اساتید جاری

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

مشاهده اسامي از 61 تا 90 : از مجموع 813

 «   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   » 

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 اعظمی  هادی  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   جغرافيا  aazami um ac ir  http://www.um.ac.ir/~aazami/
 افخمی گلی  امیر  دانشكده دامپزشكي   علوم پايه  a-afkhami um ac ir  http://www.um.ac.ir/~a-afkhami/
 افشارفرد  عارف  دانشكده مهندسي   مهندسي مكانيك  afsharfard ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~afsharfard/
 اکبرزاده توتونچی  علیرضا  دانشكده مهندسي   مهندسي مكانيك  ali_akbarzadeh um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ali_akbarzadeh/
 اکبرزاده توتونچی  محمدرضا  دانشكده مهندسي   مهندسي برق  akbazar ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~akbazar/
 اکبری  حسین  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   علوم اجتماعي  h-akbari ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~h-akbari/
 اکبری  مرتضی  دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست  مدیریت مناطق خشک وبیابانی  m_akbari um ac ir  http://www.um.ac.ir/~m-akbari/
 اکبری  صاحبعلی  دانشكده الهيات شهيد مطهري   علوم قرآن و حديث  akbari-s um ac ir  http://www.um.ac.ir/~akbari-s/
 اکبری  علی اکبر  دانشكده مهندسي   مهندسي مكانيك  akbari um ac ir  http://www.um.ac.ir/~akbari/
 اکرمی  ایوب  دانشكده الهيات شهيد مطهري   معارف اسلامي  akrami-a   um ac ir  http://www.um.ac.ir/~akrami-a/
 الهی  محمد  دانشكده كشاورزى   علوم و صنايع غذايي  m-elahi ferowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~m-elahi/
 امامی  حجت  دانشكده كشاورزى   خاكشناسي  hemami um ac ir  http://www.um.ac.ir/~hemami/
 امین خندقی  مقصود  دانشكده علوم‏تربيتى و روان‏شناسى  علوم تربيتي  aminkhandaghi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~aminkhandaghi/
 امین شهیدی  بابک  دانشكده مهندسي   مهندسي شيمي  aminshahidy um ac ir  http://www.um.ac.ir/~aminsh/
 امین طوسی  هاله  دانشكده مهندسي   مهندسي كامپيوتر  h amintoosi gmail com  http://www.um.ac.ir/~amintoosi/
 امین یزدی  سیدامیر  دانشكده علوم‏تربيتى و روان‏شناسى  علوم تربيتي  yazdi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~yazdi/
 امینی  اعظم  دانشكده علوم اداري واقتصاد   حقوق  amini az gmail com  http://www.um.ac.ir/~amini.az/
 امینی  محمد  دانشكده علوم رياضي   آمار  m-amini um ac ir  http://www.um.ac.ir/~m-amini/
 انتظاری  محمدحسن  دانشكده علوم   شيمي  moh_entezari yahoo com  http://www.um.ac.ir/~entezari/
 انسان  فائزه  دانشكده مهندسي   مهندسي كامپيوتر  ensan ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ensan/
 انصاری  اعظم  دانشكده علوم اداري واقتصاد   حقوق  aansari ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~aansari/
 انصاری  حسین  دانشكده كشاورزى  علوم مهندسی آب  Ansariran gmail com  http://www.um.ac.ir/~ansary/
 ایرجی نیا  اعظم  دانشكده الهيات شهيد مطهري   فلسفه و حكمت اسلامي  airajinia um ac ir  http://www.um.ac.ir/~airajinia/
 ایروانی نجفی  مرتضی  دانشكده الهيات شهيد مطهري   علوم قرآن و حديث  iravany um ac ir  http://www.um.ac.ir/~iravany/
 ایزانلو  علی  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبانشناسي همگاني  aliizanloo ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~aliizanloo/
 ایزدی دربندی  ابراهیم  دانشكده كشاورزى   زراعت واصلاح نباتات  eizadi2000 yahoo com  http://www.um.ac.ir/~e-izadi/
 ایزدی نجف آبادی  رضا  دانشكده علوم   فيزيك  izadi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~izadi/
 ایزدیار  محمد  دانشكده علوم   شيمي  izadyar um ac ir  http://www.um.ac.ir/~izadyar/
 ایمان پور  محمدتقی  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   تاريخ  mimanpour hotmail com  http://www.um.ac.ir/~timanpour/
 باباخانی  ابوالفضل  دانشكده مهندسي   مهندسي متالورژي و مواد  babakhani um ac ir  http://www.um.ac.ir/~babakhani/