اساتید جاری

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

مشاهده اسامي از 61 تا 77 : از مجموع 77

 «   1   2   3   » 

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 امیرفخریان  مصطفی  ادبیات و علوم انسانی   جغرافيا  amirfakhriyan yahoo com  http://www.um.ac.ir/~amirfakhrian/
 امین خندقی  مقصود  علوم تربیتی و روانشناسی  علوم تربيتي  aminkhandaghi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~aminkhandaghi/
 امین شهیدی  بابک  مهندسی   مهندسي شيمي  aminshahidy um ac ir  http://www.um.ac.ir/~aminsh/
 امین طوسی  هاله  مهندسی   مهندسي كامپيوتر  h amintoosi gmail com  http://www.um.ac.ir/~amintoosi/
 امین یزدی  سیدامیر  علوم تربیتی و روانشناسی  علوم تربيتي  yazdi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~yazdi/
 امینی  اعظم  علوم اداری و اقتصادی   حقوق  amini az gmail com  http://www.um.ac.ir/~amini.az/
 امینی  محمد  علوم ریاضی   آمار  m-amini um ac ir  http://www.um.ac.ir/~m-amini/
 انتظاری  محمدحسن  علوم   شيمي  moh_entezari yahoo com  http://www.um.ac.ir/~entezari/
 انسان  فائزه  مهندسی   مهندسي كامپيوتر  ensan um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ensan/
 انصاری  حسین  کشاورزی  علوم مهندسی آب  Ansariran gmail com  http://www.um.ac.ir/~ansary/
 انصاری  اعظم  علوم اداری و اقتصادی   حقوق  aansari ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~aansari/
 ایرجی نیا  اعظم  الهیات و معارف اسلامی   فلسفه و حكمت اسلامي  airajinia um ac ir  http://www.um.ac.ir/~airajinia/
 ایروانی نجفی  مرتضی  الهیات و معارف اسلامی   علوم قرآن و حديث  iravany um ac ir  http://www.um.ac.ir/~iravany/
 ایزانلو  علی  ادبیات و علوم انسانی   زبانشناسي همگاني  aliizanloo um ac ir  http://www.um.ac.ir/~aliizanloo/
 ایزدی دربندی  ابراهیم  کشاورزی   زراعت واصلاح نباتات  eizadi2000 yahoo com  http://www.um.ac.ir/~e-izadi/
 ایزدیار  محمد  علوم   شيمي  izadyar um ac ir  http://www.um.ac.ir/~izadyar/
 ایمان پور  محمدتقی  ادبیات و علوم انسانی   تاريخ  mimanpour hotmail com  http://www.um.ac.ir/~timanpour/