لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

موارد یافت شده : 6,124
نمایش موارد 1051 تا 1100

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1051 زهرا برزخی فریمانی آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
1052 فاطمه برزن مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی کارشناسی ارشد
1053 جواد برزویی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - مدیریت و تحلیل سامانه ها کارشناسی ارشد
1054 فضه برزگر ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی کارشناسی ارشد
1055 نفیسه برزگر مهندسی کشاورزی - علوم طیور - تغذیه طیور کارشناسی ارشد
1056 حامد برزگر زوباران مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی کارشناسی ارشد
1057 زهرا برزگرشهنابادی حسابرسی کارشناسی ارشد
1058 مهسا برزگرعبدل ابادی مشاوره گرایش مشاوره خانواده کارشناسی ارشد
1059 معصومه برزگری حسابرسی کارشناسی ارشد
1060 مصطفی برسان نجار زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی کارشناسی ارشد
1061 زهرا برسلانی شیمی - شیمی تجزیه کارشناسی ارشد
1062 بهنوش برسی پور گل خطمی آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
1063 خدیجه برقی طرقبه علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات کارشناسی ارشد
1064 هادی برموده مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی کارشناسی ارشد
1065 فاطمه برمک علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش زیست فنّاوری مواد غذایی کارشناسی ارشد
1066 حسن برمکی مهندسی پزشکی - بیوالکتریک کارشناسی ارشد
1067 فاطمه برنا روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
1068 سعید برهانی مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی کارشناسی ارشد
1069 سارا برهانی مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی کارشناسی ارشد
1070 احمد برهانی تخته جان زمین شناسی - مهندسی کارشناسی ارشد
1071 الهه برهانی حاجی اباد مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی کارشناسی ارشد
1072 فایزه بروجردی شرق جغرافیای سیاسی کارشناسی ارشد
1073 بهاره بروزی نیت زمین شناسی ـ اقتصادی کارشناسی ارشد
1074 زهرا برومندان انگل شناسی دامپزشکی کارشناسی ارشد
1075 جعفر برومندعلیپور مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی کارشناسی ارشد
1076 پریشاد برومندنیا روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
1077 شادان برومندی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
1078 نرجس سادات برکباف جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش بهسازی و نوسازی شهری کارشناسی ارشد
1079 نرگس برکیان روانشناسی تربیتی کارشناسی ارشد
1080 فهیمه برگی کاریزنو مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
1081 محمد رضا لطیف بریج مهندسی برق - قدرت کارشناسی ارشد
1082 فاطمه سادات برید نیکپور مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول کارشناسی ارشد
1083 علی بریدکاظمی مهندسی برق - مدارهای مجتمع الکترونیک کارشناسی ارشد
1084 ابوالفضل بزازان مهندسی برق - کنترل کارشناسی ارشد
1085 نرگس بزرگ مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش سبزی کاری کارشناسی ارشد
1086 محبوبه بزرگوار روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد
1087 یاسر بساطی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
1088 زینب بسکابادی مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری کارشناسی ارشد
1089 صادق بسیطی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی کارشناسی ارشد
1090 حسین بشارت فیزیک گرایش هسته ای کارشناسی ارشد
1091 قاسم بشرویی شرق مهندسی عمران - مهندسی زلزله کارشناسی ارشد
1092 احمد بشیر مهندسی عمران - سازه کارشناسی ارشد
1093 علی بقائی راوری مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
1094 مهلا بقایی مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق بیابان کارشناسی ارشد
1095 مهدی بقراطی مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش سبزی کاری کارشناسی ارشد
1096 محمد بقرایی مدرسی معارف اسلامی - انقلاب اسلامی کارشناسی ارشد
1097 پروین بقری علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش فناوری مواد غذایی کارشناسی ارشد
1098 پگاه بلاغی زبانشناسی همگانی کارشناسی ارشد
1099 علیرضا بلالی مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت کارشناسی ارشد
1100 قاسم بلحص مهندسی نقشه برداری - سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) کارشناسی ارشد

صفحه :

<   111121314151617181920212223242526272829303132333435363738485868788898108118   >