اساتید جاری

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

مشاهده اسامي از 781 تا 810 : از مجموع 824

 «   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   » 

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 نصیری محلاتی  مهدی  دانشكده كشاورزى   زراعت واصلاح نباتات  mnassiri ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mnassiri/
 نظامی  احمد  دانشكده كشاورزى   زراعت واصلاح نباتات  nezami um ac ir  http://www.um.ac.ir/~nezami/
 نعمتی  سیدحسین  دانشكده كشاورزى  علوم باغبانی ومهندسی فضای سبز  nematish yahoo com  http://www.um.ac.ir/~nemati/
 نقابی  حسین  دانشكده مهندسي  مهندسی صنایع  h neghabi 64 gmail com  http://www.um.ac.ir/~hosseinneghabi/
 نقوی  نادیا  دانشكده مهندسي   مهندسي برق  n naghavi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~n.naghavi/
 نقی زاده  حسن  دانشكده الهيات شهيد مطهري   علوم قرآن و حديث  naghizadeh um ac ir  http://www.um.ac.ir/~naghizadeh/
 نقیب زاده  محمود  دانشكده مهندسي   مهندسي كامپيوتر  naghibzadeh um ac ir  http://www.um.ac.ir/~naghibzadeh/
 نقیبی سیستانی  محمدباقر  دانشكده مهندسي   مهندسي برق  naghib yahoo com  http://www.um.ac.ir/~mb-naghibi/
 نورانی  حسین  دانشكده دامپزشكي   پاتوبيولوژي  nourani_hossein yahoo com  http://www.um.ac.ir/~nourani/
 نوری  حمید  دانشكده مهندسي   مهندسي كامپيوتر  hnoori um ac ir  http://www.um.ac.ir/~hnoori/
 نوری بایگی  مصطفی  دانشكده مهندسي   مهندسي كامپيوتر  nouribaygi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~nouribaygi/
 نوعی باغبان  سیدمصطفی  دانشكده مهندسي   مهندسي شيمي  nowee um ac ir  http://www.um.ac.ir/~nowee/
 نوغانی دخت بهمنی  محسن  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   علوم اجتماعي  noghani um ac ir  http://www.um.ac.ir/~noghani/
 نوکاریزی  محسن  دانشكده علوم‏تربيتى و روان‏شناسى  علم اطلاعات ودانش شناسی  mnowkarizi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mnowkarizi/
 نیازمند  حمید  دانشكده مهندسي   مهندسي مكانيك  hniazmand yahoo com  http://www.um.ac.ir/~niazmand/
 واحدیان مظلوم  عابدین  دانشكده مهندسي   مهندسي كامپيوتر  vahedian ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~vahedian/
 واعظی  جمیل  دانشكده علوم   زيست شناسي  vaezi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~vaezi/
 وحدتی خاکی  جلیل  دانشكده مهندسي   مهندسي متالورژي و مواد  vahdati um ac ir  http://www.um.ac.ir/~vahdati/
 وحیدی نیا  محمد  دانشكده علوم   زمين شناسي  vahidinia um ac ir  http://www.um.ac.ir/~vahidinia/
 ودیعی نوقابی  محمدحسین  دانشكده علوم اداري واقتصاد   حسابداري  mhvadeei um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mhvadeei/
 وریدی  مهدی  دانشكده كشاورزى   علوم و صنايع غذايي  m varidi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~m.varidi/
 وریدی  محمدجواد  دانشكده كشاورزى   علوم و صنايع غذايي  mjvaridi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mjvaridi/
 وصال  سعیدرضا  پژوهشكده علوم گياهي  پژوهشی بقولات  vessal um ac ir  http://www.um.ac.ir/~vessal/
 وکیلی  سیدعلیرضا  دانشكده كشاورزى   علوم دامي  savakili ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~savakili/
 وکیلی  محمد  دانشكده علوم   شيمي  vakili-m um ac ir  http://www.um.ac.ir/~vakili-m/
 وکیلی  هادی  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   تاريخ  vakili um ac ir  http://www.um.ac.ir/~vakili/
 ولی زاده  رضا  دانشكده كشاورزى   علوم دامي  rvalizadh yahoo com  http://www.um.ac.ir/~valizadeh/
 هادوی  فاطمه  دانشكده علوم   زمين شناسي  hadavi231 gmail com  http://www.um.ac.ir/~fhadavi/
 هاشمی  محمدرضا  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات انگليسي  smrhir gmail com  http://www.um.ac.ir/~hashemi/
 هاشمی تبار  غلامرضا  دانشكده دامپزشكي   پاتوبيولوژي  hashemit um ac ir  http://www.um.ac.ir/~hashemit/