اساتید جاری

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

مشاهده اسامي از 481 تا 510 : از مجموع 821

 «   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   » 

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 عطاری  امیررضا  دانشكده مهندسي   مهندسي برق  attari50 um ac ir  http://www.um.ac.ir/~attari50/
 عظیم زاده  سیدمرتضی  دانشكده علوم ورزشی  رفتار حرکتی  mortezaazimzade um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mortezaazimzade/
 عفتی  سهراب  دانشكده علوم رياضي  رياضي كاربردي  s-effati um ac ir  http://www.um.ac.ir/~s-effati/
 علم الهدائی  سیدحسن  دانشكده علوم رياضي  رياضي كاربردي  alamolhodaei yahoo com  http://www.um.ac.ir/~alam/
 علمی سولا  محمدکاظم  دانشكده الهيات شهيد مطهري   فلسفه و حكمت اسلامي  elmi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~elmi/
 علمی سولا  محمدرضا  دانشكده الهيات شهيد مطهري  فقه و مبانی حقوق اسلامی  elmisola um ac ir  http://www.um.ac.ir/~elmisola/
 علومی بایگی  مجید  دانشكده مهندسي   مهندسي برق  m_oloomi yahoo com  http://www.um.ac.ir/~m.oloomi/
 علی آبادیان  منصور  دانشكده علوم   زيست شناسي  aliabadi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~aliabadi/
 علیرضائی نقندر  فاطمه  دانشكده علوم ورزشی   تربيت بدني و علوم ورزشي  alirezaei ft gmail com  http://www.um.ac.ir/~alirezaee/
 علیزاده  علی  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبانشناسي همگاني  alalizadeh ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~alalizadeh/
 عمادی  مهدی  دانشكده علوم رياضي   آمار  emadi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~emadi/
 عنابستانی  علی اکبر  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   جغرافيا  anabestani um ac ir  http://www.um.ac.ir/~anabestani/
 عنایتی راد  محمدجواد  دانشكده الهيات شهيد مطهري   معارف اسلامي  enayati-m um ac ir  http://www.um.ac.ir/~enayati-m/
 عیدی  سمانه  دانشكده دامپزشكي   پاتوبيولوژي  eidi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~eidi/
 غضنفری  محمد  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات انگليسي  m ghazanfari23 gmail com / mghazanfari um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mghazanfari/
 غفاری  ابوالفضل  دانشكده علوم‏تربيتى و روان‏شناسى  علوم تربيتي  ghaffari um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ghaffari/
 غفوری  محمد  دانشكده علوم   زمين شناسي  ghafoori um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ghafoori/
 غنائی چمن آباد  علی  دانشكده علوم‏تربيتى و روان‏شناسى  علوم تربيتي  alighanaei gmail com  http://www.um.ac.ir/~ghanaee/
 غیاثی شیرازی  سید کمال الدین  دانشكده مهندسي   مهندسي كامپيوتر  k ghiasi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~k.ghiasi/
 فارسی  محمد  دانشكده كشاورزى  بیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهان زراعی  mohfarsi yahoo com  http://www.um.ac.ir/~farsi/
 فارسیان  محمدرضا  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات فرانسه  farsian_mr yahoo fr  http://www.um.ac.ir/~farsian/
 فاطمی نژاد  سید احمد  دانشكده علوم اداري واقتصاد   علوم سياسي  ahmad_fatemi2006 yahoo com  http://www.um.ac.ir/~a.fatemi/
 فتحی  مهرداد  دانشكده علوم ورزشی  فیزیولوژی ورزشی  www mfathei um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mfathei/
 فتحی هفشجانی  بهروز  دانشكده دامپزشكي   علوم پايه  b-fathi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~b-fathi/
 فتوت  امیر  دانشكده كشاورزى   خاكشناسي  afotovat um ac ir  http://www.um.ac.ir/~afotovat/
 فتوحی رودمعجنی  محمود  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات فارسي  fotoohirud gmail com  http://www.um.ac.ir/~fotoohirud/
 فخار نوغانی  وحیده  دانشكده الهيات شهيد مطهري   معارف اسلامي  fakhar um ac ir  http://www.um.ac.ir/~fakhar/
 فخلعی  محمدتقی  دانشكده الهيات شهيد مطهري  فقه و مبانی حقوق اسلامی  fakhlaei um ac ir  http://www.um.ac.ir/~fakhlaei/
 فراحی  محمدمهدی  دانشكده علوم اداري واقتصاد  مدیریت  mfarahi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mhdfarahi/
 فراشی  آزیتا  دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست   محيط زيست  farashi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~farashi/