اساتید جاری

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

مشاهده اسامي از 91 تا 120 : از مجموع 178

 «   1   2   3   4   5   6   » 

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 صابری  مهدی  دانشكده مهندسي   مهندسي برق  msaberi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~msaberi/
 صاحبیان سقی  سمانه  دانشكده مهندسي   مهندسي متالورژي و مواد  s sahebian um ac ir  http://www.um.ac.ir/~s.sahebian/
 صحاف  سیدعلی  دانشكده مهندسي   مهندسي عمران  asahaf um ac ir  http://www.um.ac.ir/~asahaf/
 صداقت  یاسر  دانشكده مهندسي   مهندسي كامپيوتر  y_sedaghat um ac ir  http://www.um.ac.ir/~y_sedaghat/
 صدوقی یزدی  هادی  دانشكده مهندسي   مهندسي كامپيوتر  sadoghi  http://www.um.ac.ir/~h-sadoghi/
 صفائی  جواد  دانشكده مهندسي   مهندسي برق  safaie um ac ir  http://www.um.ac.ir/~safaie/
 ضابط  احد  دانشكده مهندسي   مهندسي متالورژي و مواد  ahad um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ahad/
 ضمیری جعفریان  حسین  دانشكده مهندسي   مهندسي برق  hzamiri um ac ir  http://www.um.ac.ir/~hzamiri/
 ضیائی  سیدعلی  دانشكده مهندسي   مهندسي عمران  seyedali1359 yahoo com  http://www.um.ac.ir/~sa-ziaee/
 طاهرزاده ثانی  محمد  دانشكده مهندسي   مهندسي برق  taherzadeh_mohammad yahoo com  http://www.um.ac.ir/~taherzadeh/
 طاهری نیا  امیر حسین  دانشكده مهندسي   مهندسي كامپيوتر  taherinia um ac ir  http://www.um.ac.ir/~taherinia/
 طهانی  مسعود  دانشكده مهندسي   مهندسي مكانيك  mtahani um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mtahani/
 عابدهدتنی  قوشه  دانشكده مهندسي   مهندسي برق  ghodtani gmail com  http://www.um.ac.ir/~hodtani/
 عارفی نیا  رضا  دانشكده مهندسي   مهندسي شيمي  arefinia ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~arefinia/
 عبادی  جعفر  دانشكده مهندسي   مهندسي برق  ebadi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ebadi/
 عباسی  علی  دانشكده مهندسي   مهندسي عمران  aabbasi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~aabbasi/
 عجم  حسین  دانشكده مهندسي   مهندسي مكانيك  h ajam um ac ir  http://www.um.ac.ir/~h.ajam/
 عربان  سعید  دانشكده مهندسي   مهندسي كامپيوتر  araban um ac ir  http://www.um.ac.ir/~araban/
 عطاری  امیررضا  دانشكده مهندسي   مهندسي برق  attari50 um ac ir  http://www.um.ac.ir/~attari50/
 علومی بایگی  مجید  دانشكده مهندسي   مهندسي برق  m_oloomi yahoo com  http://www.um.ac.ir/~m.oloomi/
 غیاثی شیرازی  سید کمال الدین  دانشكده مهندسي   مهندسي كامپيوتر  k ghiasi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~k.ghiasi/
 فرشیدی  محمدحسن  دانشكده مهندسي   مهندسي متالورژي و مواد  farshidi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~farshidi/
 فرشیدیان فر  انوشیروان  دانشكده مهندسي   مهندسي مكانيك  farshid um ac ir  http://www.um.ac.ir/~farshid/
 فرهادیان  نفیسه  دانشكده مهندسي   مهندسي شيمي  na farhadian gmail com  http://www.um.ac.ir/~n.farhadian/
 فرهنگ دوست  خلیل  دانشكده مهندسي   مهندسي مكانيك  farhang um ac ir  http://www.um.ac.ir/~farhang/
 فضل ارثی  احسان  دانشكده مهندسي   مهندسي كامپيوتر  ehsan fazl gmail com  http://www.um.ac.ir/~fazlersi/
 فغفور مغربی  محمود  دانشكده مهندسي   مهندسي عمران  magrebi yahoo com  http://www.um.ac.ir/~maghrebi/
 فنائی شیخ الاسلامی  محمدعلی  دانشكده مهندسي   مهندسي شيمي  fanaei um ac ir  http://www.um.ac.ir/~fanaei/
 قائمی بافقی  عباس  دانشكده مهندسي   مهندسي كامپيوتر  ghaemib ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ghaemib/
 قاضی  رضا  دانشكده مهندسي   مهندسي برق  rghazi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~rghazi/