اساتید جاری

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

مشاهده اسامي از 31 تا 60 : از مجموع 117

 «   1   2   3   4   » 

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 خداشناس  سعیدرضا  کشاورزی  علوم مهندسی آب  khodashenas ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~khodashenas/
 خراسانی  رضا  کشاورزی   خاكشناسي  khorasani um ac ir  http://www.um.ac.ir/~khorasani/
 خرم دل  سرور  کشاورزی   زراعت واصلاح نباتات  khorramdel um ac ir  http://www.um.ac.ir/~Khorramdel/
 خواجه حسینی صالح اباد  محمد  کشاورزی   زراعت واصلاح نباتات  saleh ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~saleh/
 دانش مسگران  محسن  کشاورزی   علوم دامي  danesh um ac ir  http://www.um.ac.ir/~danesh/
 دانشورکاخکی  محمود  کشاورزی  اقتصاد كشاورزي  daneshvar ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~daneshvar/
 داوری  کامران  کشاورزی  علوم مهندسی آب  k davary gmail com  http://www.um.ac.ir/~kamdav/
 دوراندیش  آرش  کشاورزی  اقتصاد كشاورزي  dourandish um ac ir  http://www.um.ac.ir/~dourandish/
 راستگو  مهدی  کشاورزی   زراعت واصلاح نباتات  m rastgoo um ac ir  http://www.um.ac.ir/~m.rastgoo/
 رضوانی مقدم  پرویز  کشاورزی   زراعت واصلاح نباتات  rezvani um ac ir  http://www.um.ac.ir/~rezvani/
 رضوی  سیدمحمدعلی  کشاورزی   علوم و صنايع غذايي  s razavi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~s.razavi/
 روحانی  عباس  کشاورزی  مهندسی مکانیک بیوسیستم  arohani um ac ir  http://www.um.ac.ir/~arohani/
 زرقی  حیدر  کشاورزی   علوم دامي  h zarghi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~h.zarghi/
 زره داران  سعید  کشاورزی   علوم دامي  zereh2s yahoo com  http://www.um.ac.ir/~zerehdaran/
 زکی عقل  محمد  کشاورزی  گیاهپزشکی  zakiaghl ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~zakiaghl/
 سخاوتی  محمدهادی  کشاورزی   علوم دامي  sekhavati um ac ir  http://www.um.ac.ir/~sekhavati/
 سلاح ورزی  یحیی  کشاورزی  علوم باغبانی ومهندسی فضای سبز  selahvarzi gmail com  http://www.um.ac.ir/~selahvarzi/
 سیفی  علیرضا  کشاورزی  بیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهان زراعی  arseifi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~arseifi/
 شاه نوشی فروشانی  ناصر  کشاورزی  اقتصاد كشاورزي  dourandish um ac ir  http://www.um.ac.ir/~shahnoushi/
 شریعتی  محمد مهدی  کشاورزی   علوم دامي  shariati52 gmail com  http://www.um.ac.ir/~mm.shariati/
 شریفان  حسین  کشاورزی   علوم و صنايع غذايي  h_sharifan um ac ir  http://www.um.ac.ir/~h_sharifan/
 شور  محمود  کشاورزی  علوم باغبانی ومهندسی فضای سبز  shoor um ac ir  http://www.um.ac.ir/~shoor/
 شهریاری احمدی  فرج اله  کشاورزی  بیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهان زراعی  fshahria yahoo com  http://www.um.ac.ir/~shahriari/
 شهیدی  فخری  کشاورزی   علوم و صنايع غذايي  fshahidi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~fshahidi/
 صادقی نامقی  حسین  کشاورزی  گیاهپزشکی  husseinsadeghi yahoo co uk  http://www.um.ac.ir/~sadeghin/
 صبوحی صابونی  محمود  کشاورزی  اقتصاد كشاورزي  msabuhi39 yahoo com  http://www.um.ac.ir/~sabouhi/
 صداقت  ناصر  کشاورزی   علوم و صنايع غذايي  sedaghat ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~sedaghat/
 صدرنیا  حسن  کشاورزی  مهندسی مکانیک بیوسیستم  hassan sadrnia um ac ir  http://www.um.ac.ir/~hassan.sadrnia/
 ضیائی  علی نقی  کشاورزی  علوم مهندسی آب  an_ziaei yahoo com  http://www.um.ac.ir/~an-ziaei/
 طاهری  پریسا  کشاورزی  گیاهپزشکی  p-taheri um ac ir  http://www.um.ac.ir/~p-taheri/