اساتید جاری

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

مشاهده اسامي از 1 تا 30 : از مجموع 34

 «   1   2   » 

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 ناجی عظیمی  زهرا  دانشكده علوم اداري واقتصاد  مدیریت  zahranaji yahoo com  http://www.um.ac.ir/~znajiazimi/
 ناجی میدانی  علی اکبر  دانشكده علوم اداري واقتصاد   علوم اقتصادي  naji um ac ir  http://www.um.ac.ir/~naji/
 ناصحی  زهره  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات فرانسه  z-nasehi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~z-nasehi/
 ناصری  کمال الدین  دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست   مرتع و آبخيزداري  klnaseri yahoo com  http://www.um.ac.ir/~klnaseri/
 ناصری مقدم  حسین  دانشكده الهيات شهيد مطهري  فقه و مبانی حقوق اسلامی  naseri1962 um ac ir  http://www.um.ac.ir/~naseri1962/
 ناصریان  عباسعلی  دانشكده كشاورزى   علوم دامي  naserian ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~naserian/
 ناظری  حسین  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات عربي  hosein_nazeri yahoo com  http://www.um.ac.ir/~nazeri/
 ناظمیان فرد  علی  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   تاريخ  Movarrekh gmail com  http://www.um.ac.ir/~nazemian/
 نباتی  جعفر  پژوهشكده علوم گياهي  پژوهشی بقولات  jafarnabati ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~jafarnabati/
 نبی پور  ابوالقاسم  دانشكده دامپزشكي   علوم پايه  nabipour um ac ir  http://www.um.ac.ir/~nabipour/
 نجف زاده  مهدی  دانشكده علوم اداري واقتصاد   علوم سياسي  m najafzadeh um ac ir  http://www.um.ac.ir/~m.najafzadeh/
 نجف زاده تربتی  علیرضا  دانشكده الهيات شهيد مطهري   معارف اسلامي  najafzadeh um ac ir  http://www.um.ac.ir/~najafzadeh/
 نجفی  حامد  دانشكده علوم رياضي  ریاضی محض  h najafi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~h.najafi/
 نجفیان رضوی  لیلا  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   تاريخ  najafian ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~najafian/
 نخعی پور  علی  دانشكده علوم   شيمي  a nakhaei ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~a.nakhaei/
 نشاطی  محمدحسن  دانشكده مهندسي   مهندسي برق  neshat ieee org  http://www.um.ac.ir/~neshat/
 نشاطی  زینب  دانشكده علوم   زيست شناسي  neshati ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~neshati/
 نصیرزاده  فرزانه  دانشكده علوم اداري واقتصاد   حسابداري  fnasir10 yahoo com  http://www.um.ac.ir/~nasirzadeh/
 نصیری  محمدرضا  دانشكده كشاورزى   علوم دامي  nassiryr um ac ir ;nassiryr gmail com  http://www.um.ac.ir/~nassiryr/
 نصیری محلاتی  مهدی  دانشكده كشاورزى   زراعت واصلاح نباتات  mnassiri ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mnassiri/
 نظامی  احمد  دانشكده كشاورزى   زراعت واصلاح نباتات  nezami um ac ir  http://www.um.ac.ir/~nezami/
 نعمتی  سیدحسین  دانشكده كشاورزى  علوم باغبانی ومهندسی فضای سبز  nematish yahoo com  http://www.um.ac.ir/~nemati/
 نقابی  حسین  دانشكده مهندسي  مهندسی صنایع  h neghabi 64 gmail com  http://www.um.ac.ir/~hosseinneghabi/
 نقوی  نادیا  دانشكده مهندسي   مهندسي برق  n naghavi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~n.naghavi/
 نقی زاده  حسن  دانشكده الهيات شهيد مطهري   علوم قرآن و حديث  naghizadeh um ac ir  http://www.um.ac.ir/~naghizadeh/
 نقیب زاده  محمود  دانشكده مهندسي   مهندسي كامپيوتر  naghibzadeh um ac ir  http://www.um.ac.ir/~naghibzadeh/
 نقیبی سیستانی  محمدباقر  دانشكده مهندسي   مهندسي برق  naghib yahoo com  http://www.um.ac.ir/~mb-naghibi/
 نورانی  حسین  دانشكده دامپزشكي   پاتوبيولوژي  nourani_hossein yahoo com  http://www.um.ac.ir/~nourani/
 نوری  حمید  دانشكده مهندسي   مهندسي كامپيوتر  hnoori um ac ir  http://www.um.ac.ir/~hnoori/
 نوری بایگی  مصطفی  دانشكده مهندسي   مهندسي كامپيوتر  nouribaygi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~nouribaygi/