اساتید جاری

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

مشاهده اسامي از 271 تا 300 : از مجموع 821

 «   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   » 

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 دوستان  رضا  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   جغرافيا  doostan um ac ir  http://www.um.ac.ir/~doostan/
 دهقانی  حسام  دانشكده دامپزشكي   علوم پايه  hesamdehghani gmail com  http://www.um.ac.ir/~dehghani/
 دهقانیان  فرزاد  دانشكده مهندسي  مهندسی صنایع  f dehghanian um ac ir  http://www.um.ac.ir/~f.dehghanian/
 ذوقی برزشی  علی اصغر  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   تاريخ  zoghi_ali yahoo com  http://www.um.ac.ir/~zoghi/
 راجی  احمدرضا  دانشكده دامپزشكي   علوم پايه  rajireza ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~rajireza/
 راد  مهرناز  دانشكده دامپزشكي   پاتوبيولوژي  rad um ac ir  http://www.um.ac.ir/~rad/
 رادمرد  عبداله  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات فارسي  abdradmard yahoo com  http://www.um.ac.ir/~radmard/
 رادمهر  فرزاد  دانشكده علوم رياضي  رياضي كاربردي  f radmehr ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~f.radmehr/
 راستگو  مهدی  دانشكده كشاورزى   زراعت واصلاح نباتات  m rastgoo um ac ir  http://www.um.ac.ir/~m.rastgoo/
 راشکی  علیرضا  دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست  مدیریت مناطق خشک وبیابانی  a rashki ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~a.rashki/
 رئیسی طوسی  ریحانه  دانشكده علوم رياضي  ریاضی محض  raisi um ac ir, reihanehraisi gmail com  http://www.um.ac.ir/~raisi/
 رئیسیان  غلامرضا  دانشكده الهيات شهيد مطهري   علوم قرآن و حديث  raeisian42 yahoo com  http://www.um.ac.ir/~raeisian/
 رجائی  سیدجلال  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   تاريخ  rejaei-sj ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~rejaei-sj/
 رجبی مشهدی  حبیب  دانشكده مهندسي   مهندسي برق  h_mashhadi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~h-mashhadi/
 رجبیون  مسعود  دانشكده دامپزشكي   علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي دامي  ma rajabioun gmail com  http://www.um.ac.ir/~rajabioun/
 رحیم پور ازغدی  طاهره  دانشكده الهيات شهيد مطهري   معارف اسلامي  rahimpoor ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~rahimpoor/
 رحیم نیا  فریبرز  دانشكده علوم اداري واقتصاد  مدیریت  r-nia um ac  http://www.um.ac.ir/~r-nia/
 رحیمی  بهنام  دانشكده علوم   زمين شناسي  b-rahimi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~b-rahimi/
 رزم آرا فرزقی  مرتضی  دانشكده علوم   زمين شناسي  razmaramorteza gmail com  http://www.um.ac.ir/~razmara/
 رزم یار  جمشید  دانشكده دامپزشكي   علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي دامي  jrazmyar gmail com, jrazmyar um ac ir  http://www.um.ac.ir/~jrazmyar/
 رزمخواه  مصطفی  دانشكده علوم رياضي   آمار  razmkhah_m um ac ir  http://www.um.ac.ir/~razmkhah_m/
 رزمی  سید محمدجواد  دانشكده علوم اداري واقتصاد   علوم اقتصادي  mjrazmi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mjrazmi/
 رزمی  غلامرضا  دانشكده دامپزشكي   پاتوبيولوژي  razmi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~razmi/
 رستگار مقدم رضائیون  هادی  دانشكده علوم   فيزيك  hadirastegar yahoo com  http://www.um.ac.ir/~hadirastegar/
 رستمی  محمدحسن  دانشكده الهيات شهيد مطهري   علوم قرآن و حديث  rostami um ac ir  http://www.um.ac.ir/~rostami/
 رسول زادگان  عباس  دانشكده مهندسي   مهندسي كامپيوتر  rasoolzadegan um ac ir  http://www.um.ac.ir/~rasoolzadegan/
 رسول زاده طباطبائی  سیدکاظم  دانشكده علوم‏تربيتى و روان‏شناسى   روانشناسي  rasool1340 ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~rasool1340/
 رشیدلمیر  امیر  دانشكده علوم ورزشی  فیزیولوژی ورزشی  amir rashidlamir gmail com  http://www.um.ac.ir/~rashidlamir/
 رضائی بزاز  ابوالفضل  دانشكده مهندسي   مهندسي متالورژي و مواد  bazaz-r um ac ir  http://www.um.ac.ir/~bazaz-r/
 رضائی پژند  محمد  دانشكده مهندسي   مهندسي عمران  mrpajand yahoo com  http://www.um.ac.ir/~rezaiee/