اساتید جاری

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

مشاهده اسامي از 91 تا 102 : از مجموع 102

 «   1   2   3   4   » 

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 میرزائی  حسین  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   علوم اجتماعي  hmirzaei ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~hmirzaei/
 مینائی  مسعود  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   جغرافيا  m minaei ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~m.minaei/
 ناصحی  زهره  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات فرانسه  z-nasehi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~z-nasehi/
 ناظری  حسین  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات عربي  hosein_nazeri yahoo com  http://www.um.ac.ir/~nazeri/
 ناظمیان فرد  علی  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   تاريخ  Movarrekh gmail com  http://www.um.ac.ir/~nazemian/
 نجفیان رضوی  لیلا  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   تاريخ  najafian ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~najafian/
 نوغانی دخت بهمنی  محسن  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   علوم اجتماعي  noghani um ac ir  http://www.um.ac.ir/~noghani/
 وکیلی  هادی  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   تاريخ  vakili um ac ir  http://www.um.ac.ir/~vakili/
 هاشمی  محمدرضا  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات انگليسي  smrhir gmail com  http://www.um.ac.ir/~hashemi/
 همدانی  امید  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات فارسي  hamedani ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~hamedani/
 یاحقی  محمدجعفر  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات فارسي  mgyahaghi yahoo co uk  http://www.um.ac.ir/~ferdows/
 یوسفی  علی  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   علوم اجتماعي  yousofi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~yousofi/