اساتید جاری

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

مشاهده اسامي از 391 تا 420 : از مجموع 807

 «   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   » 

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 شهیدی  فخری  کشاورزی   علوم و صنايع غذايي  fshahidi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~fshahidi/
 شیبانیان  مریم  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات فرانسه  sheibanian ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~sheibanian/
 شیرازی  علی  علوم اداری و اقتصادی  مدیریت  a-shirazi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~a-shirazi/
 شیری  علی  علوم   شيمي  alishiri520 yahoo com  http://www.um.ac.ir/~alishiri/
 صابری  مهدی  مهندسی   مهندسي برق  msaberi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~msaberi/
 صابری  حسین  الهیات و معارف اسلامی  فقه و مبانی حقوق اسلامی  saberi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~saberi/
 صابری فتحی  سید مجید  علوم   فيزيك  saberifathi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~saberifathi/
 صابری کاخکی  علیرضا  علوم ورزشی  رفتار حرکتی  arsaberi yahoo com  http://www.um.ac.ir/~askakhki/
 صاحبیان سقی  سمانه  مهندسی   مهندسي متالورژي و مواد  s sahebian um ac ir  http://www.um.ac.ir/~s.sahebian/
 صادق پور گیلده  بهرام  علوم ریاضی   آمار  sadeghpour um ac ir  http://www.um.ac.ir/~sadeghpour/
 صادقلو  طاهره  ادبیات و علوم انسانی   جغرافيا  tsadeghloo yahoo com  http://www.um.ac.ir/~tsadeghloo/
 صادقی  حسین  علوم   زمين شناسي  sadeghi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~sadeghi/
 صادقی نامقی  حسین  کشاورزی  گیاهپزشکی  husseinsadeghi yahoo co uk  http://www.um.ac.ir/~sadeghin/
 صال مصلحیان  محمد  علوم ریاضی  ریاضی محض  moslehian um ac ir  http://www.um.ac.ir/~moslehian/
 صالح نیا  نرگس  علوم اداری و اقتصادی   علوم اقتصادي  n salehnia um ac ir  http://www.um.ac.ir/~n.salehnia/
 صالحی  مهدی  علوم اداری و اقتصادی   حسابداري  mahdi_salehi54 yahoo com  http://www.um.ac.ir/~mehdi.salehi/
 صالحی فدردی  جواد  علوم تربیتی و روانشناسی   روانشناسي  j s fadardi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~j.s.fadardi/
 صالحی نیا  مریم  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات فارسي  m salehinia  http://www.um.ac.ir/~m.salehinia/
 صباحی  احمد  علوم اداری و اقتصادی   علوم اقتصادي  sabahi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~sabahi/
 صبوحی صابونی  محمود  کشاورزی  اقتصاد كشاورزي  msabuhi39 yahoo com  http://www.um.ac.ir/~sabouhi/
 صحاف  سیدعلی  مهندسی   مهندسي عمران  asahaf um ac ir  http://www.um.ac.ir/~asahaf/
 صداقت  یاسر  مهندسی   مهندسي كامپيوتر  y_sedaghat um ac ir  http://www.um.ac.ir/~y_sedaghat/
 صداقت  ناصر  کشاورزی   علوم و صنايع غذايي  sedaghat ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~sedaghat/
 صدرنیا  حسن  کشاورزی  مهندسی مکانیک بیوسیستم  hassan sadrnia um ac ir  http://www.um.ac.ir/~hassan.sadrnia/
 صدوقی یزدی  هادی  مهندسی   مهندسي كامپيوتر  sadoghi  http://www.um.ac.ir/~h-sadoghi/
 صدیق اورعی  غلامرضا  ادبیات و علوم انسانی   علوم اجتماعي  sedighouraee um ac ir, sedighouraee googlemail com  http://www.um.ac.ir/~sedoura/
 صدیقی  کلثوم  ادبیات و علوم انسانی   زبان و ادبيات عربي  seddighi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~seddighi/
 صفائی  جواد  مهندسی   مهندسي برق  safaie um ac ir  http://www.um.ac.ir/~safaie/
 صفری  امید  منابع طبیعی و محیط زیست   محيط زيست  omidsafari um ac ir  http://www.um.ac.ir/~omidsafari/
 صنعت جو  اعظم  علوم تربیتی و روانشناسی  علم اطلاعات ودانش شناسی  sanatjoo gmail com  http://www.um.ac.ir/~sanatjoo-a/