اساتید جاری

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

مشاهده اسامي از 511 تا 540 : از مجموع 824

 «   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   » 

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 فراحی  محمدمهدی  دانشكده علوم اداري واقتصاد  مدیریت  mfarahi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mhdfarahi/
 فراشی  آزیتا  دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست   محيط زيست  farashi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~farashi/
 فرخنده زاده  محبوبه  دانشكده الهيات شهيد مطهري   معارف اسلامي  farkhondehzadeh ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~farkhondehzadeh/
 فرزام  محمد  دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست   مرتع و آبخيزداري  mjankju um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mjankju/
 فرزانه  نیما  دانشكده دامپزشكي   علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي دامي  farzaneh um ac ir  http://www.um.ac.ir/~farzaneh/
 فرشیدی  محمدحسن  دانشكده مهندسي   مهندسي متالورژي و مواد  farshidi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~farshidi/
 فرشیدیان فر  انوشیروان  دانشكده مهندسي   مهندسي مكانيك  farshid um ac ir  http://www.um.ac.ir/~farshid/
 فرهادیان  نفیسه  دانشكده مهندسي   مهندسي شيمي  na farhadian gmail com  http://www.um.ac.ir/~n.farhadian/
 فرهنگ دوست  خلیل  دانشكده مهندسي   مهندسي مكانيك  farhang um ac ir  http://www.um.ac.ir/~farhang/
 فرهوش  رضا  دانشكده كشاورزى   علوم و صنايع غذايي  rfarhoosh um ac ir  http://www.um.ac.ir/~rfarhoosh/
 فریدحسینی  علیرضا  دانشكده كشاورزى  علوم مهندسی آب  farid-h ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~farid-h/
 فریدونی  مسعود  دانشكده علوم   زيست شناسي  fereidoni um ac ir  http://www.um.ac.ir/~fereidoni/
 فشندی  معصومه  دانشكده علوم رياضي   آمار  fashandi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~fashandi/
 فضل ارثی  احسان  دانشكده مهندسي   مهندسي كامپيوتر  ehsan fazl gmail com  http://www.um.ac.ir/~fazlersi/
 فغفور مغربی  محمود  دانشكده مهندسي   مهندسي عمران  magrebi yahoo com  http://www.um.ac.ir/~maghrebi/
 فکرت  لیدا  دانشكده كشاورزى  گیاهپزشکی  fekrat um ac ir  http://www.um.ac.ir/~fekrat/
 فکور  وحید  دانشكده علوم رياضي   آمار  fakoor math um ac ir  http://www.um.ac.ir/~fakoor/
 فکور ثقیه  امیر محمد  دانشكده علوم اداري واقتصاد  مدیریت  amf ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~amf/
 فلاحی  محمدعلی  دانشكده علوم اداري واقتصاد   علوم اقتصادي  mfalahi yahoo com  http://www.um.ac.ir/~falahi/
 فنائی شیخ الاسلامی  محمدعلی  دانشكده مهندسي   مهندسي شيمي  fanaei um ac ir  http://www.um.ac.ir/~fanaei/
 فولادیان  مجید  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   علوم اجتماعي  fouladiyan ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~fouladiyan/
 فیض آبادی  محمود  دانشكده معماري ، شهرسازي و هنر اسلامي  معماري  feizabadi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~feizabadi/
 فیضی  مهدی  دانشكده علوم اداري واقتصاد   علوم اقتصادي  feizi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~feizi/
 قائمی  فرزاد  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات فارسي  ghaemi-f ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ghaemi-f/
 قائمی  فرزین  دانشكده علوم   زمين شناسي  fghaemi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~fghaemi/
 قائمی بافقی  عباس  دانشكده مهندسي   مهندسي كامپيوتر  ghaemib ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ghaemib/
 قادری  عباس  دانشكده علوم   زمين شناسي  aghaderi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~aghaderi/
 قاسم زاده  زهراملقب به فرشته  دانشكده علوم   زيست شناسي  ghasemzd um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ghasemzd/
 قاسمی  مریم  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   جغرافيا  magh30 um ac ir  http://www.um.ac.ir/~magh30/
 قاسمی خوزانی  محمد  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   جغرافيا  khozani um ac ir  http://www.um.ac.ir/~khozani/