اساتید جاری

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

مشاهده اسامي از 31 تا 60 : از مجموع 178

 «   1   2   3   4   5   6   » 

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 پایدار  صمد  دانشكده مهندسي   مهندسي كامپيوتر  samadpaydar yahoo com  http://www.um.ac.ir/~s-paydar/
 پریز  ناصر  دانشكده مهندسي   مهندسي برق  n-pariz um ac ir  http://www.um.ac.ir/~n-pariz/
 پسندیده فرد  محمد  دانشكده مهندسي   مهندسي مكانيك  mpfard um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mpfard/
 پسندیده فرد  محمود  دانشكده مهندسي   مهندسي مكانيك  fard_m um ac ir  http://www.um.ac.ir/~fard_m/
 پناهی  مهدی  دانشكده مهندسي   مهندسي شيمي  mehdi panahi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mehdi.panahi/
 پورافشاری چنار  مهدی  دانشكده مهندسي   مهندسي شيمي  pourafshari um ac ir  http://www.um.ac.ir/~pourafshari/
 پوررضا  حمیدرضا  دانشكده مهندسي   مهندسي كامپيوتر  hpourreza um ac ir  http://www.um.ac.ir/~hpourreza/
 پیرایش  محمدعلی  دانشكده مهندسي  مهندسی صنایع  pirayesh um ac ir  http://www.um.ac.ir/~pirayesh/
 پیروی  علی  دانشكده مهندسي   مهندسي برق  ali_peiravi yahoo com  http://www.um.ac.ir/~peiravi/
 توکلی زاده  محمدرضا  دانشكده مهندسي   مهندسي عمران  drt um ac ir  http://www.um.ac.ir/~drt/
 تیمورتاش  علیرضا  دانشكده مهندسي   مهندسي مكانيك  teymourtash um ac ir  http://www.um.ac.ir/~teymourtash/
 جامی الاحمدی  عبدالرحمان  دانشكده مهندسي   مهندسي مكانيك  jaami-a um ac ir  http://www.um.ac.ir/~jaami-a/
 جاویدی دشت بیاض  محمدحسین  دانشكده مهندسي   مهندسي برق  hossein_javidi yahoo com  http://www.um.ac.ir/~h-javidi/
 جعفرزاده  محمدرضا  دانشكده مهندسي   مهندسي عمران  jafarzad um ac ir  http://www.um.ac.ir/~jafarzad/
 جوارشکیان  محمدحسن  دانشكده مهندسي   مهندسي مكانيك  javareshkian um ac ir  http://www.um.ac.ir/~javareshkian/
 جودکی  مجتبی  دانشكده مهندسي   مهندسي برق  joodaki ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~joodaki/
 حامدموسویان  محمدتقی  دانشكده مهندسي   مهندسي شيمي  hmosavian gmail com  http://www.um.ac.ir/~mosavian/
 حدادسبزوار  محسن  دانشكده مهندسي   مهندسي متالورژي و مواد  haddadm um ac ir  http://www.um.ac.ir/~haddadm/
 حسنی  بهروز  دانشكده مهندسي   مهندسي مكانيك  b_hassani um ac ir  http://www.um.ac.ir/~b_hassani/
 حسینی  سیدمحمود  دانشكده مهندسي   مهندسي عمران  Shossein um ac ir  http://www.um.ac.ir/~shossein/
 حسینی  سید ابراهیم  دانشكده مهندسي   مهندسي برق  e_hosseini_98 yahoo com  http://www.um.ac.ir/~ehosseini/
 حسینی  سیدمحمود  دانشكده مهندسي  مهندسی صنایع  sm_hosseini um ac ir  http://www.um.ac.ir/~sm_hosseini/
 حسینی ثانی  سیدکمال  دانشكده مهندسي   مهندسي برق  k hosseini um ac ir  http://www.um.ac.ir/~k.hosseini/
 حسینی سنو  سیدامین  دانشكده مهندسي   مهندسي كامپيوتر  hosseini um ac ir  http://www.um.ac.ir/~hosseini/
 خادمی درح  مرتضی  دانشكده مهندسي   مهندسي برق  khademi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~khademi/
 خوش بین قماش  حسین  دانشكده مهندسي   مهندسي برق  khoshbin um ac ir  http://www.um.ac.ir/~khoshbin/
 دانش  شهناز  دانشكده مهندسي   مهندسي عمران  sdanesh um ac ir  http://www.um.ac.ir/~sdanesh/
 داودی  علی  دانشكده مهندسي   مهندسي متالورژي و مواد  a davodi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~a.davodi/
 دشتی  علی  دانشكده مهندسي   مهندسي شيمي  dashti um ac ir  http://www.um.ac.ir/~dashti/
 دهقانیان  فرزاد  دانشكده مهندسي  مهندسی صنایع  f dehghanian um ac ir  http://www.um.ac.ir/~f.dehghanian/