اساتید جاری

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 واحدیان مظلوم  عابدین  دانشكده مهندسي   مهندسي كامپيوتر  vahedian ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~vahedian/
 واعظی  جمیل  دانشكده علوم   زيست شناسي  vaezi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~vaezi/
 وحدتی خاکی  جلیل  دانشكده مهندسي   مهندسي متالورژي و مواد  vahdati um ac ir  http://www.um.ac.ir/~vahdati/
 وحیدی نیا  محمد  دانشكده علوم   زمين شناسي  vahidinia um ac ir  http://www.um.ac.ir/~vahidinia/
 ودیعی نوقابی  محمدحسین  دانشكده علوم اداري واقتصاد   حسابداري  mhvadeei um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mhvadeei/
 وریدی  محمدجواد  دانشكده كشاورزى   علوم و صنايع غذايي  mjvaridi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mjvaridi/
 وریدی  مهدی  دانشكده كشاورزى   علوم و صنايع غذايي  m varidi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~m.varidi/
 وصال  سعیدرضا  پژوهشكده علوم گياهي  پژوهشی بقولات  vessal um ac ir  http://www.um.ac.ir/~vessal/
 وکیلی  سیدعلیرضا  دانشكده كشاورزى   علوم دامي  savakili ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~savakili/
 وکیلی  هادی  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   تاريخ  vakili um ac ir  http://www.um.ac.ir/~vakili/
 وکیلی  محمد  دانشكده علوم   شيمي  vakili-m um ac ir  http://www.um.ac.ir/~vakili-m/
 ولی زاده  رضا  دانشكده كشاورزى   علوم دامي  rvalizadh yahoo com  http://www.um.ac.ir/~valizadeh/