اساتید جاری

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

مشاهده اسامي از 31 تا 47 : از مجموع 47

 «   1   2   » 

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 کفاش پور  آذر  دانشكده علوم اداري واقتصاد  مدیریت  kafashpor um ac ir  http://www.um.ac.ir/~kafashpor/
 کفاشان کاخکی  مجتبی  دانشكده علوم‏تربيتى و روان‏شناسى  علم اطلاعات ودانش شناسی  kafashan um ac ir  http://www.um.ac.ir/~kafashan20/
 کفشدارگوهرشادی  الهه  دانشكده علوم   شيمي  gohari um ac ir  http://www.um.ac.ir/~gohari/
 کلاهان  فرهاد  دانشكده مهندسي   مهندسي مكانيك  kolahan um ac ir  http://www.um.ac.ir/~kolahan/
 کلاهی  مهدی  دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست   مرتع و آبخيزداري  mkolahi8 gmail com  http://www.um.ac.ir/~mahdikolahi/
 کلیدری  غلامعلی  دانشكده دامپزشكي   علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي دامي  kalidari um ac ir  http://www.um.ac.ir/~kalidari/
 کمالی حیدری  الهام  دانشكده مهندسي   مهندسي متالورژي و مواد  elhamkamali um ac ir  http://www.um.ac.ir/~elhamkamali/
 کمپانی  احمد  دانشكده علوم   فيزيك  kompany um ac ir  http://www.um.ac.ir/~kompany/
 کوچکی  علیرضا  دانشكده كشاورزى   زراعت واصلاح نباتات  akooch um ac ir  http://www.um.ac.ir/~akooch/
 کوچکی  آرش  دانشكده كشاورزى   علوم و صنايع غذايي  koocheki um ac ir  http://www.um.ac.ir/~koocheki/
 کوشا  حمیدرضا  دانشكده مهندسي  مهندسی صنایع  koosha um ac ir  http://www.um.ac.ir/~koosha/
 کهنسال  محمدرضا  دانشكده كشاورزى  اقتصاد كشاورزي  kohansal ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~kohansal/
 کهنسال  علیرضا  دانشكده الهيات شهيد مطهري   فلسفه و حكمت اسلامي  http://www um ac ir/  http://www.um.ac.ir/~kohansal-a/
 کیانی رشید  علیرضا  دانشكده مهندسي   مهندسي متالورژي و مواد  fkiana yahoo com  http://www.um.ac.ir/~kianirashid/
 کیانی فر  علی  دانشكده مهندسي   مهندسي مكانيك  a_kianifar yahoo com  http://www.um.ac.ir/~a-kiani/
 کیمیایی  سیدعلی  دانشكده علوم‏تربيتى و روان‏شناسى  علوم تربيتي  kimiaee  um ac ir  http://www.um.ac.ir/~kimiaee/
 کیوان فر  سعید  دانشكده علوم رياضي  ریاضی محض  skayvanf yahoo com  http://www.um.ac.ir/~skayvanf/