اساتید بازنشسته

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

مشاهده اسامي از 1 تا 30 : از مجموع 90

 «   1   2   3   » 

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 آرش  حسن  علوم   فيزيك  arash ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~arash/
 آژیر  الهه  علوم   فيزيك  eajir um ac ir  http://www.um.ac.ir/~eajir/
 آیتی  فرزانه  علوم   فيزيك  f ayati ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~f.ayati/
 ابراهیمی نصرآبادی  خسرو  علوم   زمين شناسي  khebrahimi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~khebrahimi/
 ارباب زوار  محمدحسین  علوم   شيمي  arbab um ac ir  http://www.um.ac.ir/~arbab/
 اشتیاق حسینی  حسین  علوم   شيمي  heshtiagh um ac ir  http://www.um.ac.ir/~heshtiagh/
 اشرف  علیرضا  علوم   فيزيك  ashali909 gmail com  http://www.um.ac.ir/~ashraf-a/
 اکبرزاده  مهری دخت  علوم   زيست شناسي  m-akbarzadeh ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~m-akbarzadeh/
 ایزدی نجف آبادی  رضا  علوم   فيزيك  izadi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~izadi/
 بحرالعلوم  محمود  علوم   شيمي  bahrololoom ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~bahrololoom/
 برید فاتحی  نصرت اله  علوم   زيست شناسي  nb-fatehi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~nb-fatehi/
 بشرویه  منیژه  علوم   زيست شناسي  boshroye um ac ir  http://www.um.ac.ir/~boshroye/
 بکاولی  مهدی  علوم   شيمي  mbakavoli um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mbakavoli/
 بوسعیدی  فاطمه  علوم   شيمي  bosaidi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~bosaidi/
 بهنام ده کردی  محبوبه  علوم   شيمي  dehkordy ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~dehkordy/
 بیات مختاری  پریرخ  علوم   شيمي  bayat-m ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~bayat-m/
 پسند  محمدعلی  علوم   شيمي  passand ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~passand/
 پیمان  جهانگیر  علوم   شيمي  peyman ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~peyman/
 تجبر  ناصر  علوم   فيزيك  tajabor um ac ir  http://www.um.ac.ir/~tajabor/
 ترحمی  سیدمصطفی  علوم   زيست شناسي  mustafa_ta yahoo com  http://www.um.ac.ir/~tarahomi/
 تقوی رضوی زاده  سیدهاشم  علوم   فيزيك  taghavi-r ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~taghavi-r/
 تولائی  زهرا  علوم   شيمي  tavallaii ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~tavallaii/
 جباری آزاد  علی  علوم   فيزيك  jabbari um ac ir  http://www.um.ac.ir/~jabbari/
 جهانسوز  ایران  علوم   شيمي  iran-j um ac ir  http://www.um.ac.ir/~iran-j/
 چمساز  محمود  علوم   شيمي  chamsaz um ac ir  http://www.um.ac.ir/~chamsaz/
 حسینی  محمد  علوم   فيزيك  sma_hosseini yahoo com  http://www.um.ac.ir/~seyedhosseini/
 حیدریان شهری  محمدرضا  علوم   زمين شناسي  shahri ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~shahri/
 خالصه  بهرام  علوم   فيزيك  bkhaleseh yahoo com  http://www.um.ac.ir/~bkhaleseh/
 خلیلی  فاطمه  علوم   شيمي  fkhalili ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~fkhalili/
 خواجوی  مهدی  علوم   فيزيك  khajavi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~khajavi/