ارسال شده در تاریخ : یکشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۷

GRANT977

قابل‌توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد

گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد کارگاه  آموزشی  روش اخذ گرنت های پژوهشی را با همکاری دکتر سید حسین سقائیان نژاد در روز 30 مهرماه 1397 از ساعت 12 الی 14 در ساختمان تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می‌نماید .

آخرین اخبار