اساتید جاری

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

مشاهده اسامي از 31 تا 52 : از مجموع 52

 «   1   2   » 

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 فرزانه  نیما  دانشكده دامپزشكي   علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي دامي  farzaneh um ac ir  http://www.um.ac.ir/~farzaneh/
 قدرتی آزادی  حمیده  دانشكده دامپزشكي   علوم پايه  ghodrati um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ghodrati/
 قهرمانی سنو  محمدمهدی  دانشكده دامپزشكي   علوم پايه  mgseno ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mgseno/
 کازرانی  حمیدرضا  دانشكده دامپزشكي   علوم پايه  kazerani um ac ir  http://www.um.ac.ir/~kazerani/
 کاظمی مهرجردی  حسین  دانشكده دامپزشكي   علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي دامي  h-kazemi  http://www.um.ac.ir/~h-kazemi/
 کلیدری  غلامعلی  دانشكده دامپزشكي   علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي دامي  kalidari um ac ir  http://www.um.ac.ir/~kalidari/
 محب علیان  هادی  دانشكده دامپزشكي   پاتوبيولوژي  mohebalian ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mohebalian/
 محسن زاده  محمد  دانشكده دامپزشكي  بهداشت مواد غذايي و آبزيان  mohsenza um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mohsenzadeh/
 محمدپور  احمدعلی  دانشكده دامپزشكي   علوم پايه  mohammadpoor um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mohammadpoor/
 محمدنیا  احمدرضا  دانشكده دامپزشكي   علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي دامي  a_mohamadnia yahoo co uk  http://www.um.ac.ir/~mohamadnia/
 محمدی  غلامرضا  دانشكده دامپزشكي   علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي دامي  gmohamad um ac ir  http://www.um.ac.ir/~gmohamad/
 مشاوری نیا  علی  دانشكده دامپزشكي   پاتوبيولوژي  moshaverinia ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~moshaverinia/
 مقدم جعفری  امیر  دانشكده دامپزشكي   علوم پايه  moghaddamjafari ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~moghaddamjafari/
 ملکی  محسن  دانشكده دامپزشكي   پاتوبيولوژي  maleki ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~maleki/
 موثقی  احمدرضا  دانشكده دامپزشكي   پاتوبيولوژي  armov um ac ir  http://www.um.ac.ir/~armov/
 موسوی  زهرا  دانشكده دامپزشكي   پاتوبيولوژي  zmoosavi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~zmoosavi/
 مهری  مهرداد  دانشكده دامپزشكي   علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي دامي  mohri um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mohri/
 میرشاهی  علی  دانشكده دامپزشكي   علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي دامي  a mirshahi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~a.mirshahi/
 میرشکرائی  پژمان  دانشكده دامپزشكي   علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي دامي  mirshokraei ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mirshokraei/
 نبی پور  ابوالقاسم  دانشكده دامپزشكي   علوم پايه  nabipour um ac ir  http://www.um.ac.ir/~nabipour/
 نورانی  حسین  دانشكده دامپزشكي   پاتوبيولوژي  nourani_hossein yahoo com  http://www.um.ac.ir/~nourani/
 هاشمی تبار  غلامرضا  دانشكده دامپزشكي   پاتوبيولوژي  hashemit um ac ir  http://www.um.ac.ir/~hashemit/