اساتید جاری

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

مشاهده اسامي از 31 تا 42 : از مجموع 42

 «   1   2   » 

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 عفتی  سهراب  علوم ریاضی  رياضي كاربردي  s-effati um ac ir  http://www.um.ac.ir/~s-effati/
 علم الهدائی  سیدحسن  علوم ریاضی  رياضي كاربردي  alam ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~alam/
 علمی سولا  محمدرضا  الهیات و معارف اسلامی  فقه و مبانی حقوق اسلامی  elmisola um ac ir  http://www.um.ac.ir/~elmisola/
 علمی سولا  محمدکاظم  الهیات و معارف اسلامی   فلسفه و حكمت اسلامي  elmi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~elmi/
 علومی بایگی  مجید  مهندسی   مهندسي برق  m_oloomi yahoo com  http://www.um.ac.ir/~m.oloomi/
 علی آبادیان  منصور  علوم   زيست شناسي  aliabadi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~aliabadi/
 علیرضائی نقندر  فاطمه  علوم ورزشی   تربيت بدني و علوم ورزشي  alirezaei ft gmail com  http://www.um.ac.ir/~alirezaee/
 علیزاده  علی  ادبیات و علوم انسانی   زبانشناسي همگاني  alalizadeh ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~alalizadeh/
 عمادی  مهدی  علوم ریاضی   آمار  emadi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~emadi/
 عنابستانی  علی اکبر  ادبیات و علوم انسانی   جغرافيا  anabestani um ac ir  http://www.um.ac.ir/~anabestani/
 عنایتی راد  محمدجواد  الهیات و معارف اسلامی   معارف اسلامي  enayati-m um ac ir  http://www.um.ac.ir/~enayati-m/
 عیدی  سمانه  دامپزشکی   پاتوبيولوژي  eidi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~eidi/