اساتید جاری

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

مشاهده اسامي از 31 تا 48 : از مجموع 48

 «   1   2   » 

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 کازرانی  حمیدرضا  دامپزشکی   علوم پايه  kazerani um ac ir  http://www.um.ac.ir/~kazerani/
 کاظمی مهرجردی  حسین  دامپزشکی   علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي دامي  h-kazemi  http://www.um.ac.ir/~h-kazemi/
 کلیدری  غلامعلی  دامپزشکی   علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي دامي  kalidari um ac ir  http://www.um.ac.ir/~kalidari/
 محب علیان  هادی  دامپزشکی   پاتوبيولوژي  mohebalian ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mohebalian/
 محسن زاده  محمد  دامپزشکی  بهداشت مواد غذايي و آبزيان  mohsenza um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mohsenzadeh/
 محمدپور  احمدعلی  دامپزشکی   علوم پايه  mohammadpoor um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mohammadpoor/
 محمدنیا  احمدرضا  دامپزشکی   علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي دامي  a_mohamadnia yahoo co uk  http://www.um.ac.ir/~mohamadnia/
 محمدی  غلامرضا  دامپزشکی   علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي دامي  gmohamad um ac ir  http://www.um.ac.ir/~gmohamad/
 مشاوری نیا  علی  دامپزشکی   پاتوبيولوژي  moshaverinia ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~moshaverinia/
 مقدم جعفری  امیر  دامپزشکی   علوم پايه  moghaddamjafari ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~moghaddamjafari/
 ملکی  محسن  دامپزشکی   پاتوبيولوژي  maleki ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~maleki/
 موسوی  زهرا  دامپزشکی   پاتوبيولوژي  zmoosavi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~zmoosavi/
 مهری  مهرداد  دامپزشکی   علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي دامي  mohri um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mohri/
 میرشاهی  علی  دامپزشکی   علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي دامي  a mirshahi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~a.mirshahi/
 میرشکرائی  پژمان  دامپزشکی   علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي دامي  mirshokraei ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mirshokraei/
 نبی پور  ابوالقاسم  دامپزشکی   علوم پايه  nabipour um ac ir  http://www.um.ac.ir/~nabipour/
 نورانی  حسین  دامپزشکی   پاتوبيولوژي  nourani_hossein yahoo com  http://www.um.ac.ir/~nourani/
 هاشمی تبار  غلامرضا  دامپزشکی   پاتوبيولوژي  hashemit um ac ir  http://www.um.ac.ir/~hashemit/