اساتید جاری

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

مشاهده اسامي از 31 تا 60 : از مجموع 98

 «   1   2   3   4   » 

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 حسین دخت  محمدرضا  دانشكده علوم   شيمي  housain um ac ir  http://www.um.ac.ir/~housain/
 حسینی  سیدکیوان  دانشكده علوم   فيزيك  k-hosseini um ac ir  http://www.um.ac.ir/~k-hosseini/
 حیدری  طاهره  دانشكده علوم   شيمي  taherehheidari ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~taherehheidari/
 حیدریان شهری  محمدرضا  دانشكده علوم   زمين شناسي  shahri ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~shahri/
 خانه باد  محمد  دانشكده علوم   زمين شناسي  mkhanehbad ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mkhanehbad/
 خزاعی نژاد قره تکان  مهدی  دانشكده علوم   فيزيك  khazaii64 gmail com  http://www.um.ac.ir/~khazaeinezhad/
 خواجوی  رضا  دانشكده علوم   زمين شناسي  rezakhajavi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~rezakhajavi/
 رحیمی  بهنام  دانشكده علوم   زمين شناسي  b-rahimi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~b-rahimi/
 رزم آرا فرزقی  مرتضی  دانشكده علوم   زمين شناسي  razmaramorteza gmail com  http://www.um.ac.ir/~razmara/
 رستگار مقدم رضائیون  هادی  دانشكده علوم   فيزيك  hadirastegar yahoo com  http://www.um.ac.ir/~hadirastegar/
 رضائی رکن آبادی  محمود  دانشكده علوم   فيزيك  roknabad um ac ir  http://www.um.ac.ir/~roknabad/
 رفعت متولی  لاله  دانشكده علوم   فيزيك  rafat ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~rafat/
 رمضانیان  نوید  دانشكده علوم   شيمي  ramezanian um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ramezanian/
 روشن المه جق  محمود  دانشكده علوم   فيزيك  rowshan ut ac ir  http://www.um.ac.ir/~mroshan/
 زمردیان  محمدابراهیم  دانشكده علوم   فيزيك  zomorrod um ac ir  http://www.um.ac.ir/~zomorrod/
 سلیمی  علیرضا  دانشكده علوم   شيمي  salimi-a ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~salimi-a/
 سیاه سروی  روح اله  دانشكده علوم   زيست شناسي  r_siahsarvie yahoo fr  http://www.um.ac.ir/~siahsarvie/
 شریف مقدم  میرزامحمدرضا  دانشكده علوم   زيست شناسي  sharif ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~sharif/
 شریفی  سهیل  دانشكده علوم   فيزيك  ssharifi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ssharifi/
 شکوه سلجوقی  امیر  دانشكده علوم   شيمي  saljooghi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~saljooghi/
 شهنواز  بهار  دانشكده علوم   زيست شناسي  shahnavaz um ac ir  http://www.um.ac.ir/~shahnavaz/
 شیری  علی  دانشكده علوم   شيمي  alishiri520 yahoo com  http://www.um.ac.ir/~alishiri/
 صابری فتحی  سید مجید  دانشكده علوم   فيزيك  saberifathi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~saberifathi/
 صادقی  حسین  دانشكده علوم   زمين شناسي  sadeghi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~sadeghi/
 ظهوری  غلامحسین  دانشكده علوم   شيمي  ghzohuri yahoo com and zohuri um ac ir  http://www.um.ac.ir/~zohuri/
 عباسی  شهرام  دانشكده علوم   فيزيك  abbassi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~abbassi/
 عربی  هادی  دانشكده علوم   فيزيك  arabi-h ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~arabi-h/
 عشقی  حسین  دانشكده علوم   شيمي  heshghi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~heshghi/
 علی آبادیان  منصور  دانشكده علوم   زيست شناسي  aliabadi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~aliabadi/
 غفوری  محمد  دانشكده علوم   زمين شناسي  ghafoori um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ghafoori/