اساتید جاری

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

مشاهده اسامي از 61 تا 90 : از مجموع 97

 «   1   2   3   4   » 

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 فریدونی  مسعود  دانشكده علوم   زيست شناسي  fereidoni um ac ir  http://www.um.ac.ir/~fereidoni/
 قائمی  فرزین  دانشكده علوم   زمين شناسي  fghaemi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~fghaemi/
 قادری  عباس  دانشكده علوم   زمين شناسي  aghaderi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~aghaderi/
 قاسم زاده  زهراملقب به فرشته  دانشكده علوم   زيست شناسي  ghasemzd um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ghasemzd/
 قدسی محمود زاده  احمد  دانشكده علوم   فيزيك  ahmad ipm ir  http://www.um.ac.ir/~a-ghodsi/
 قربانی  شعبان رضا  دانشكده علوم   فيزيك  sh ghorbani ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~sh.ghorbani/
 قلعه  نیما  دانشكده علوم   فيزيك  ghal-eh ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ghal-eh/
 قلی زاده  مصطفی  دانشكده علوم   شيمي  m_gholizadeh um ac ir  http://www.um.ac.ir/~m_gholizadeh/
 کفشدارگوهرشادی  الهه  دانشكده علوم   شيمي  gohari um ac ir  http://www.um.ac.ir/~gohari/
 کمپانی  احمد  دانشكده علوم   فيزيك  kompany um ac ir  http://www.um.ac.ir/~kompany/
 گروسی  محمدرضا  دانشكده علوم   فيزيك  garousi ipm ir  http://www.um.ac.ir/~garoosi/
 گنجعلی  علی  دانشكده علوم   زيست شناسي  ganjeali um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ganjeali/
 لاری  رویا  دانشكده علوم   زيست شناسي  rlari ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~rlari/
 لشکری پور  غلامرضا  دانشكده علوم   زمين شناسي  lashkaripour um ac ir  http://www.um.ac.ir/~lashkaripour/
 محبوبی  اسداله  دانشكده علوم   زمين شناسي  mahboubi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mahboubi/
 محمدزاده  حسین  دانشكده علوم   زمين شناسي  mohammadzadeh um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mohammadzadeh/
 محمودی قرائی  محمدحسین  دانشكده علوم   زمين شناسي  mhmgharaie ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mhmgharaie/
 مخدومی  علی  دانشكده علوم   زيست شناسي  a makhdomi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~a.makhdomi/
 مشرقی  منصور  دانشكده علوم   زيست شناسي  mmashreghi yahoo co uk  http://www.um.ac.ir/~mashreghi/
 مشکینی  آزاده  دانشكده علوم   شيمي  a meshkini ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~a.meshkini/
 مظاهری  سیداحمد  دانشكده علوم   زمين شناسي  mazaheri um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mazaheri/
 مقدم متین  مریم  دانشكده علوم   زيست شناسي  matin um ac ir  http://www.um.ac.ir/~matin/
 مقیمی  علی  دانشكده علوم   زيست شناسي  moghimi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~moghimi/
 ملکزاده شفارودی  آزاده  دانشكده علوم   زمين شناسي  aza_malek yahoo com  http://www.um.ac.ir/~shafaroudi/
 موسوی بایگی  فاطمه  دانشكده علوم   شيمي  moosavibaigi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~moosavibaigi/
 موسوی حرمی  سیدرضا  دانشكده علوم   زمين شناسي  moussavi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~moussavi/
 میرزائی شهرابی  مسعود  دانشكده علوم   شيمي  mirzaeesh um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mirzaeesh/
 میرشمسی کاخکی  امید  دانشكده علوم   زيست شناسي  mirshams um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mirshams/
 میری حکیم آباد  سیدهاشم  دانشكده علوم   فيزيك  mirihakim um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mirihakim/
 نخعی پور  علی  دانشكده علوم   شيمي  a nakhaei ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~a.nakhaei/