اساتید جاری

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

مشاهده اسامي از 61 تا 90 : از مجموع 116

 «   1   2   3   4   » 

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 مغربی  مرتضی  دانشكده مهندسي   مهندسي شيمي  mmaghrebi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mmaghrebi/
 مفیدی  عباس  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   جغرافيا  abbasmofidi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~abbasmofidi/
 مقدم  محمد  دانشكده كشاورزى  علوم باغبانی ومهندسی فضای سبز  m moghadam ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~m.moghadam/
 مقدم جعفری  امیر  دانشكده دامپزشكي   علوم پايه  moghaddamjafari ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~moghaddamjafari/
 مقدم متقی  امیر  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات عربي  a moghaddam ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~a.moghaddam/
 مقدم متین  مریم  دانشكده علوم   زيست شناسي  matin um ac ir  http://www.um.ac.ir/~matin/
 مقصود  زهرا  دانشكده مهندسي   مهندسي شيمي  maghsoud ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~maghsoud/
 مقیمان  محمد  دانشكده مهندسي   مهندسي مكانيك  moghiman um ac ir  http://www.um.ac.ir/~moghiman/
 مقیمی  سحر  دانشكده مهندسي   مهندسي برق  s moghimi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~s.moghimi/
 مقیمی  علی  دانشكده علوم   زيست شناسي  moghimi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~moghimi/
 ملازاده بیدختی  سحر  دانشكده مهندسي   مهندسي متالورژي و مواد  mollazadeh b ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mollazadeh.b/
 ملک الساداتی  سید سعید  دانشكده علوم اداري واقتصاد   علوم اقتصادي  ss malek gmail com  http://www.um.ac.ir/~msadati/
 ملک زاده  غلامرضا  دانشكده علوم اداري واقتصاد  مدیریت  malekzadeh um ac ir  http://www.um.ac.ir/~malekzadeh/
 ملک زاده  امیر  دانشكده مهندسي   مهندسي مكانيك  a malek zadeh ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~a.malek zadeh/
 ملک زاده شفارودی  سعید  دانشكده كشاورزى  بیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهان زراعی  malekzadeh-s um ac ir  http://www.um.ac.ir/~malekzadeh-s/
 ملکزاده شفارودی  آزاده  دانشكده علوم   زمين شناسي  aza_malek yahoo com  http://www.um.ac.ir/~shafaroudi/
 ملکی  محسن  دانشكده دامپزشكي   پاتوبيولوژي  maleki ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~maleki/
 ممرآبادی  مجتبی  دانشكده كشاورزى  گیاهپزشکی  mamarabadi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mamarabadi/
 منشادی  مرتضی  دانشكده علوم اداري واقتصاد   علوم سياسي  manshadi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~manshadi/
 منصفی  رضا  دانشكده مهندسي   مهندسي كامپيوتر  monsefi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~monsefi/
 منفرد  محمد  دانشكده مهندسي   مهندسي برق  m monfared um ac ir  http://www.um.ac.ir/~m.monfared/
 موثقی  احمدرضا  دانشكده دامپزشكي   پاتوبيولوژي  armov um ac ir  http://www.um.ac.ir/~armov/
 موذن زاده  زینب  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات روسي  moazen ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~moazen/
 موذنی زهان  حمید  پژوهشكده علوم گياهي  پژوهشی گیاهشناسی (هرباریوم)  hmoazzeni um ac ir; moazzeni h gmail com  http://www.um.ac.ir/~hmoazzeni/
 موسوی  زهرا  دانشكده دامپزشكي   پاتوبيولوژي  zmoosavi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~zmoosavi/
 موسوی  سیدمحمود  دانشكده مهندسي   مهندسي شيمي  mmousavi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mmousavi/
 موسوی بایگی  فاطمه  دانشكده علوم   شيمي  moosavibaigi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~moosavibaigi/
 موسوی بایگی  محمد  دانشكده كشاورزى  علوم مهندسی آب  mousavi500 yahoo com  http://www.um.ac.ir/~mousavib/
 موسوی حرمی  سیدرضا  دانشكده علوم   زمين شناسي  moussavi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~moussavi/
 مولوی  محمود  دانشكده علوم اداري واقتصاد   حقوق  mowlavi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mowlavi/