اساتید جاری

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

مشاهده اسامي از 91 تا 117 : از مجموع 117

 «   1   2   3   4   » 

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 گلیان  ابوالقاسم  دانشكده كشاورزى   علوم دامي  golian-a um ac ir  http://www.um.ac.ir/~golian-a/
 لکزیان  امیر  دانشكده كشاورزى   خاكشناسي  alakzian  http://www.um.ac.ir/~lakzian/
 مجیدزاده هروی  رضا  دانشكده كشاورزى   علوم دامي  rmajidzadeh ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~rmajidzadeh/
 محبی  محبت  دانشكده كشاورزى   علوم و صنايع غذايي  m-mohebbi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~m-mohebbi/
 محمدی  حسین  دانشكده كشاورزى  اقتصاد كشاورزي  hoseinmohammadi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~hmohamadi/
 مرعشی  سیدحسن  دانشكده كشاورزى  بیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهان زراعی  marashi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~marashi/
 مروج  غلامحسین  دانشكده كشاورزى  گیاهپزشکی  moravej um ac ir  http://www.um.ac.ir/~moravej/
 مشتاقی  نسرین  دانشكده كشاورزى  بیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهان زراعی  moshtaghi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~moshtaghi/
 مظاهری طهرانی  مصطفی  دانشكده كشاورزى   علوم و صنايع غذايي  mmtehrani ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mmtehrani/
 مقدم  محمد  دانشكده كشاورزى  علوم باغبانی ومهندسی فضای سبز  m moghadam ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~m.moghadam/
 ملک زاده شفارودی  سعید  دانشكده كشاورزى  بیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهان زراعی  malekzadeh-s um ac ir  http://www.um.ac.ir/~malekzadeh-s/
 ممرآبادی  مجتبی  دانشكده كشاورزى  گیاهپزشکی  mamarabadi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mamarabadi/
 موسوی بایگی  محمد  دانشكده كشاورزى  علوم مهندسی آب  mousavi500 yahoo com  http://www.um.ac.ir/~mousavib/
 مهدی خانی مقدم  عصمت  دانشكده كشاورزى  گیاهپزشکی  mahdikhani-e um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mahdikhani-e/
 مهرور  محسن  دانشكده كشاورزى  گیاهپزشکی  mehrvar_m yahoo com  http://www.um.ac.ir/~mehrvar/
 میرشمسی کاخکی  امین  دانشكده كشاورزى  بیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهان زراعی  mirshamsi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mirshamsi/
 ناصریان  عباسعلی  دانشكده كشاورزى   علوم دامي  naserian ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~naserian/
 نصیری  محمدرضا  دانشكده كشاورزى   علوم دامي  nassiryr um ac ir ;nassiryr gmail com  http://www.um.ac.ir/~nassiryr/
 نصیری محلاتی  مهدی  دانشكده كشاورزى   زراعت واصلاح نباتات  mnassiri ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mnassiri/
 نظامی  احمد  دانشكده كشاورزى   زراعت واصلاح نباتات  nezami um ac ir  http://www.um.ac.ir/~nezami/
 نعمتی  سیدحسین  دانشكده كشاورزى  علوم باغبانی ومهندسی فضای سبز  nematish yahoo com  http://www.um.ac.ir/~nemati/
 وریدی  محمدجواد  دانشكده كشاورزى   علوم و صنايع غذايي  mjvaridi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mjvaridi/
 وریدی  مهدی  دانشكده كشاورزى   علوم و صنايع غذايي  m varidi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~m.varidi/
 وکیلی  سیدعلیرضا  دانشكده كشاورزى   علوم دامي  savakili ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~savakili/
 ولی زاده  رضا  دانشكده كشاورزى   علوم دامي  rvalizadh yahoo com  http://www.um.ac.ir/~valizadeh/
 هاشمی نیا  سیدمجید  دانشكده كشاورزى  علوم مهندسی آب  s m hasheminia gmail com  http://www.um.ac.ir/~hasheminia/
 یاورمنش  مسعود  دانشكده كشاورزى   علوم و صنايع غذايي  yavarmanesh um ac ir  http://www.um.ac.ir/~yavarmanesh/