اساتید جاری

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

مشاهده اسامي از 91 تا 97 : از مجموع 97

 «   1   2   3   4   » 

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 نشاطی  زینب  دانشكده علوم   زيست شناسي  neshati ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~neshati/
 واعظی  جمیل  دانشكده علوم   زيست شناسي  vaezi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~vaezi/
 وحیدی نیا  محمد  دانشكده علوم   زمين شناسي  vahidinia um ac ir  http://www.um.ac.ir/~vahidinia/
 وکیلی  محمد  دانشكده علوم   شيمي  vakili-m um ac ir  http://www.um.ac.ir/~vakili-m/
 هادوی  فاطمه  دانشكده علوم   زمين شناسي  hadavi231 gmail com  http://www.um.ac.ir/~fhadavi/
 همام  سیدمسعود  دانشكده علوم   زمين شناسي  homam um ac ir  http://www.um.ac.ir/~homam/
 یزدانی مقدم  فائزه  دانشكده علوم   زيست شناسي  yazdani um ac ir  http://www.um.ac.ir/~yazdani/