برگزاری دومین همایش رویكردهای میان رشته ای به آموزش زبان، ادبیات و مطالعات ...
سه‌شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۴

برگزاری دومین همایش رویكردهای میان رشته ای به آموزش زبان، ادبیات و مطالعات ...

دومین همایش رویكردهای میان رشته‌ای به آموزش زبان، ادبیات و مطالعات ترجمه در روز سه‌شنبه ۱۴ مهر ماه ۱۳۹۴ در ساعت ۸ صبح با حضور آقای دكتر كافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد،دكتر هاشمی معاون آموزشی و تحصیلات تكمیلی دانشگاه، و هیئت رئیسه دانشكده ادبیات و علوم انسانی و جمعی از اندیشمندان، فرهیختگان، استادان و دانشجویان برگزار ...