ارسال شده در تاریخ : یکشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۸

abgeer98

هشتمین همایش ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران در تاریخ 5 و 6 آذرماه 1398 در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می‌شود.

محورهای کنفرانس:

- نقش استحصال آب باران در کاهش سیل، خشک‌سالی و رونق تولید

- ارتقاء استانداردها، فرهنگ‌سازی و ترویج استحصال آب باران و بازچرخانی

- ابعاد اقتصادی، اجتماعی و حقوقی استحصال آب باران

- فناوری‌های بومی، نوین و دانش‌بنیان استحصال آب باران

- استحصال آب باران، آبخوان‌داری و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی

- نقش سامانه‌های سطوح آبگیر باران در حفاظت خاک، احیاء پوشش گیاهی و کاهش گردوغبار

- ارزیابی عملکرد طرح‌های استحصال آب باران

- نقش استحصال آب باران در تبخیر، رواناب، نفوذ و تغذیه قنوات

دبیرخانه:

مشهد - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست - اتاق 188

تلفن: 38804775-051 - 09034962265

پست الکترونیک:

email: rcsconf8@ferdowsi.um.ac.ir

سایت همایش:

https://rcsconf8.ir/fa/index.php

 

 

 

آخرین اخبار