دوشنبه 1 دي 1393

searchicon
 
  . جستجوی پیشرفته

لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

موارد یافت شده : 7,989
نمایش موارد 1051 تا 1100

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1051 بهاره باباخانی مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی کارشناسی ارشد
1052 محمدرضا باباخانی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
1053 سمیرا باباخانی مهندسی کشاورزی - سازه های آبی کارشناسی ارشد
1054 مهلا باباگل زاده مهندسی صنایع - صنایع کارشناسی ارشد
1055 قاسمعلی بابایی حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
1056 فرزانه بابایی مترجمی زبان عربی کارشناسی ارشد
1057 محمدامین بابایی مهندسی برق - کنترل (آموزش محور - مجازی) کارشناسی ارشد
1058 خیراله بابایی مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی کارشناسی ارشد
1059 وحید بابایی مهندسی کشاورزی - علوم طیور - تغذیه طیور کارشناسی ارشد
1060 مریم بابایی پور روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد
1061 مریم بابایی چرمی زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی کارشناسی ارشد
1062 سپیده بابایی خبوشان مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
1063 بهروز بابایی نژاد مهندسی کشاورزی -- زراعت کارشناسی ارشد
1064 مسعود بابری قرقی مهندسی برق - قدرت کارشناسی ارشد
1065 دانیال بابکی زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی کارشناسی ارشد
1066 ملیحه باتجربه ژئومورفولوژی ( جغرافیای طبیعی ) گرایش هیدروژئومورفولوژی دربرنامه ریزی محیطی کارشناسی ارشد
1067 هما باتقوی سرابی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش مدیریت توسعه پایدار روستایی کارشناسی ارشد
1068 مهران باتوبه مهندسی عمران - سیستمهای اطلاعات جغرافیایی (GIS) کارشناسی ارشد
1069 زهرا بادام دری آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان کارشناسی ارشد
1070 هدی بادپر مدیریت امور شهری کارشناسی ارشد
1071 مسعود بادفرسا فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی کارشناسی ارشد
1072 مرتضی بادی شیمی - شیمی فیزیک کارشناسی ارشد
1073 ریحانه بارانی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان کارشناسی ارشد
1074 بهاره بارانی زبانشناسی همگانی کارشناسی ارشد
1075 مریم بارانی زیست شناسی - میکروبیولوژی کارشناسی ارشد
1076 الهام بارانی شیمی - شیمی فیزیک کارشناسی ارشد
1077 جواد باروئی حسابداری کارشناسی ارشد
1078 سکینه بارویی جغرافیای طبیعی - گرایش ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی کارشناسی ارشد
1079 امین بازاری حسابداری کارشناسی ارشد
1080 مریم بازرگان شیمی - شیمی معدنی کارشناسی ارشد
1081 بهاره بازرگان علوم اقتصادی کارشناسی ارشد
1082 حامد رضا بازقندی مهندسی عمران - راه و ترابری کارشناسی ارشد
1083 عطیه بازگشا مهندسی صنایع - صنایع کارشناسی ارشد
1084 ناهید بازوبندی الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی کارشناسی ارشد
1085 ستاره بازوبندی ریاضی محض زمینه گراف و ترکیبات جبری کارشناسی ارشد
1086 مهدیه بازوبندی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل کارشناسی ارشد
1087 گلشن بازیار دهکردی جغرافیا و برنامه ریزی شهری کارشناسی ارشد
1088 علی بازیاری مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
1089 مهدی باستانی مدیریت امور شهری کارشناسی ارشد
1090 مهیا باستانی صفدرابادی مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری کارشناسی ارشد
1091 عبدالمتین باشقره مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی کارشناسی ارشد
1092 احسان باشی زاده فخار حقوق جزا و جرم شناسی کارشناسی ارشد
1093 مرتضی باصری روانشناسی تربیتی کارشناسی ارشد
1094 وجیهه باصری باغسیاه حقوق جزا و جرم شناسی کارشناسی ارشد
1095 امین باطوری مهندسی فنآوری اطلاعات - گرایش شبکه (مجازی - آموزش محور) کارشناسی ارشد
1096 حسن باعصمت آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی ) گرایش آب و هواشناسی شهری کارشناسی ارشد
1097 زهره باغ گندمی مهندسی کشاورزی - علوم مواد غذایی کارشناسی ارشد
1098 محبوبه باغانی زبان و ادبیات فرانسه کارشناسی ارشد
1099 علی باغبان نژاد مهندسی عمران - مدیریت ساخت کارشناسی ارشد
1100 الهه باغبانی ریاضی محض زمینه نظریه گروهها کارشناسی ارشد

صفحه :

<   111121314151617181920212223242526272829303132333435363738485868788898108118128138148158   >

newssite3

namadpazeresh