اساتید جاری

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

مشاهده اسامي از 61 تا 90 : از مجموع 90

 «   1   2   3   » 

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 قربانی  شعبان رضا  علوم   فيزيك  sh ghorbani ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~sh.ghorbani/
 قلعه  نیما  علوم   فيزيك  ghal-eh ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ghal-eh/
 قلی زاده  مصطفی  علوم   شيمي  m_gholizadeh um ac ir  http://www.um.ac.ir/~m_gholizadeh/
 کفشدارگوهرشادی  الهه  علوم   شيمي  gohari um ac ir  http://www.um.ac.ir/~gohari/
 گروسی  محمدرضا  علوم   فيزيك  garousi ipm ir  http://www.um.ac.ir/~garoosi/
 گنجعلی  علی  علوم   زيست شناسي  ganjeali um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ganjeali/
 لاری  رویا  علوم   زيست شناسي  rlari ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~rlari/
 لشکری پور  غلامرضا  علوم   زمين شناسي  lashkaripour um ac ir  http://www.um.ac.ir/~lashkaripour/
 محبوبی  اسداله  علوم   زمين شناسي  mahboubi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mahboubi/
 محمدزاده  حسین  علوم   زمين شناسي  mohammadzadeh um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mohammadzadeh/
 محمودی قرائی  محمدحسین  علوم   زمين شناسي  mhmgharaie ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mhmgharaie/
 مخدومی  علی  علوم   زيست شناسي  a makhdomi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~a.makhdomi/
 مدرسی سریزدی  سید محسن  علوم   فيزيك  m modarresi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~m.modarresi/
 مشرقی  منصور  علوم   زيست شناسي  mmashreghi yahoo co uk  http://www.um.ac.ir/~mashreghi/
 مشکینی  آزاده  علوم   شيمي  a meshkini ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~a.meshkini/
 مظاهری  سیداحمد  علوم   زمين شناسي  mazaheri um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mazaheri/
 مقدم متین  مریم  علوم   زيست شناسي  matin um ac ir  http://www.um.ac.ir/~matin/
 مقیمی  علی  علوم   زيست شناسي  moghimi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~moghimi/
 ملکزاده شفارودی  آزاده  علوم   زمين شناسي  aza_malek yahoo com  http://www.um.ac.ir/~shafaroudi/
 موسوی بایگی  فاطمه  علوم   شيمي  moosavibaigi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~moosavibaigi/
 میرزائی شهرابی  مسعود  علوم   شيمي  mirzaeesh um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mirzaeesh/
 میرشمسی کاخکی  امید  علوم   زيست شناسي  mirshams um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mirshams/
 میری حکیم آباد  سیدهاشم  علوم   فيزيك  mirihakim um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mirihakim/
 نخعی پور  علی  علوم   شيمي  a nakhaei ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~a.nakhaei/
 نشاطی  زینب  علوم   زيست شناسي  neshati ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~neshati/
 واعظی  جمیل  علوم   زيست شناسي  vaezi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~vaezi/
 وحیدی نیا  محمد  علوم   زمين شناسي  vahidinia um ac ir  http://www.um.ac.ir/~vahidinia/
 وکیلی  محمد  علوم   شيمي  vakili-m um ac ir  http://www.um.ac.ir/~vakili-m/
 همام  سیدمسعود  علوم   زمين شناسي  homam um ac ir  http://www.um.ac.ir/~homam/
 یزدانی مقدم  فائزه  علوم   زيست شناسي  yazdani um ac ir  http://www.um.ac.ir/~yazdani/