اساتید جاری

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

مشاهده اسامي از 811 تا 813 : از مجموع 813

 «   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   » 

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 یساری  الهام  دانشكده مهندسي   مهندسي شيمي  elhamyasari ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~elhamyasari/
 یغمائی مقدم  محمدحسین  دانشكده مهندسي   مهندسي كامپيوتر  hyaghmae ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~hyaghmae/
 یوسفی  علی  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   علوم اجتماعي  yousofi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~yousofi/