اساتید جاری

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

مشاهده اسامي از 571 تا 600 : از مجموع 824

 «   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   » 

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 قنسولی  بهزاد  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات انگليسي  ghonsooly ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ghonsooly/
 قنوات  عبدالرحیم  دانشكده الهيات شهيد مطهري   تاريخ و تمدن ملل اسلامي  ghanavat um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ghanavat/
 قوام  ابوالقاسم  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات فارسي  ghavam um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ghavam/
 قوامی  هادی  دانشكده علوم اداري واقتصاد   علوم اقتصادي  ghavam_h yahoo com  http://www.um.ac.ir/~qavami_h/
 قهرمان  بیژن  دانشكده كشاورزى  علوم مهندسی آب  bijangh um ac ir  http://www.um.ac.ir/~bijangh/
 قهرمانی  هومن  دانشكده معماري ، شهرسازي و هنر اسلامي  شهرسازي  hghahremani um ac ir  http://www.um.ac.ir/~hghahremani/
 قهرمانی سنو  محمدمهدی  دانشكده دامپزشكي   علوم پايه  mgseno ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mgseno/
 قهرمانی مقدم  مهدی  دانشكده علوم ورزشی  فیزیولوژی ورزشی  mahdi ghahremani gmail com  http://www.um.ac.ir/~m.ghahremani/
 کاردان  بهزاد  دانشكده علوم اداري واقتصاد   حسابداري  bkpsig gmail com  http://www.um.ac.ir/~kardan/
 کارشکی  حسین  دانشكده علوم‏تربيتى و روان‏شناسى  علوم تربيتي  kareshki um ac ir  http://www.um.ac.ir/~kareshki/
 کازرانی  حمیدرضا  دانشكده دامپزشكي   علوم پايه  kazerani um ac ir  http://www.um.ac.ir/~kazerani/
 کاشفی تربتی  مهرداد  دانشكده مهندسي   مهندسي متالورژي و مواد  m-kashefi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~m-kashefi/
 کاظمی  مصطفی  دانشكده علوم اداري واقتصاد  مدیریت  kazemi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~kazemi/
 کاظمی  فاطمه  دانشكده كشاورزى  علوم باغبانی ومهندسی فضای سبز  fatemeh kazemi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~fatemeh.kazemi/
 کاظمی  مهین دخت  دانشكده علوم اداري واقتصاد   علوم اقتصادي  md-kazemi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~md-kazemi/
 کاظمی مهرجردی  حسین  دانشكده دامپزشكي   علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي دامي  h-kazemi  http://www.um.ac.ir/~h-kazemi/
 کافی  محمد  دانشكده كشاورزى   زراعت واصلاح نباتات  m kafi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~m.kafi/
 کامل میر مصطفائی  سیدعلیرضا  دانشكده علوم رياضي  ریاضی محض  mirmostafaee gmail com  http://www.um.ac.ir/~mirmostafaei/
 کامل نیا  حامد  دانشكده معماري ، شهرسازي و هنر اسلامي  معماري  kamelnia um ac ir  http://www.um.ac.ir/~kamelnia/
 کامیابی گل  عطاءاله  دانشكده مهندسي   مهندسي متالورژي و مواد  kamyabig ualberta ca  http://www.um.ac.ir/~kamyabig/
 کامیابی گل  رجبعلی  دانشكده علوم رياضي  ریاضی محض  kamyabi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~kamyabi/
 کامیابی گل  عطیه  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبانشناسي همگاني  kamyabigol um ac ir  http://www.um.ac.ir/~kamyabigol/
 کاهانی  محسن  دانشكده مهندسي   مهندسي كامپيوتر  kahani um ac ir  http://www.um.ac.ir/~kahani/
 کدخدایان  مهران  دانشكده مهندسي   مهندسي مكانيك  kadkhoda um ac ir  http://www.um.ac.ir/~kadkhoda/
 کرابی  سید محسن  دانشكده مهندسي   مهندسي عمران  mohsen karrabi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~karrabi/
 کرباسی  علی رضا  دانشكده كشاورزى  اقتصاد كشاورزي  karbasi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~karbasi/
 کرم الدین  عباس  دانشكده مهندسي   مهندسي عمران  akaramodin yahoo com  http://www.um.ac.ir/~a-karam/
 کرمانشاهی  حسن  دانشكده كشاورزى   علوم دامي  kermansh um ac ir  http://www.um.ac.ir/~kermansh/
 کرمانی  مهدی  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   علوم اجتماعي  m-kermani ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~m-kermani/
 کرمی  مرتضی  دانشكده علوم‏تربيتى و روان‏شناسى  علوم تربيتي  m karami um ac ir  http://www.um.ac.ir/~m.karami/