اساتید جاری

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

مشاهده اسامي از 91 تا 106 : از مجموع 106

 «   1   2   3   4   » 

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 مقدم متقی  امیر  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات عربي  a moghaddam ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~a.moghaddam/
 موذن زاده  زینب  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات روسي  moazen ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~moazen/
 مهدوی  محمدجواد  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات فارسي  mahdavijavad yahoo com  http://www.um.ac.ir/~mahdavy/
 مهردادیان  علی محمد  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات فرانسه  mehrdadian ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mehrdadian/
 میرزائی  حسین  ادبیات و علوم انسانی   علوم اجتماعي  hmirzaei ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~hmirzaei/
 مینائی  مسعود  ادبیات و علوم انسانی   جغرافيا  m minaei ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~m.minaei/
 ناصحی  زهره  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات فرانسه  z-nasehi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~z-nasehi/
 ناظری  حسین  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات عربي  hosein_nazeri yahoo com  http://www.um.ac.ir/~nazeri/
 ناظمیان فرد  علی  ادبیات و علوم انسانی   تاريخ  Movarrekh gmail com  http://www.um.ac.ir/~nazemian/
 نجفیان رضوی  لیلا  ادبیات و علوم انسانی   تاريخ  najafian ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~najafian/
 نوغانی دخت بهمنی  محسن  ادبیات و علوم انسانی   علوم اجتماعي  noghani um ac ir  http://www.um.ac.ir/~noghani/
 وکیلی  هادی  ادبیات و علوم انسانی   تاريخ  vakili um ac ir  http://www.um.ac.ir/~vakili/
 هاشمی  محمدرضا  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات انگليسي  smrhir gmail com  http://www.um.ac.ir/~hashemi/
 همدانی  امید  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات فارسي  hamedani ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~hamedani/
 یاحقی  محمدجعفر  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات فارسي  mgyahaghi yahoo co uk  http://www.um.ac.ir/~ferdows/
 یوسفی  علی  ادبیات و علوم انسانی   علوم اجتماعي  yousofi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~yousofi/