اساتید جاری

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

مشاهده اسامي از 61 تا 90 : از مجموع 106

 «   1   2   3   4   » 

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 عسکرزاده طرقبه  رجبعلی  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات انگليسي  asgar ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~asgar/
 علیزاده  علی  ادبیات و علوم انسانی   زبانشناسي همگاني  alalizadeh ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~alalizadeh/
 عنابستانی  علی اکبر  ادبیات و علوم انسانی   جغرافيا  anabestani um ac ir  http://www.um.ac.ir/~anabestani/
 غضنفری  محمد  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات انگليسي  m ghazanfari23 gmail com / mghazanfari um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mghazanfari/
 فارسیان  محمدرضا  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات فرانسه  farsian_mr yahoo fr  http://www.um.ac.ir/~farsian/
 فتوحی رودمعجنی  محمود  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات فارسي  fotoohirud gmail com  http://www.um.ac.ir/~fotoohirud/
 فرخی  مهدی  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات فرانسه  mahdifarrokhi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mahdifarrokhi/
 فولادیان  مجید  ادبیات و علوم انسانی   علوم اجتماعي  fouladiyan ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~fouladiyan/
 قائمی  فرزاد  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات فارسي  ghaemi-f ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ghaemi-f/
 قاسمی  مریم  ادبیات و علوم انسانی   جغرافيا  magh30 um ac ir  http://www.um.ac.ir/~magh30/
 قاسمی خوزانی  محمد  ادبیات و علوم انسانی   جغرافيا  khozani um ac ir  http://www.um.ac.ir/~khozani/
 قاضی زاده  خلیل  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات انگليسي  ghazizadeh um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ghazizadeh/
 قبانچی  ضرغام  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات انگليسي  ghabanchi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ghabanchi/
 قبول  احسان  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات فارسي  ehsan ghabool gmail com  http://www.um.ac.ir/~ghabool/
 قربان صباغ  محمودرضا  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات انگليسي  mrg sabbagh ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mrg.sabbagh/
 قندهاریون  عذرا  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات انگليسي  ghandeharioon ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ghandeharioon/
 قنسولی  بهزاد  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات انگليسي  ghonsooly ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ghonsooly/
 قوام  ابوالقاسم  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات فارسي  ghavam um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ghavam/
 کامیابی گل  عطیه  ادبیات و علوم انسانی   زبانشناسي همگاني  kamyabigol um ac ir  http://www.um.ac.ir/~kamyabigol/
 کرمانی  مهدی  ادبیات و علوم انسانی   علوم اجتماعي  m-kermani ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~m-kermani/
 گیلانی  نجم الدین  ادبیات و علوم انسانی   تاريخ  gilani ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~gilani/
 مجدی  علی اکبر  ادبیات و علوم انسانی   علوم اجتماعي  majdi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~majdi/
 محسنی  بلاسم  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات عربي  bl_mohseni yahoo com  http://www.um.ac.ir/~mohseni/
 محسنی رودپشتی  ندا  ادبیات و علوم انسانی   جغرافيا  nedamohseni um ac ir  http://www.um.ac.ir/~nedamohseni/
 مرتضائی  سیدجواد  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات فارسي  gmortezaei yahoo com  http://www.um.ac.ir/~gmortezaie/
 مزاری  نگار  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات فرانسه  Negarmazari yahoo com  http://www.um.ac.ir/~negarmazari/
 مسلمی  مجید  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات فرانسه  maj_moslemi yahoo com  http://www.um.ac.ir/~moslemi/
 مصطفوی گرو  حسینعلی  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات روسي  mostafavigero yahoo com  http://www.um.ac.ir/~hmostafavi/
 مظلوم خراسانی  محمد  ادبیات و علوم انسانی   علوم اجتماعي  mmkhorasani ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mmkhorasani/
 مفیدی  عباس  ادبیات و علوم انسانی   جغرافيا  abbasmofidi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~abbasmofidi/