اساتید بازنشسته

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 دانشوری  عبداله  علوم تربیتی و روانشناسی  علوم تربيتي  daneshvari ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~daneshvari/
 داورپناه  محمدرضا  علوم تربیتی و روانشناسی  علم اطلاعات ودانش شناسی  davarpanah ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~davarpanah/
 داوری نژاد  غلامحسین  کشاورزی  علوم باغبانی ومهندسی فضای سبز  davarynej  um ac ir, davarygh yahoo co uk  http://www.um.ac.ir/~davarynej/
 درویش  جمشید  علوم   زيست شناسي  darvish_j2001 yahoo com  http://www.um.ac.ir/~darvish/
 دستغیب  نورالسادات  علوم تربیتی و روانشناسی  علوم تربيتي  nsadat ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~nsadat/
 دقیقه رضائی  سعید  علوم ورزشی  رفتار حرکتی  sdrezaie yahoo com  http://www.um.ac.ir/~daghigh/
 دلداری  حسین  مهندسی   مهندسي كامپيوتر  hdeldari yahoo com  http://www.um.ac.ir/~hd/
 دهقانیان قطب ابادی  سیاوش  کشاورزی  اقتصاد كشاورزي  dehghanian ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~dehghanian/
 دیانی  محمدحسین  علوم تربیتی و روانشناسی  علم اطلاعات ودانش شناسی  daneshvarz85 gmail com  http://www.um.ac.ir/~dayani/