اساتید جاری

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

مشاهده اسامي از 31 تا 60 : از مجموع 78

 «   1   2   3   » 

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 ارشدی  وحید  دانشكده علوم اداري واقتصاد   علوم اقتصادي  v arshadi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~v.arshadi/
 استاجی  اعظم  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبانشناسي همگاني  estajiz yahoo com  http://www.um.ac.ir/~estagi/
 استاد موحد  سعید  دانشكده علوم   شيمي  info kiansaffron com  http://www.um.ac.ir/~s-ostad/
 اسداللهی  علی  دانشكده علوم   زيست شناسي  asadollahia ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~asadollahia/
 اسدی  قربانعلی  دانشكده كشاورزى   زراعت واصلاح نباتات  asadi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~asadi/
 اسدی  محسن  دانشكده مهندسي   مهندسي كامپيوتر  mohsen asadi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mohsen.asadi/
 اسدی اصل  علی  دانشكده الهيات شهيد مطهري   علوم قرآن و حديث  DoctorAliAsadi gmail com  http://www.um.ac.ir/~asadi-a/
 اسلامی  پروین  دانشكده علوم   فيزيك  eslami ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~eslami/
 اسلامی شعبجره  روح اله  دانشكده علوم اداري واقتصاد   علوم سياسي  hafez eslami gmail com  http://www.um.ac.ir/~eslami.r/
 اسماعیلی  عباسعلی  دانشكده علوم   شيمي  abesmaeili  http://www.um.ac.ir/~abesmaeili/
 اسماعیلی  کاظم  دانشكده كشاورزى  علوم مهندسی آب  esmaili um ac ir  http://www.um.ac.ir/~esmaili/
 اسمعیلی زاده  عباس  دانشكده الهيات شهيد مطهري   علوم قرآن و حديث  esmaeelizadeh um ac ir  http://www.um.ac.ir/~esmaeelizadeh/
 اشرف  نرجس  دانشكده علوم   شيمي  ashraf-n um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ashraf-n/
 اشرف امامی  علی  دانشكده الهيات شهيد مطهري   اديان و عرفان تطبيقي  imami um ac ir  http://www.um.ac.ir/~imami/
 اصغرپور ماسوله  احمدرضا  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   علوم اجتماعي  asgharpour um ac ir  http://www.um.ac.ir/~asgharpour/
 اصغری ابراهیم آباد  محمدجواد  دانشكده علوم‏تربيتى و روان‏شناسى   روانشناسي  mjasghari gmail com  http://www.um.ac.ir/~mjasghari/
 اصغری نکاح  سید محسن  دانشكده علوم‏تربيتى و روان‏شناسى  علوم تربيتي  asghari-n um ac ir  http://www.um.ac.ir/~asghari-n/
 اصفهانی  محمدرضا  دانشكده مهندسي   مهندسي عمران  esfahani um ac ir  http://www.um.ac.ir/~esfahani/
 اطهری  سیدحسین  دانشكده علوم اداري واقتصاد   علوم سياسي  athari um ac ir  http://www.um.ac.ir/~athari/
 اعظمی  هادی  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   جغرافيا  aazami um ac ir  http://www.um.ac.ir/~aazami/
 افخمی گلی  امیر  دانشكده دامپزشكي   علوم پايه  a-afkhami um ac ir  http://www.um.ac.ir/~a-afkhami/
 افشارفرد  عارف  دانشكده مهندسي   مهندسي مكانيك  afsharfard ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~afsharfard/
 اکبرزاده توتونچی  علیرضا  دانشكده مهندسي   مهندسي مكانيك  ali_akbarzadeh um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ali_akbarzadeh/
 اکبرزاده توتونچی  محمدرضا  دانشكده مهندسي   مهندسي برق  akbazar um ac ir  http://www.um.ac.ir/~akbazar/
 اکبری  حسین  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   علوم اجتماعي  h-akbari ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~h-akbari/
 اکبری  علی اکبر  دانشكده مهندسي   مهندسي مكانيك  akbari um ac ir  http://www.um.ac.ir/~akbari/
 اکبری  مرتضی  دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست  مدیریت مناطق خشک وبیابانی  m_akbari um ac ir  http://www.um.ac.ir/~m-akbari/
 اکبری  صاحبعلی  دانشكده الهيات شهيد مطهري   علوم قرآن و حديث  akbari-s um ac ir  http://www.um.ac.ir/~akbari-s/
 اکرمی  ایوب  دانشكده الهيات شهيد مطهري   معارف اسلامي  akrami-a   um ac ir  http://www.um.ac.ir/~akrami-a/
 الهی  محمد  دانشكده كشاورزى   علوم و صنايع غذايي  m-elahi ferowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~m-elahi/