اخبار دانشگاه

دانشگاه فردوسی مشهد میزبان چهارمین مجمع دانشگاه های ایران و جهان عرب ...

دانشگاه فردوسی مشهد میزبان چهارمین مجمع دانشگاه های ایران و جهان عرب ...

در سومین مجمع روابط دانشگاهی ایران و جهان عرب مجمع روسای و نمایندگان كل دانشگاه‌های شركت‌كننده از ایران و كشورهای عربی در تونس، دانشگاه فردوسی مشهد به‌اتفاق آرا به‌عنوان میزبان چهارمین مجمع دانشگاه‌های ایران و جهان عرب انتخاب شد. ...