جمعه 7 آذر 1393

با تبديل آموزشگاه عالي بهداري در سال 1328 به دانشكده پزشكي ، نخستين گام در راه تاسيس سومين دانشگاه ايران در شهر مقدس مشهد برداشته شد در سال 1334 با صدور مجوز ديگري دانشكده ادبيات با پنج رشته جداگانه تاسيس يافت .

با گسترش آموزش عالي در كشور به ترتيب دانشكده معقول و منقول   ....

» ادامه مطلب

رویدادها

newsicon» اظهارات دكتر كافي در حاشيه جلسه شوراي دانشگاه

آقاي دكتر كافي، رئيس دانشگاه فردوسي مشهد، امروز چهارشنبه 5 آذر ماه 1393  همزمان با برگزاري جلسه شوراي دانشگاه در  مصاحبه اي با خبرنگار روابط عمومي دانشگاه شركت كرد.

newsicon» نشست هم انديشي روساي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي مشهد

به گزارش روابط عمومي دانشگاه فردوسي مشهد، دومين نشست هم انديشي استاندار خراسان رضوي با روساي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي مشهد عصر روز يكشنبه 2 آذر در محل مركز رفاهي دانشگاه فردوسي مشهد برگزار شد.

newsicon» انتصاب دكتر محمد كافي به عنوان رييس ستاد كنگره شهداي دانشجو در استان خراسان رضوي

دكتر محمدعلي نجفي، سرپرست وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، در حكمي دكتر محمد كافي، رييس دانشگاه فردوسي مشهد را به عنوان رييس ستاد كنگره شهداي دانشجو در استان خراسان رضوي منصوب كرد.

newsicon» انتصاب دكتر فاطمه طباطبائي يزدي به عنوان مسئول پرديس زيست محيطي دانشگاه فردوسي مشهد

دكتر محمد كافي، رئيس دانشگاه، در حكمي دكتر فاطمه طباطبائي يزدي ، استاديار دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست دانشگاه فردوسي مشهد را به مدت دو سال به عنوان مسئول پرديس زيست محيطي دانشگاه منصوب كرد.

جستجو


newssite3

namadpazeresh