اساتید جاری

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

مشاهده اسامي از 91 تا 117 : از مجموع 117

 «   1   2   3   4   » 

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 موسوی حرمی  سیدرضا  دانشكده علوم   زمين شناسي  moussavi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~moussavi/
 مولوی  محمود  دانشكده علوم اداري واقتصاد   حقوق  mowlavi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mowlavi/
 مه پیکر  محمدرضا  دانشكده مهندسي   مهندسي مكانيك  mahpeymr um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mahpeymr/
 مهاجرزاده  امیرحسین  دانشكده مهندسي   مهندسي كامپيوتر  mohajerzadeh ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mohajerzadeh/
 مهارتی  یعقوب  دانشكده علوم اداري واقتصاد  مدیریت  maharati ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~maharati/
 مهدوی  محمدجواد  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات فارسي  mahdavijavad yahoo com  http://www.um.ac.ir/~mahdavy/
 مهدی خانی مقدم  عصمت  دانشكده كشاورزى  گیاهپزشکی  mahdikhani-e um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mahdikhani-e/
 مهدیزاده  سارا  دانشكده معماري ، شهرسازي و هنر اسلامي  شهرسازي  saramahdizadeh ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~saramahdizadeh/
 مهرام  بهروز  دانشكده علوم‏تربيتى و روان‏شناسى  علوم تربيتي  bmahram um ac ir  http://www.um.ac.ir/~bmahram/
 مهردادیان  علی محمد  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات فرانسه  mehrdadian ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mehrdadian/
 مهرور  محسن  دانشكده كشاورزى  گیاهپزشکی  mehrvar_m yahoo com  http://www.um.ac.ir/~mehrvar/
 مهری  مهرداد  دانشكده دامپزشكي   علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي دامي  mohri um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mohri/
 میر ابراهیمی پازیکوئی  بی بی هانیه  دانشكده علوم رياضي  ریاضی محض  h_mirebrahimi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~h_mirebrahimi/
 میرجلیلی  مصطفی  دانشكده مهندسي   مهندسي متالورژي و مواد  mirjalili ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mirjalili/
 میرزا وزیری  مجید  دانشكده علوم رياضي  ریاضی محض  mirzavaziri gmail com  http://www.um.ac.ir/~mirzavaziri/
 میرزائی  حسین  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   علوم اجتماعي  hmirzaei ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~hmirzaei/
 میرزائی شهرابی  مسعود  دانشكده علوم   شيمي  mirzaeesh um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mirzaeesh/
 میرزازاده  زهرا سادات  دانشكده علوم ورزشی  رفتار حرکتی  z mirzazadeh um ac ir  http://www.um.ac.ir/~z.mirzazadeh/
 میرشاهی  علی  دانشكده دامپزشكي   علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي دامي  a mirshahi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~a.mirshahi/
 میرشکرائی  پژمان  دانشكده دامپزشكي   علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي دامي  mirshokraei ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mirshokraei/
 میرشمسی کاخکی  امین  دانشكده كشاورزى  بیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهان زراعی  mirshamsi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mirshamsi/
 میرشمسی کاخکی  امید  دانشكده علوم   زيست شناسي  mirshams um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mirshams/
 میرصالحی  میرمجتبی  دانشكده مهندسي   مهندسي برق  mirsalehi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mirsalehi/
 میری حکیم آباد  سیدهاشم  دانشكده علوم   فيزيك  mirihakim um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mirihakim/
 میری موسوی  امیرآقا  دانشكده علوم اداري واقتصاد   حسابداري  aa-mosavi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~aa-mosavi/
 میمندی نژاد  محمد  دانشكده مهندسي   مهندسي برق  maymandi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~maymandi/
 مینائی  مسعود  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   جغرافيا  m minaei ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~m.minaei/