چهارشنبه 26 شهريور 1393

با تبديل آموزشگاه عالي بهداري در سال 1328 به دانشكده پزشكي ، نخستين گام در راه تاسيس سومين دانشگاه ايران در شهر مقدس مشهد برداشته شد در سال 1334 با صدور مجوز ديگري دانشكده ادبيات با پنج رشته جداگانه تاسيس يافت .

با گسترش آموزش عالي در كشور به ترتيب دانشكده معقول و منقول   ....

» ادامه مطلب

رویدادها

newsicon» عضو انجمن علمي دانشجويي نانو دانشگاه فردوسي مشهد موفق به كسب مقام اول چهارمين مسابقه ملي فناوري نانو در مقطع كارشناسي شد

به گزارش خبرنگار روابط عمومي دانشگاه فردوسي مشهد، رضا خاوري خراساني دانشجوي ورودي 92 مهندسي مواد دانشكده مهندسي موفق به كسب رتبه اول در مقطع كارشناسي  چهارمين مسابقه ملي فناوري نانو  شد.

newsicon» كسب مقام دوم گروه فرمول دانشجويي كاسپين دانشگاه در مسابقات بين المللي طراحي خودرو فرمول دانشجويي روسيه

خودرو ساخته شده توسط گروه فرمول دانشجويي كاسپين،مربوط به انجمن علمي خودرو دانشگاه فردوسي مشهد موفق به كسب مقام نايب قهرماني در مسابقات بين المللي طراحي خودرو فرمول دانشجويي روسيه شد.

newsicon» اهداي جايزه دكتر بهبوديان به عضو هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد

درمراسم افتتاحيه دوازدهمين كنفرانس آمار ايران كه دردانشگاه رازي كرمانشاه  برگزارشد ، آقاي دكتر وحيد فكور استاديار گروه آمار دانشگاه فردوسي مشهد، موفق به كسب جايزه دكتر جواد بهبوديان  شد.

newsicon» راه اندازي دوره دكتري اديان و عرفان تطبيقي در دانشگاه فردوسي مشهد

دفتر گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با راه اندازي دوره دكتري اديان و عرفان تطبيقي در دانشكده الهيات دانشگاه فردوسي مشهد موافقت كرد.

newsicon» كسب رتبه دوم نوزدهمين دوره المپياد علمي دانشجويان كشور توسط دانشجوي دانشكده الهيات

آقاي محمدعلي غيور دانشجوي مقطع كارشناسي رشته علوم قرآن و حديث دانشكده الهيات دانشگاه فردوسي مشهد موفق به كسب رتبه دوم در نوزدهمين المپياد دانشجويي كشور گرديد.

جستجو

ertebat_ba_raeis

.

salavat_khase

.

shakhes_.um.ac.newssite3logo93_2

namad2intr2