اساتید بازنشسته

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 عاشوری  علیرضا  علوم   زمين شناسي  ashouri um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ashouri/
 عاقل  حسن  کشاورزی  مهندسی مکانیک بیوسیستم  aghel um ac ir  http://www.um.ac.ir/~aghel/
 عبداللهی نژاد  کریم  الهیات و معارف اسلامی  فقه و مبانی حقوق اسلامی  abdolahi-k ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~abdolahi-k/
 عدالتی شعرباف  محمدتقی  علوم   فيزيك  rasad105 ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~rasad105/
 عسل فروش رضائیه  رضا  ادبیات و علوم انسانی   جغرافيا  asalforoosh ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~asalforoosh/
 عسلی  سیمین  علوم   زيست شناسي  asali ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~asali/
 عطاران کاخکی  ابراهیم  علوم   فيزيك  attaran um ac ir  http://www.um.ac.ir/~attaran/
 عطارخراسانی  مهدی  علوم   شيمي  atar-kh ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~atar-kh/
 علوی  محمود  ادبیات و علوم انسانی   جغرافيا  mahmoudalavi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mahmoudalavi/
 علوی مقدم  محمد  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات فارسي  m alavi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~m.alavi/
 علی خان زاده  امیر  مهندسی   مهندسي كامپيوتر  alikhanzadeh ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~alikhanzadeh/
 علی زاد نمینی  محمد  علوم   زيست شناسي  malizadeh_n yahoo com  http://www.um.ac.ir/~namini/
 علی نژاد  محمدرضا  علوم   فيزيك  alinejad ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~alinejad/
 علیزاده  امین  کشاورزی  علوم مهندسی آب  alizadeh gmail com  http://www.um.ac.ir/~alizadeh/
 علیزاده قناد  محمدحسن  علوم   شيمي  alizadehg yahoo com  http://www.um.ac.ir/~malizadeh/