اساتید جاری

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

مشاهده اسامي از 31 تا 42 : از مجموع 42

 «   1   2   » 

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 عفتی  سهراب  دانشكده علوم رياضي  رياضي كاربردي  s-effati um ac ir  http://www.um.ac.ir/~s-effati/
 علم الهدائی  سیدحسن  دانشكده علوم رياضي  رياضي كاربردي  alamolhodaei yahoo com  http://www.um.ac.ir/~alam/
 علمی سولا  محمدرضا  دانشكده الهيات شهيد مطهري  فقه و مبانی حقوق اسلامی  elmisola um ac ir  http://www.um.ac.ir/~elmisola/
 علمی سولا  محمدکاظم  دانشكده الهيات شهيد مطهري   فلسفه و حكمت اسلامي  elmi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~elmi/
 علومی بایگی  مجید  دانشكده مهندسي   مهندسي برق  m_oloomi yahoo com  http://www.um.ac.ir/~m.oloomi/
 علی آبادیان  منصور  دانشكده علوم   زيست شناسي  aliabadi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~aliabadi/
 علیرضائی نقندر  فاطمه  دانشكده علوم ورزشی   تربيت بدني و علوم ورزشي  alirezaei ft gmail com  http://www.um.ac.ir/~alirezaee/
 علیزاده  علی  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبانشناسي همگاني  alalizadeh ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~alalizadeh/
 عمادی  مهدی  دانشكده علوم رياضي   آمار  emadi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~emadi/
 عنابستانی  علی اکبر  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   جغرافيا  anabestani um ac ir  http://www.um.ac.ir/~anabestani/
 عنایتی راد  محمدجواد  دانشكده الهيات شهيد مطهري   معارف اسلامي  enayati-m um ac ir  http://www.um.ac.ir/~enayati-m/
 عیدی  سمانه  دانشكده دامپزشكي   پاتوبيولوژي  eidi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~eidi/