اساتید جاری

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

مشاهده اسامي از 31 تا 40 : از مجموع 40

 «   1   2   » 

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 سیاه سروی  روح اله  علوم   زيست شناسي  r_siahsarvie yahoo fr  http://www.um.ac.ir/~siahsarvie/
 سیدزاده ثانی  سید مهدی  علوم اداری و اقتصادی   حقوق  seyyedzadeh yahoo com  http://www.um.ac.ir/~seidzadeh/
 سیدموسوی  سیدحسین  الهیات و معارف اسلامی   معارف اسلامي  shmosavi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~hmosavi/
 سیدی  سیدحسین  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات عربي  seyedi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~seyedi/
 سیدی  وحیده  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات انگليسي  vahide sayedi gmail com, vsayedi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~vsayedi/
 سیدی حسینی نیا  سیداحسان  مهندسی   مهندسي عمران  eseyedi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~eseyedi/
 سیدین  سیدعلی رضا  مهندسی   مهندسي برق  seyedin ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~seyedin/
 سیفی  علیرضا  کشاورزی  بیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهان زراعی  arseifi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~arseifi/
 سیفی  احمد  علوم اداری و اقتصادی   علوم اقتصادي  spring05 ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~spring05/
 سینائی  وحید  علوم اداری و اقتصادی   علوم سياسي  sinaee um ac ir  http://www.um.ac.ir/~sinaee/