اساتید جاری

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

مشاهده اسامي از 31 تا 44 : از مجموع 44

 «   1   2   » 

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 قلعه نوی  منصور  دانشكده مهندسي   مهندسي عمران  ghalehnovi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ghalehnovi/
 قلی زاده  مصطفی  دانشكده علوم   شيمي  m_gholizadeh um ac ir  http://www.um.ac.ir/~m_gholizadeh/
 قنبری  علی  دانشكده كشاورزى   زراعت واصلاح نباتات  ghambari um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ghambari/
 قنبری  رضا  دانشكده علوم رياضي  رياضي كاربردي  rghanbari um ac ir  http://www.um.ac.ir/~rghanbari/
 قندهاریون  عذرا  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات انگليسي  ghandeharioon ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ghandeharioon/
 قندیلی  سیدجواد  دانشكده علوم‏تربيتى و روان‏شناسى  علوم تربيتي  ghandili ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ghandili/
 قنسولی  بهزاد  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات انگليسي  ghonsooly ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ghonsooly/
 قنوات  عبدالرحیم  دانشكده الهيات شهيد مطهري   تاريخ و تمدن ملل اسلامي  ghanavat um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ghanavat/
 قوام  ابوالقاسم  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات فارسي  ghavam tvro um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ghavam/
 قوامی  هادی  دانشكده علوم اداري واقتصاد   علوم اقتصادي  ghavam_h yahoo com  http://www.um.ac.ir/~qavami_h/
 قهرمان  بیژن  دانشكده كشاورزى  علوم مهندسی آب  bijangh um ac ir  http://www.um.ac.ir/~bijangh/
 قهرمانی  هومن  دانشكده معماري ، شهرسازي و هنر اسلامي  شهرسازي  hghahremani um ac ir  http://www.um.ac.ir/~hghahremani/
 قهرمانی سنو  محمدمهدی  دانشكده دامپزشكي   علوم پايه  mgseno ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mgseno/
 قهرمانی مقدم  مهدی  دانشكده علوم ورزشی  فیزیولوژی ورزشی  mahdi ghahremani gmail com  http://www.um.ac.ir/~m.ghahremani/