اساتید بازنشسته

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 راد  مهرناز  دامپزشکی   پاتوبيولوژي  rad um ac ir  http://www.um.ac.ir/~rad/
 راشدمحصل  محمدحسن  کشاورزی   زراعت واصلاح نباتات  mhrmohassel yahoo com  http://www.um.ac.ir/~mhrashed/
 رجائی  نجمه  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات عربي  nrajaie ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~nrajaie/
 رجب زاده مقدم  محمدرضا  علوم ریاضی  ریاضی محض  rezam um ac ir ; mrrm5 yahoo ca  http://www.um.ac.ir/~rezam/
 رحمانی  فریده  علوم اداری و اقتصادی   علوم اقتصادي  frahmani um ac ir  http://www.um.ac.ir/~frahmani/
 رحمتی  میرعباس  علوم   فيزيك  m rahmati ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~m.rahmati/
 رحیمی  محمدفرهاد  علوم   فيزيك  rahimif um ac ir  http://www.um.ac.ir/~rahimif/
 رحیمی زاده  محمد  علوم   شيمي  rahimizh yahoo com  http://www.um.ac.ir/~rahimizh/
 رزاقی  سیدایرج  ادبیات و علوم انسانی  مشترک - ادبیات  mosk_razzaghi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~razaghi/
 رزقی  غلامرضا  علوم تربیتی و روانشناسی  علوم تربيتي  reza_rezghi yahoo com  http://www.um.ac.ir/~rezghi/
 رزم جو  حسین  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات فارسي  razmjoo ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~razmjoo/
 رزمی  سیدعلی اکبر  علوم اداری و اقتصادی   علوم اقتصادي  saarazmi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~saarazmi/
 رستگار  ابوالقاسم  علوم ورزشی   تربيت بدني و علوم ورزشي  arastegar ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~arastegar/
 رضازاده باجگیران  اذردخت  علوم   فيزيك  bajgiran ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~bajgiran/
 رضیان  سیدحمیدرضا  کشاورزی   علوم دامي  hamid razian com  http://www.um.ac.ir/~razian/
 روحانی  حمید  کشاورزی  گیاهپزشکی  hrouhai yahoo com  http://www.um.ac.ir/~rouhani-h/
 رونقی  غلامحسین  علوم   شيمي  ronaghi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ronaghi/