يكشنبه 2 آذر 1393

با تبديل آموزشگاه عالي بهداري در سال 1328 به دانشكده پزشكي ، نخستين گام در راه تاسيس سومين دانشگاه ايران در شهر مقدس مشهد برداشته شد در سال 1334 با صدور مجوز ديگري دانشكده ادبيات با پنج رشته جداگانه تاسيس يافت .

با گسترش آموزش عالي در كشور به ترتيب دانشكده معقول و منقول   ....

» ادامه مطلب

رویدادها

newsicon» بازديد رئيس دانشگاه فردوسي مشهد از بخش‌هاي مختلف جهاددانشگاهي

رئيس دانشگاه فردوسي مشهد به همراه معاون فرهنگي، اجتماعي و مدير حوزه رياست و روابط عمومي اين دانشگاه از بخش‌هاي مختلف جهاددانشگاهي بازديد كرد.

newsicon» برگزاري آزمون جامع پاياني (بورد ) در دانشكده دامپزشكي

چهاردهمين دوره آزمون جامع پاياني (بورد)دوره هاي تخصصي دانشكده دامپزشكي دانشگاه فردوسي مشهد برگزار گرديد.

newsicon» دكتر رضا پيش قدم بعنوان استاد برجسته دانشگاه در حوزه علوم انساني انتخاب گرديد

از سوي بنياد دانشگاهي فردوسي دكتر رضا پيش قدم بعنوان استاد برجسته دانشگاه در حوزه علوم انساني انتخاب گرديد.

newsicon» عضويت استاد گروه آمار دانشگاه فردوسي مشهد در هيئت مديره انجمن آمار ايران

به گزارش خبرنگار روابط عمومي دانشگاه فردوسي مشهد ، دكتر غلامرضا محتشمي برزادران، عضو هيئت علمي گروه آمار دانشكده علوم رياضي به مدت دو سال به عضويت هيئت مديره انجمن آمار ايران انتخاب شد.

newsicon» انتخاب دو اثر از اساتيد دانشكده الهيات در يازدهمين دوره كتاب سال خراسان رضوي

به گزارش روابط عمومي دانشگاه فردوسي مشهد، دو اثر از اساتيد دانشكده الهيات به عنوان كتب برگزيده يازدهمين دوره كتاب سال خراسان رضوي انتخاب شد.

جستجو


newssite3

namadpazeresh