چهارشنبه 29 مرداد 1393

با تبديل آموزشگاه عالي بهداري در سال 1328 به دانشكده پزشكي ، نخستين گام در راه تاسيس سومين دانشگاه ايران در شهر مقدس مشهد برداشته شد در سال 1334 با صدور مجوز ديگري دانشكده ادبيات با پنج رشته جداگانه تاسيس يافت .

با گسترش آموزش عالي در كشور به ترتيب دانشكده معقول و منقول   ....

» ادامه مطلب

رویدادها

newsicon» كسب نايب قهرماني دانشگاه فردوسي مشهد در دوازدهمين المپياد فرهنگي ورزشي دانشجويان دختر دانشگاه هاي كشور

دانشگاه فردوسي مشهد در دوازدهمين المپياد فرهنگي ورزشي دانشجويان دختر دانشگاه هاي كشور نايب قهرمان اين المپياد فرهنگي ورزشي شد.

newsicon» كسب رتبه اول المپياد بين المللي شيمي كشور توسط دانشجوي دانشگاه فردوسي مشهد

آقاي حميد رضا گلي، دانشجوي كارشناسي شيمي محض دانشكده علوم دانشگاه فردوسي مشهد،رتبه اول المپياد بين المللي شيمي كشور را به دست آورد.

newsicon» انتصاب آقاي دكتر محمدعلي باقرپور ولاشاني به عنوان سرپرست مديريت مالي دانشگاه

دكتر محمد كافي رئيس دانشگاه در حكمي آقاي دكتر محمدعلي باقرپور ولاشاني ، را به مدت دو سال به عنوان سرپرست مديريت مالي دانشگاه فردوسي مشهد منصوب كرد.

newsicon» انتصاب آقاي مهندس امير ملك زاده به عنوان سرپرست مديريت ارتباط علمي دانشگاه و جامعه

دكتر محمد كافي رئيس دانشگاه در حكمي آقاي مهندس امير ملك زاده ، را به مدت دو سال به عنوان سرپرست مديريت ارتباط علمي دانشگاه و جامعه دانشگاه فردوسي مشهد منصوب كرد.

newsicon» مراسم نكوداشت استاد دكتر محمدرضا راشد محصل برگزار شد

همايش نكوداشت دكتر محمدرضا راشدمحصل با سخنراني جمعي از استادان زبان و ادبيات فارسي دانشگاه هاي كشور در مشهد برگزار شد.

جستجو


پذيرش دانشجو

intr_fapazeresh

.

news_st

newssite3
khev
inter4 telp newsreader 118