اساتید جاری

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

مشاهده اسامي از 61 تا 75 : از مجموع 75

 «   1   2   3   » 

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 مطهری فریمانی  ناصر  علوم اداری و اقتصادی  مدیریت  n motahari um ac ir  http://www.um.ac.ir/~n.motahari/
 معبودی نیشابوری  رضا  علوم اداری و اقتصادی   حقوق  reza maboudi gmail com  http://www.um.ac.ir/~maboudi/
 ملک الساداتی  سید سعید  علوم اداری و اقتصادی   علوم اقتصادي  ss malek gmail com  http://www.um.ac.ir/~msadati/
 ملک زاده  غلامرضا  علوم اداری و اقتصادی  مدیریت  malekzadeh um ac ir  http://www.um.ac.ir/~malekzadeh/
 منشادی  مرتضی  علوم اداری و اقتصادی   علوم سياسي  manshadi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~manshadi/
 مولوی  محمود  علوم اداری و اقتصادی   حقوق  mowlavi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mowlavi/
 مهارتی  یعقوب  علوم اداری و اقتصادی  مدیریت  maharati ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~maharati/
 میری موسوی  امیرآقا  علوم اداری و اقتصادی   حسابداري  aa-mosavi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~aa-mosavi/
 ناجی عظیمی  زهرا  علوم اداری و اقتصادی  مدیریت  zahranaji yahoo com  http://www.um.ac.ir/~znajiazimi/
 ناجی میدانی  علی اکبر  علوم اداری و اقتصادی   علوم اقتصادي  naji um ac ir  http://www.um.ac.ir/~naji/
 نجف زاده  مهدی  علوم اداری و اقتصادی   علوم سياسي  m najafzadeh um ac ir  http://www.um.ac.ir/~m.najafzadeh/
 نصیرزاده  فرزانه  علوم اداری و اقتصادی   حسابداري  fnasir10 yahoo com  http://www.um.ac.ir/~nasirzadeh/
 ودیعی نوقابی  محمدحسین  علوم اداری و اقتصادی   حسابداري  mhvadeei um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mhvadeei/
 همایونی فر  مسعود  علوم اداری و اقتصادی   علوم اقتصادي  homayounifar um ac ir  http://www.um.ac.ir/~homayounifar/
 هوشمند  محمود  علوم اداری و اقتصادی   علوم اقتصادي  m-hoshmand um ac ir  http://www.um.ac.ir/~m-hoshmand/