لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

موارد یافت شده : 7,686
نمایش موارد 1051 تا 1100

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1051 زهرا اکبری زبانشناسی همگانی کارشناسی ارشد
1052 حسین اکبری شیمی - شیمی پلیمر کارشناسی ارشد
1053 عابده اکبری علوم قرآن و حدیث کارشناسی ارشد
1054 اکرم اکبری فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی کارشناسی ارشد
1055 مرتضی اکبری فیزیک -گرایش اتمی وملکولی کارشناسی ارشد
1056 سعید اکبری مترجمی زبان انگلیسی (آموزش محور- مجازی) کارشناسی ارشد
1057 مهران اکبری مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد
1058 مهدی اکبری مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
1059 ازاده اکبری مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی ارشد
1060 لیلاناز اکبری مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها کارشناسی ارشد
1061 محمدجواد اکبری مهندسی عمران - سازه کارشناسی ارشد
1062 مرضیه اکبری مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری کارشناسی ارشد
1063 سارا اکبری مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی کارشناسی ارشد
1064 حمیدرضا اکبری باقراباد مهندسی برق - کنترل (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
1065 احسان اکبری تبار مهندسی هوا فضا - سازه های هوایی کارشناسی ارشد
1066 امیرحسن اکبری خلیل اباد اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
1067 سعید اکبری دستجرده حسابداری کارشناسی ارشد
1068 سحر اکبری زکریا مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم کارشناسی ارشد
1069 احسان اکبری محمدنژاد مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
1070 علی اکبری مطلق مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی (دینامیک جامدات) کارشناسی ارشد
1071 زینب اکبری مقدم فیزیک گرایش حالت جامد کارشناسی ارشد
1072 پیمان اکبری کلاهی طوسی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
1073 مریم اکبری گورچین قلعه علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش فناوری مواد غذایی کارشناسی ارشد
1074 سیدسعید اکبریان الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی کارشناسی ارشد
1075 مریم اکبریان علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش فناوری مواد غذایی کارشناسی ارشد
1076 ذوالفقار اکبریان مهندسی عمران - ژئوتکنیک کارشناسی ارشد
1077 مسعود اکرامی راد مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
1078 فرهاد اکرامی طلب مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل کارشناسی ارشد
1079 فاطمه اکرمی تاریخ - تاریخ ایران اسلامی کارشناسی ارشد
1080 هادی اکرمی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
1081 محمدرضا اکرمی مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش بازاریابی محصولات کشاورزی کارشناسی ارشد
1082 سعید اکرمی مهندسی شیمی گرایش مدل سازی، شبیه سازی و کنترل کارشناسی ارشد
1083 امید اکرمی مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست کارشناسی ارشد
1084 مهران اکرمی مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست کارشناسی ارشد
1085 هاله اکرمی مهندسی پزشکی - بیوالکتریک کارشناسی ارشد
1086 فاطمه اکرمی ابرقویی علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش علوم مواد غذایی کارشناسی ارشد
1087 فایزه اکرمی نژاد روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
1088 محسن اکرمی پور مهندسی هوا فضا - جلو برندگی کارشناسی ارشد
1089 محبوبه اکرمیان مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری کارشناسی ارشد
1090 بهنام اکملی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
1091 اکرم اگاه زبان و ادبیات عربی کارشناسی ارشد
1092 وجیهه اگاه مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی کارشناسی ارشد
1093 عاطفه ای رانلو مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم کارشناسی ارشد
1094 حسین ایاب کوشک گذر مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
1095 نیره السادات ایتی توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی کارشناسی ارشد
1096 روح اله ایتی شیمی - شیمی تجزیه کارشناسی ارشد
1097 سحر ایران نژاد علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش زیست فنّاوری مواد غذایی کارشناسی ارشد
1098 محبوبه ایران پاک مترجمی زبان انگلیسی (آموزش محور- مجازی) کارشناسی ارشد
1099 مهسا ایرانمنش رفتار حرکتی گرایش رشدحرکتی کارشناسی ارشد
1100 علی ایرانی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد

صفحه :

<   111121314151617181920212223242526272829303132333435363738485868788898108118128138148   >