اساتید جاری

جستجو بر اساس دانشكده و قسمتي از نام
  
دانشكده قسمتي از نام

مشاهده اسامي از 151 تا 180 : از مجموع 821

 «   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   » 

نام خانوادگي نام دانشكده گروه آموزشي پست الكترونيك صفحه خانگي
 تقوی رضوی زاده  سیدعلیرضا  دانشكده دامپزشكي   علوم درمانگاهي - بهداشت و پيشگيري بيماريهاي دامي  razavizadeh um ac ir  http://www.um.ac.ir/~razavizadeh/
 تقوی شهری  سیده فاطمه  دانشكده علوم   فيزيك  taghavishahri um ac ir  http://www.um.ac.ir/~taghavishahri/
 تقی زاده  مسعود  دانشكده كشاورزى   علوم و صنايع غذايي  taghizadeh masoud gmail com  http://www.um.ac.ir/~mtaghizadeh/
 تقی زاده کاخکی  حسین  دانشكده علوم رياضي  رياضي كاربردي  taghizad math um ac ir  http://www.um.ac.ir/~taghizad/
 تکجو چلارس  رضا  دانشكده علوم   شيمي  r takjoo um ac ir  http://www.um.ac.ir/~r.takjoo/
 توکل افشاری  رضا  دانشكده كشاورزى   زراعت واصلاح نباتات  tavakolafshari ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~tavakolafshari/
 توکلی  مصطفی  دانشكده علوم رياضي  رياضي كاربردي  m_tavakoli ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~m_tavakoli/
 توکلی  احمد  دانشكده علوم اداري واقتصاد  مدیریت  tavakoli-a um ac ir  http://www.um.ac.ir/~tavakoli-a/
 توکلی زاده  محمدرضا  دانشكده مهندسي   مهندسي عمران  drt um ac ir  http://www.um.ac.ir/~drt/
 تهرانی فر  علی  دانشكده كشاورزى  علوم باغبانی ومهندسی فضای سبز  tehranifar um ac ir  http://www.um.ac.ir/~tehranifar/
 تیمورتاش  علیرضا  دانشكده مهندسي   مهندسي مكانيك  teymourtash um ac ir  http://www.um.ac.ir/~teymourtash/
 ثنائی  حمیدرضا  دانشكده الهيات شهيد مطهري   تاريخ و تمدن ملل اسلامي  hamid_sanaei60 yahoo com  http://www.um.ac.ir/~hr.sanaei/
 ثنائی نژاد  سیدحسین  دانشكده كشاورزى  علوم مهندسی آب  sanaein gmail com  http://www.um.ac.ir/~sanaei/
 جامی الاحمدی  عبدالرحمان  دانشكده مهندسي   مهندسي مكانيك  jaami-a um ac ir  http://www.um.ac.ir/~jaami-a/
 جان پرور  محسن  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   جغرافيا  janparvar um ac ir  http://www.um.ac.ir/~janparvar/
 جانفدا  محمد  دانشكده علوم رياضي  ریاضی محض  mjanfada gmail com, janfada um ac ir  http://www.um.ac.ir/~janfada/
 جاویدان  کورش  دانشكده علوم   فيزيك  javidan um ac ir  http://www.um.ac.ir/~javidan/
 جاویدی دشت بیاض  محمدحسین  دانشكده مهندسي   مهندسي برق  hossein_javidi yahoo com  http://www.um.ac.ir/~h-javidi/
 جاویدی کلاته جعفرابادی  طاهره  دانشكده علوم‏تربيتى و روان‏شناسى  علوم تربيتي  tjavidi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~javidi-d/
 جباری نوقابی  مهدی  دانشكده علوم رياضي   آمار  jabbarinm um ac ir; jabbarinm yahoo com  http://www.um.ac.ir/~jabbarinm/
 جباری نوقابی  هادی  دانشكده علوم رياضي   آمار  Jabbarinh yahoo com  http://www.um.ac.ir/~jabbarinh/
 جعفرزاده  عباس  دانشكده علوم رياضي  ریاضی محض  jafarzadeh um ac ir  http://www.um.ac.ir/~jafarzadeh/
 جعفرزاده  محمدرضا  دانشكده مهندسي   مهندسي عمران  jafarzad um ac ir  http://www.um.ac.ir/~jafarzad/
 جعفری ثانی  حسین  دانشكده علوم‏تربيتى و روان‏شناسى  علوم تربيتي  hsuny ferdowsi um ac ir  http://www.um.ac.ir/~hsuny/
 جلال  راضیه  دانشكده علوم   شيمي  razieh um ac ir  http://www.um.ac.ir/~razieh/
 جلالی  مهدی  دانشكده الهيات شهيد مطهري   علوم قرآن و حديث  a jalaly um ac ir  http://www.um.ac.ir/~a.jalaly/
 جم  پدرام  دانشكده ادبيّات و علوم انسانى دكتر على شريعتى   تاريخ  pedramjam yahoo com  http://www.um.ac.ir/~jam1977/
 جمشیدی  عبداله  دانشكده دامپزشكي  بهداشت مواد غذايي و آبزيان  ajamshid um ac ir  http://www.um.ac.ir/~ajamshid/
 جوادمنش  علی  دانشكده كشاورزى   علوم دامي  alijavadmanesh yahoo com  http://www.um.ac.ir/~javadmanesh/
 جوارشکیان  محمدحسن  دانشكده مهندسي   مهندسي مكانيك  javareshkian um ac ir  http://www.um.ac.ir/~javareshkian/