ارسال شده در تاریخ : شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷

97430azmun

.

چهارمین آزمون بسندگی زبان عربی (شامل)  در دانشگاه فردوسی مشهد  برگزار می شود:

زمان برگزاری آزمون : پنجشنبه 11 مرداد ماه 1397

ثبت نام : 1  الی  6 مرداد ماه  1397  از طریق سایت کالج دانشگاه فردوسی مشهد – قسمت ثبت نام

آخرین اخبار