اساتید جاری

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

مشاهده اسامي از 241 تا 270 : از مجموع 821

 «   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   » 

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 خدادادی  ابراهیم  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات انگليسي  ekhodadady ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ekhodadady/
 خداشناس  سعیدرضا  دانشكده كشاورزى  علوم مهندسی آب  saeedkhodashenas yahoo fr  http://www.um.ac.ir/~khodashenas/
 خراسانی  رضا  دانشكده كشاورزى   خاكشناسي  khorasani um ac ir  http://www.um.ac.ir/~khorasani/
 خرم دل  سرور  دانشكده كشاورزى   زراعت واصلاح نباتات  khorramdel um ac ir  http://www.um.ac.ir/~Khorramdel/
 خرمیان طوسی  بابک  دانشكده دامپزشكي   علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي دامي  khoramian um ac ir  http://www.um.ac.ir/~khoramian/
 خزاعی فرید  علی  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات انگليسي  khazaeefar yahoo com  http://www.um.ac.ir/~khazaeefarid/
 خزاعی نژاد قره تکان  مهدی  دانشكده علوم   فيزيك  khazaii64 gmail com  http://www.um.ac.ir/~khazaeinezhad/
 خشیارمنش  کاظم  دانشكده علوم رياضي  ریاضی محض  khashayar ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~khashayar/
 خلیلی  محسن  دانشكده علوم اداري واقتصاد   علوم سياسي  khalilim um ac ir  http://www.um.ac.ir/~khalilim/
 خنجری صادق  محمد  دانشكده علوم رياضي   آمار  mkhanjari ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~mkhanjari/
 خواجوی  رضا  دانشكده علوم   زمين شناسي  rezakhajavi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~rezakhajavi/
 خواجه حسینی صالح اباد  محمد  دانشكده كشاورزى   زراعت واصلاح نباتات  saleh ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~saleh/
 خواجی  غلامرضا  دانشكده علوم اداري واقتصاد   حقوق  khaji ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~khaji/
 خوارزمی  امید علی  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   جغرافيا  kharazmi ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~kharazmi/
 خوراکیان  علیرضا  دانشكده علوم اداري واقتصاد  مدیریت  a khorakian ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~a.khorakian/
 خوش بین قماش  حسین  دانشكده مهندسي   مهندسي برق  khoshbin um ac ir  http://www.um.ac.ir/~khoshbin/
 خوش سلیقه  مسعود  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   زبان و ادبيات انگليسي  khoshsaligheh um ac ir  http://www.um.ac.ir/~khoshsaligheh/
 خوش نگاه  جواد  دانشكده دامپزشكي   علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي دامي  khoshnegah um ac ir  http://www.um.ac.ir/~khoshnegah/
 خوشرفتاریزدی  ناهید  دانشكده علوم ورزشی  فیزیولوژی ورزشی  khoshraftar um ac ir  http://www.um.ac.ir/~khoshraftar/
 دانش  شهناز  دانشكده مهندسي   مهندسي عمران  sdanesh um ac ir  http://www.um.ac.ir/~sdanesh/
 دانش مسگران  محسن  دانشكده كشاورزى   علوم دامي  danesh um ac ir  http://www.um.ac.ir/~danesh/
 دانشورکاخکی  محمود  دانشكده كشاورزى  اقتصاد كشاورزي  daneshvar ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~daneshvar/
 دانشیار  مرتضی  دانشكده الهيات شهيد مطهري   تاريخ و تمدن ملل اسلامي  hayatinow gmail com  http://www.um.ac.ir/~daneshyar/
 داودی  علی  دانشكده مهندسي   مهندسي متالورژي و مواد  a davodi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~a.davodi/
 داوری  کامران  دانشكده كشاورزى  علوم مهندسی آب  k davary gmail com  http://www.um.ac.ir/~kamdav/
 داوری نژاد  غلامحسین  دانشكده كشاورزى  علوم باغبانی ومهندسی فضای سبز  davarynej  um ac ir, davarygh yahoo co uk  http://www.um.ac.ir/~davarynej/
 دستورانی  محمدتقی  دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست   مرتع و آبخيزداري  dastorani ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~dastorani/
 دشتی  علی  دانشكده مهندسي   مهندسي شيمي  dashti um ac ir  http://www.um.ac.ir/~dashti/
 دوراندیش  آرش  دانشكده كشاورزى  اقتصاد كشاورزي  adourandish gmail com  http://www.um.ac.ir/~dourandish/
 دوست پرست  مهدی  دانشكده علوم رياضي   آمار  doostparast math um ac ir  http://www.um.ac.ir/~doustparast/