اساتید جاری

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

مشاهده اسامي از 31 تا 45 : از مجموع 45

 «   1   2   » 

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 رضائی کرمانی نسب پور  محمدعلی  دانشكده الهيات شهيد مطهري   علوم قرآن و حديث  rezai1385 yahoo com  http://www.um.ac.ir/~rezai/
 رضوانی مقدم  پرویز  دانشكده كشاورزى   زراعت واصلاح نباتات  rezvani um ac ir  http://www.um.ac.ir/~rezvani/
 رضوی  سیدمحمدعلی  دانشكده كشاورزى   علوم و صنايع غذايي  s razavi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~s.razavi/
 رضوی  حمیده  دانشكده مهندسي  مهندسی صنایع  h-razavi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~h-razavi/
 رفعت متولی  لاله  دانشكده علوم   فيزيك  rafat ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~rafat/
 رمضانیان  نوید  دانشكده علوم   شيمي  ramezanian um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ramezanian/
 رمضانیان  رسول  دانشكده علوم رياضي  رياضي كاربردي  rasool ramezanian gmail com  http://www.um.ac.ir/~rramezanian/
 رنجبر  محمد  دانشكده مهندسي  مهندسی صنایع  m_ranjbar um ac ir  http://www.um.ac.ir/~m_ranjbar/
 رنجکش  محمدجواد  دانشكده علوم اداري واقتصاد   علوم سياسي  ranjkesh hotmail com  http://www.um.ac.ir/~ranjkesh/
 روحانی  عباس  دانشكده كشاورزى  مهندسی مکانیک بیوسیستم  arohani um ac ir  http://www.um.ac.ir/~arohani/
 روحانی  سیدمجتبی  دانشكده مهندسي   مهندسي كامپيوتر  modjtaba_rouhani yahoo com  http://www.um.ac.ir/~rouhani/
 روحی گل خطمی  احسان  دانشكده مهندسي   مهندسي مكانيك  e roohi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~e.rohi/
 روشن المه جق  محمود  دانشكده علوم   فيزيك  rowshan ut ac ir  http://www.um.ac.ir/~mroshan/
 رهبرنیا  فریدون  دانشكده علوم رياضي  رياضي كاربردي  rahbarnia um ac ir  http://www.um.ac.ir/~rahbarnia/
 رهنماء  محمدرحیم  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   جغرافيا  rahnama2002 yahoo com  http://www.um.ac.ir/~rahnama/