اساتید جاری

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

مشاهده اسامي از 481 تا 510 : از مجموع 807

 «   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   » 

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 علیزاده  علی  ادبیات و علوم انسانی   زبانشناسي همگاني  alalizadeh ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~alalizadeh/
 عمادی  مهدی  علوم ریاضی   آمار  emadi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~emadi/
 عنابستانی  علی اکبر  ادبیات و علوم انسانی   جغرافيا  anabestani um ac ir  http://www.um.ac.ir/~anabestani/
 عنایتی راد  محمدجواد  الهیات و معارف اسلامی   معارف اسلامي  enayati-m um ac ir  http://www.um.ac.ir/~enayati-m/
 عیدی  سمانه  دامپزشکی   پاتوبيولوژي  eidi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~eidi/
 غضنفری  محمد  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات انگليسي  m ghazanfari23 gmail com / mghazanfari um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mghazanfari/
 غفاری  ابوالفضل  علوم تربیتی و روانشناسی  علوم تربيتي  ghaffari um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ghaffari/
 غنائی چمن آباد  علی  علوم تربیتی و روانشناسی  علوم تربيتي  alighanaei gmail com  http://www.um.ac.ir/~ghanaee/
 غیاثی شیرازی  سید کمال الدین  مهندسی   مهندسي كامپيوتر  k ghiasi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~k.ghiasi/
 فارسی  محمد  کشاورزی  بیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهان زراعی  mohfarsi yahoo com  http://www.um.ac.ir/~farsi/
 فارسیان  محمدرضا  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات فرانسه  farsian_mr yahoo fr  http://www.um.ac.ir/~farsian/
 فاطمی نژاد  سید احمد  علوم اداری و اقتصادی   علوم سياسي  ahmad_fatemi2006 yahoo com  http://www.um.ac.ir/~a.fatemi/
 فتحی  مهرداد  علوم ورزشی  فیزیولوژی ورزشی  www mfathei um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mfathei/
 فتحی هفشجانی  بهروز  دامپزشکی   علوم پايه  b-fathi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~b-fathi/
 فتوت  امیر  کشاورزی   خاكشناسي  afotovat um ac ir  http://www.um.ac.ir/~afotovat/
 فتوحی رودمعجنی  محمود  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات فارسي  fotoohirud gmail com  http://www.um.ac.ir/~fotoohirud/
 فخار نوغانی  وحیده  الهیات و معارف اسلامی   معارف اسلامي  fakhar um ac ir  http://www.um.ac.ir/~fakhar/
 فخلعی  محمدتقی  الهیات و معارف اسلامی  فقه و مبانی حقوق اسلامی  fakhlaei um ac ir  http://www.um.ac.ir/~fakhlaei/
 فراحی  محمدمهدی  علوم اداری و اقتصادی  مدیریت  mfarahi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mhdfarahi/
 فراشی  آزیتا  منابع طبیعی و محیط زیست   محيط زيست  farashi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~farashi/
 فرخنده زاده  محبوبه  الهیات و معارف اسلامی   معارف اسلامي  farkhondehzadeh ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~farkhondehzadeh/
 فرخی  مهدی  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات فرانسه  mahdifarrokhi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mahdifarrokhi/
 فرزام  محمد  منابع طبیعی و محیط زیست   مرتع و آبخيزداري  mjankju um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mjankju/
 فرزانه  نیما  دامپزشکی   علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي دامي  farzaneh um ac ir  http://www.um.ac.ir/~farzaneh/
 فرشیدی  محمدحسن  مهندسی   مهندسي متالورژي و مواد  farshidi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~farshidi/
 فرشیدیان فر  انوشیروان  مهندسی   مهندسي مكانيك  farshid um ac ir  http://www.um.ac.ir/~farshid/
 فرهادیان  نفیسه  مهندسی   مهندسي شيمي  na farhadian gmail com  http://www.um.ac.ir/~n.farhadian/
 فرهنگ دوست  خلیل  مهندسی   مهندسي مكانيك  farhang um ac ir  http://www.um.ac.ir/~farhang/
 فرهوش  رضا  کشاورزی   علوم و صنايع غذايي  rfarhoosh um ac ir  http://www.um.ac.ir/~rfarhoosh/
 فریدحسینی  علیرضا  کشاورزی  علوم مهندسی آب  farid-h ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~farid-h/