشد
1080 محبوبه باغانی زبان و ادبیات فرانسه کارشناسی ارشد
1081 فهیمه باغانی فلسفه کارشناسی ارشد
1082 ایمان باغبان مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد
1083 ساجده باغبان خیابانی جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش بهسازی و نوسازی شهری کارشناسی ارشد
1084 مهران باغبانی ابدال ابادی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی کارشناسی ارشد
1085 فایزه باغداران مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی کارشناسی ارشد
1086 عطیه باغستانی تجلی علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات کارشناسی ارشد
1087 غزاله باغستانی کوزه گر زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی کارشناسی ارشد
1088 یاسین باغچقی مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی کارشناسی ارشد
1089 ملیحه باغی مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق بیابانی گرایش خاک شناسی کارشناسی ارشد
1090 فاطمه بافنده مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست کارشناسی ارشد
1091 وحیده بافندگان امروزی مدیریت صنعتی گرایش تولید کارشناسی ارشد
1092 راحله باقرزاده علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات کارشناسی ارشد
1093 جواد باقرزاده مدیریت صنعتی گرایش تولید کارشناسی ارشد
1094 اسماعیل باقرزاده مهندسی هوا فضا - جلو برندگی کارشناسی ارشد
1095 پارسا باقرزاده مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد
1096 سعید باقرزاده خراسانی مهندسی پزشکی - بیوالکتریک کارشناسی ارشد
1097 اسیه باقرپوردوین اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
1098 وحید باقرپورکاشانی الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی کارشناسی ارشد
1099 ایمان باقری آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
1100 نیما باقری تاریخ - تاریخ ایران اسلامی کارشناسی ارشد

صفحه :

<   111121314151617181920212223242526272829303132333435363738485868788898108118128   >