اساتید جاری

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

مشاهده اسامي از 31 تا 42 : از مجموع 42

 «   1   2   » 

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 حسینی فاطمی  آذر  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات انگليسي  hfatemi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~hfatemi/
 حصارزاده  رضا  علوم اداری و اقتصادی   حسابداري  Reza_Hesarzadeh yahoo com; Hesarzadeh um ac ir  http://www.um.ac.ir/~hesarzadeh/
 حق پرست  علیرضا  دامپزشکی   پاتوبيولوژي  haghparast ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~haghparast/
 حقی  علی  الهیات و معارف اسلامی   فلسفه و حكمت اسلامي  haghi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~haghi/
 حکاک دخت  الهام  علوم ورزشی  فیزیولوژی ورزشی  hakak ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~hakak/
 حلاج نیا  اکرم  کشاورزی   خاكشناسي  halajnia um ac ir  http://www.um.ac.ir/~halajnia/
 حمیدی  فرشید  دامپزشکی   علوم پايه  farshidhamidi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~farshidhamidi/
 حیدرپور  محمد  دامپزشکی   علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي دامي  heidarpour ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~heidarpour/
 حیدری  آوا  منابع طبیعی و محیط زیست   محيط زيست  ava heidari yahoo com  http://www.um.ac.ir/~heidari/
 حیدری  طاهره  علوم   شيمي  taherehheidari ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~taherehheidari/
 حیدری تاشه کبود  اکبر  ادبیات و علوم انسانی   جغرافيا  heydariakbar gmail com  http://www.um.ac.ir/~heidaritk/
 حیدریان شهری  احمد رضا  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات عربي  heidaryan ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~heidaryan/