اساتید جاری

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

مشاهده اسامي از 31 تا 60 : از مجموع 114

 «   1   2   3   4   » 

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 مروج  غلامحسین  کشاورزی  گیاهپزشکی  moravej um ac ir  http://www.um.ac.ir/~moravej/
 مزاری  نگار  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات فرانسه  Negarmazari yahoo com  http://www.um.ac.ir/~negarmazari/
 مزینانی  محمد  مهندسی   مهندسي متالورژي و مواد  mazinani um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mazinani/
 مساعدی  ابوالفضل  منابع طبیعی و محیط زیست   مرتع و آبخيزداري  mosaedi yahoo com  http://www.um.ac.ir/~mosaedi/
 مسافری ضیاءالدینی  محمد  علوم ورزشی  فیزیولوژی ورزشی  mosaferi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mosaferi/
 مسعودی  جهانگیر  الهیات و معارف اسلامی   فلسفه و حكمت اسلامي  masoudi-g um ac ir  http://www.um.ac.ir/~masoudi-g/
 مسلمی  مجید  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات فرانسه  maj_moslemi yahoo com  http://www.um.ac.ir/~moslemi/
 مشائی  ناهید  الهیات و معارف اسلامی   معارف اسلامي  mashaee-n um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mashaee-n/
 مشاوری نیا  علی  دامپزشکی   پاتوبيولوژي  moshaverinia ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~moshaverinia/
 مشایخی فرد  بهروز  علوم ریاضی  ریاضی محض  bmashf um ac ir  http://www.um.ac.ir/~bmashf/
 مشتاقی  نسرین  کشاورزی  بیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهان زراعی  moshtaghi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~moshtaghi/
 مشرقی  منصور  علوم   زيست شناسي  mmashreghi yahoo co uk  http://www.um.ac.ir/~mashreghi/
 مشکینی  آزاده  علوم   شيمي  a meshkini ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~a.meshkini/
 مشهدی  علی  علوم تربیتی و روانشناسی   روانشناسي  mashhadi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mashhadi/
 مصطفوی  سیدمهدی  علوم اداری و اقتصادی   علوم اقتصادي  mostafavimahdi yahoo co uk  http://www.um.ac.ir/~mostafavi/
 مصطفوی گرو  حسینعلی  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات روسي  mostafavigero yahoo com  http://www.um.ac.ir/~hmostafavi/
 مطهری فریمانی  ناصر  علوم اداری و اقتصادی  مدیریت  n motahari um ac ir  http://www.um.ac.ir/~n.motahari/
 مظاهری  سیداحمد  علوم   زمين شناسي  mazaheri um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mazaheri/
 مظاهری طهرانی  مصطفی  کشاورزی   علوم و صنايع غذايي  mmtehrani ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mmtehrani/
 مظلوم خراسانی  محمد  ادبیات و علوم انسانی   علوم اجتماعي  mmkhorasani ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mmkhorasani/
 مظلومی  سیدحسین  مهندسی   مهندسي شيمي  s h mazloumi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~s.h.mazloumi/
 معبودی نیشابوری  رضا  علوم اداری و اقتصادی   حقوق  reza maboudi gmail com  http://www.um.ac.ir/~maboudi/
 معتکف ایمانی  بهنام  مهندسی   مهندسي مكانيك  imani ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~imani/
 معتمدی  منصور  الهیات و معارف اسلامی   اديان و عرفان تطبيقي  mansour50motamedi yahoo com  http://www.um.ac.ir/~motamedi/
 معروفی  حسین  معماری و شهرسازی و هنر اسلامی  شهرسازي  maroufi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~maroufi/
 معظمی  مهتاب  علوم ورزشی  فیزیولوژی ورزشی  mahtab moazami gmail com  http://www.um.ac.ir/~moazami/
 معمارباشی  عباس  علوم ورزشی   تربيت بدني و علوم ورزشي  a_meamarbashi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~a_meamarbashi/
 معماریانی  فرشید  پژوهشکده علوم گیاهی  پژوهشی گیاهشناسی (هرباریوم)  memariani um ac ir  http://www.um.ac.ir/~memariani/
 معین فرد  مرضیه  کشاورزی   علوم و صنايع غذايي  moeenfard ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~moeenfard/
 معین فرد  حمید  مهندسی   مهندسي مكانيك  hamid moeenfard gmail com  http://www.um.ac.ir/~h_moeenfard/