اساتید جاری

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

مشاهده اسامي از 31 تا 60 : از مجموع 77

 «   1   2   3   » 

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 استاجی  اعظم  ادبیات و علوم انسانی   زبانشناسي همگاني  estajiz yahoo com  http://www.um.ac.ir/~estagi/
 استاد موحد  سعید  علوم   شيمي  info kiansaffron com  http://www.um.ac.ir/~s-ostad/
 اسدی  محسن  مهندسی   مهندسي كامپيوتر  mohsen asadi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mohsen.asadi/
 اسدی  قربانعلی  کشاورزی   زراعت واصلاح نباتات  asadi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~asadi/
 اسدی  روح اله  ادبیات و علوم انسانی   جغرافيا  ro asadi gmail com  http://www.um.ac.ir/~asadir/
 اسدی اصل  علی  الهیات و معارف اسلامی   علوم قرآن و حديث  DoctorAliAsadi gmail com  http://www.um.ac.ir/~asadi-a/
 اسلامی  پروین  علوم   فيزيك  eslami ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~eslami/
 اسلامی شعبجره  روح اله  علوم اداری و اقتصادی   علوم سياسي  hafez eslami gmail com  http://www.um.ac.ir/~eslami.r/
 اسماعیلی  عباسعلی  علوم   شيمي  abesmaeili  http://www.um.ac.ir/~abesmaeili/
 اسماعیلی  کاظم  کشاورزی  علوم مهندسی آب  esmaili um ac ir  http://www.um.ac.ir/~esmaili/
 اسمعیلی زاده  عباس  الهیات و معارف اسلامی   علوم قرآن و حديث  esmaeelizadeh um ac ir  http://www.um.ac.ir/~esmaeelizadeh/
 اشرف  نرجس  علوم   شيمي  ashraf-n um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ashraf-n/
 اشرف امامی  علی  الهیات و معارف اسلامی   اديان و عرفان تطبيقي  imami um ac ir  http://www.um.ac.ir/~imami/
 اصغرپور ماسوله  احمدرضا  ادبیات و علوم انسانی   علوم اجتماعي  asgharpour um ac ir  http://www.um.ac.ir/~asgharpour/
 اصغری ابراهیم آباد  محمدجواد  علوم تربیتی و روانشناسی   روانشناسي  mjasghari gmail com  http://www.um.ac.ir/~mjasghari/
 اصغری نکاح  سید محسن  علوم تربیتی و روانشناسی  علوم تربيتي  asghari-n um ac ir  http://www.um.ac.ir/~asghari-n/
 اصفهانی  محمدرضا  مهندسی   مهندسي عمران  esfahani um ac ir  http://www.um.ac.ir/~esfahani/
 اطهری  سیدحسین  علوم اداری و اقتصادی   علوم سياسي  athari um ac ir  http://www.um.ac.ir/~athari/
 اعظمی  هادی  ادبیات و علوم انسانی   جغرافيا  aazami um ac ir  http://www.um.ac.ir/~aazami/
 افخمی گلی  امیر  دامپزشکی   علوم پايه  a-afkhami um ac ir  http://www.um.ac.ir/~a-afkhami/
 افشارفرد  عارف  مهندسی   مهندسي مكانيك  afsharfard ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~afsharfard/
 اکبرزاده توتونچی  محمدرضا  مهندسی   مهندسي برق  akbazar um ac ir  http://www.um.ac.ir/~akbazar/
 اکبرزاده توتونچی  علیرضا  مهندسی   مهندسي مكانيك  ali_akbarzadeh um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ali_akbarzadeh/
 اکبری  علی اکبر  مهندسی   مهندسي مكانيك  akbari um ac ir  http://www.um.ac.ir/~akbari/
 اکبری  مرتضی  منابع طبیعی و محیط زیست  مدیریت مناطق خشک وبیابانی  m_akbari um ac ir  http://www.um.ac.ir/~m-akbari/
 اکبری  صاحبعلی  الهیات و معارف اسلامی   علوم قرآن و حديث  akbari-s um ac ir  http://www.um.ac.ir/~akbari-s/
 اکبری  حسین  ادبیات و علوم انسانی   علوم اجتماعي  h-akbari ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~h-akbari/
 اکرمی  ایوب  الهیات و معارف اسلامی   معارف اسلامي  akrami-a   um ac ir  http://www.um.ac.ir/~akrami-a/
 الهی  محمد  کشاورزی   علوم و صنايع غذايي  m-elahi ferowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~m-elahi/
 امامی  حجت  کشاورزی   خاكشناسي  hemami um ac ir  http://www.um.ac.ir/~hemami/