اساتید جاری

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

مشاهده اسامي از 31 تا 38 : از مجموع 38

 «   1   2   » 

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 کارشکی  حسین  دانشكده علوم‏تربيتى و روان‏شناسى  علوم تربيتي  kareshki um ac ir  http://www.um.ac.ir/~kareshki/
 کرمی  مرتضی  دانشكده علوم‏تربيتى و روان‏شناسى  علوم تربيتي  m karami um ac ir  http://www.um.ac.ir/~m.karami/
 کفاشان کاخکی  مجتبی  دانشكده علوم‏تربيتى و روان‏شناسى  علم اطلاعات ودانش شناسی  kafashan um ac ir  http://www.um.ac.ir/~kafashan20/
 کیمیایی  سیدعلی  دانشكده علوم‏تربيتى و روان‏شناسى  علوم تربيتي  kimiaee  um ac ir  http://www.um.ac.ir/~kimiaee/
 مشهدی  علی  دانشكده علوم‏تربيتى و روان‏شناسى   روانشناسي  mashhadi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mashhadi/
 معینی زاده  مجید  دانشكده علوم‏تربيتى و روان‏شناسى   روانشناسي  moinyzadeh gmail com  http://www.um.ac.ir/~moeinizadeh/
 مهرام  بهروز  دانشكده علوم‏تربيتى و روان‏شناسى  علوم تربيتي  bmahram um ac ir  http://www.um.ac.ir/~bmahram/
 نوکاریزی  محسن  دانشكده علوم‏تربيتى و روان‏شناسى  علم اطلاعات ودانش شناسی  mnowkarizi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mnowkarizi/