اساتید جاری

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

مشاهده اسامي از 31 تا 43 : از مجموع 43

 «   1   2   » 

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 حسینی شریف  سیدعلی  دانشكده الهيات شهيد مطهري   فلسفه و حكمت اسلامي  pooyandish yahoo com  http://www.um.ac.ir/~hsharif/
 حسینی فاطمی  آذر  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات انگليسي  hfatemi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~hfatemi/
 حصارزاده  رضا  دانشكده علوم اداري واقتصاد   حسابداري  Reza_Hesarzadeh yahoo com; Hesarzadeh um ac ir  http://www.um.ac.ir/~hesarzadeh/
 حق پرست  علیرضا  دانشكده دامپزشكي   پاتوبيولوژي  haghparast ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~haghparast/
 حقی  علی  دانشكده الهيات شهيد مطهري   فلسفه و حكمت اسلامي  haghi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~haghi/
 حکاک دخت  الهام  دانشكده علوم ورزشی  فیزیولوژی ورزشی  hakak ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~hakak/
 حلاج نیا  اکرم  دانشكده كشاورزى   خاكشناسي  halajnia um ac ir  http://www.um.ac.ir/~halajnia/
 حمیدی  فرشید  دانشكده دامپزشكي   علوم پايه  farshidhamidi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~farshidhamidi/
 حیدرپور  محمد  دانشكده دامپزشكي   علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي دامي  heidarpour ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~heidarpour/
 حیدری  طاهره  دانشكده علوم   شيمي  taherehheidari ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~taherehheidari/
 حیدری  آوا  دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست   محيط زيست  ava heidari yahoo com  http://www.um.ac.ir/~heidari/
 حیدریان شهری  محمدرضا  دانشكده علوم   زمين شناسي  shahri ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~shahri/
 حیدریان شهری  احمد رضا  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات عربي  heidaryan ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~heidaryan/